Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
ptbhanh78@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0902 996 278
Địa chỉ: 7K Cư Xá Phan Đăng lưu, Đường Phan Đăng Lưu,P.03 Quận Bình Thạnh
Đăng ký nhận tin

Thời trang nữ

s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA & VÂN ĐÁ

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA & VÂN ĐÁ

Mã sản phẩm: AD40-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI & CHIM HẠT

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI & CHIM HẠT

Mã sản phẩm: AD39-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HỌA TIẾT LẬP THỂ

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HỌA TIẾT LẬP THỂ

Mã sản phẩm: AD38-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SỨ QUẠT 4D

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SỨ QUẠT 4D

Mã sản phẩm: AD37-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SEN & CHIM CÒ

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SEN & CHIM CÒ

Mã sản phẩm: AD36-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2814-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG THẮT NƠ NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG THẮT NƠ NGỰC

Mã sản phẩm: GT2813-T340
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÚP NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÚP NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2812-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA LY KẾT HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA LY KẾT HẠT

Mã sản phẩm: GT2811-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE BỐ HOA TAY RỚT

ĐẦM XÒE BỐ HOA TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2810-T370
Giá bán: 490.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY VOAN NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY VOAN NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2809-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ THUYỀN TAY DÚN EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ THUYỀN TAY DÚN EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2808-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ EO KẾT HOA ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ EO KẾT HOA ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2807-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2806-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY TAY PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY TAY PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI

Mã sản phẩm: GT2805-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XÉO VAI ĐÍNH HOA 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XÉO VAI ĐÍNH HOA 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2804-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ VUÔNG DÚN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ VUÔNG DÚN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2803-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY ĐÍNH HẠT DÚN VAI EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY ĐÍNH HẠT DÚN VAI EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2802-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT27802-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ VUÔNG CHÂN VÁY ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ VUÔNG CHÂN VÁY ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2801-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 1 BÊN VAI NƠ VÀ 1 BÊN VAI DÂY TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 1 BÊN VAI NƠ VÀ 1 BÊN VAI DÂY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2800-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ DÚN NƠ NGỰC MÀU TÍM

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ DÚN NƠ NGỰC MÀU TÍM

Mã sản phẩm: GT2799-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI REN SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI REN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2798-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG EO THẮT DÂY

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2797-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HỌA TIẾT HOA CÚC TAY RÚT DÂY

ĐẦM XÒE HỌA TIẾT HOA CÚC TAY RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GT2796-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH HOA NGỰC

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH HOA NGỰC

Mã sản phẩm: GT2795-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH NƠ TO Ở NGỰC

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH NƠ TO Ở NGỰC

Mã sản phẩm: GT2794-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY XẾP LY LAI ĐẮP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TAY XẾP LY LAI ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2793-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY ĐÍNH HOA TO Ở NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY ĐÍNH HOA TO Ở NGỰC

Mã sản phẩm: GT2792-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ MÀU HỒNG 1 DÂY ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ MÀU HỒNG 1 DÂY ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2791-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ JENNIFER PHỐI NƠ VOAN

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ JENNIFER PHỐI NƠ VOAN

Mã sản phẩm: GT2790-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU HỒNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU HỒNG

Mã sản phẩm: GT2789-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY THUN NHŨ LAI NHÚN XÉO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY THUN NHŨ LAI NHÚN XÉO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2788-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY SÁT NÁCH NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY SÁT NÁCH NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2787-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2786-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XẾP LY EO TAY NHÚN

ĐẦM THIẾT KẾ XẾP LY EO TAY NHÚN

Mã sản phẩm: GT2785-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÉO VAI 1 BÊN VAI NHÚN

ĐẦM THIẾT KẾ XÉO VAI 1 BÊN VAI NHÚN

Mã sản phẩm: GT2784-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VOAN KIẾNG PHỐI CỔ LƯỚI THẮT NƠ EO

ĐẦM THIẾT KẾ VOAN KIẾNG PHỐI CỔ LƯỚI THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2783-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU VÀNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2782-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT LAI XẺ CAO

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT LAI XẺ CAO

Mã sản phẩm: GT2781-T490
Giá bán: 620.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ NƠ ĐÍNH HẠT TAY LỠ

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ NƠ ĐÍNH HẠT TAY LỠ

Mã sản phẩm: GA566-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LƯỚI TAY RỚT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LƯỚI TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2780-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHÚN LI LAI XẺ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHÚN LI LAI XẺ

Mã sản phẩm: GT2779-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI ĐÍNH HOA VẢI EO THẮT DÂY RUYBANG

ĐẦM THIẾT KẾ VAI ĐÍNH HOA VẢI EO THẮT DÂY RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2778-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG 2 DÂY NHÚN THUN NGỰC

ĐẦM SUÔNG 2 DÂY NHÚN THUN NGỰC

Mã sản phẩm: GT2777-T250
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CARO CỔ YẾM TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CARO CỔ YẾM TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2776-T220
Giá bán: 330.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ THUN PHỐI BÈO

ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ THUN PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GA565-T140
Giá bán: 245.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIÊU CUTOUT TAY PHỐI BÈO SAU LƯNG THẮT NƠ

ÁO SƠ MI KIÊU CUTOUT TAY PHỐI BÈO SAU LƯNG THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA564-T125
Giá bán: 235.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HẠT KÈM NỊT VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HẠT KÈM NỊT VẢI

Mã sản phẩm: GT2775-T320
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI BỤNG

ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI BỤNG

Mã sản phẩm: GT2774-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ SỌC TRẮNG ĐEN HỞ VAI

ĐẦM THIẾT KẾ SỌC TRẮNG ĐEN HỞ VAI

Mã sản phẩm: GT2773-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2772-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE THÊU HOA CỔ TIM

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE THÊU HOA CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT2771-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG NHÚN LI

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG NHÚN LI

Mã sản phẩm: GT2770-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NHUNG CỔ VUÔNG TAY LƯỚI BÈO

ĐẦM THIẾT KẾ NHUNG CỔ VUÔNG TAY LƯỚI BÈO

Mã sản phẩm: GT2769-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI EO ĐÍNH HẠT SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI EO ĐÍNH HẠT SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2768-T440
Giá bán: 570.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN VAI ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN VAI ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2767-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2766-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ RỚT VAI 1 BÊN LAI XÉO NHỌN

ĐẦM THIẾT KẾ RỚT VAI 1 BÊN LAI XÉO NHỌN

Mã sản phẩm: GT2765-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY VAI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY VAI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2764-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT HẠT TAY RỚT

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT HẠT TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2763-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ TRƯỚC VÀ SAU LƯNG

ĐẦM DẠ HỘI CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ TRƯỚC VÀ SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT2762-T350
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT CƯỜM XẺ TÀ

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT CƯỜM XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2761-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐÍNH HOA HỒNG VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐÍNH HOA HỒNG VẢI

Mã sản phẩm: GT2760-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI 2 HÀNG NÚT XẺ TÀ CỞ ĐẮP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI 2 HÀNG NÚT XẺ TÀ CỞ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2759-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ NGỰC TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ NGỰC TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2758-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ CỔ PHỐI LƯỚI EO ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ CỔ PHỐI LƯỚI EO ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2757-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CARO TAY BÈO XINH XẮN

ĐẦM SUÔNG CARO TAY BÈO XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT2756-T210
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2755-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2754-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ XẾP LI EO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ XẾP LI EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2753-T280
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CỔ VUÔNG NGỰC ĐÍNH NƠ TO

ĐẦM SUÔNG CỔ VUÔNG NGỰC ĐÍNH NƠ TO

Mã sản phẩm: GT2752-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 6 MẢNH 2 TÚI HÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ 6 MẢNH 2 TÚI HÔNG

Mã sản phẩm: GT2751-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ GẤM NỔI NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ GẤM NỔI NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2750-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHI IN CHỮ TRỄ VAI ĐÍNH NƠ 2 BÊN

ĐẦM SUÔNG PHI IN CHỮ TRỄ VAI ĐÍNH NƠ 2 BÊN

Mã sản phẩm: GT2749-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 1 BÊN TAY BÈO EO DÚN PHỐI VIỀN

ĐẦM THIẾT KẾ 1 BÊN TAY BÈO EO DÚN PHỐI VIỀN

Mã sản phẩm: GT2748-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO 1 BÊN EO NHÚN LI ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO 1 BÊN EO NHÚN LI ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2747-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI 1 BÊN VAI PHỐI VOAN NGỰC ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI 1 BÊN VAI PHỐI VOAN NGỰC ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2746-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2745-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ PHỐI LƯỚI LAI BÚP SEN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ PHỐI LƯỚI LAI BÚP SEN

Mã sản phẩm: GT2744-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ KIM SA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ KIM SA

Mã sản phẩm: GT2743-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY RỚT VAI CỔ PHỐI VOAN NHÚN MỘT BÊN EO

ĐẦM THIẾT KẾ TAY RỚT VAI CỔ PHỐI VOAN NHÚN MỘT BÊN EO

Mã sản phẩm: GT2742-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI RỚT VAI MỘT BÊN ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ

ĐẦM DẠ HỘI RỚT VAI MỘT BÊN ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2741-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI TAY RỚT ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI TAY RỚT ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2740-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐÍNH HẠT TAY SÁT NÁCH

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐÍNH HẠT TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2739-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO XOẮN EO PHỐI BÈO

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO XOẮN EO PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2739A-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2738-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XẺ TÀ ĐÍNH NƠ EO KẾT CƯỜM

ĐẦM THIẾT KẾ XẺ TÀ ĐÍNH NƠ EO KẾT CƯỜM

Mã sản phẩm: GT2737-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DẠ HỘI ĐÍNH CƯỜM CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ DẠ HỘI ĐÍNH CƯỜM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2736-T490
Giá bán: 590.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO BÊN VAI ĐÍNH NƠ CƯỜM

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO BÊN VAI ĐÍNH NƠ CƯỜM

Mã sản phẩm: GT2735-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2734-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO VÀ CỔ ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ EO VÀ CỔ ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2733-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHŨ KIM TUYẾN VAI KẾT HẠT TÀ XẺ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHŨ KIM TUYẾN VAI KẾT HẠT TÀ XẺ

Mã sản phẩm: GT2731-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC ĐUÔI CÁ KẾT REN HOA TAY LƯỚI

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC ĐUÔI CÁ KẾT REN HOA TAY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2730-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2729-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THUN SUÔNG TAY PHỒNG 2 TÚI HÔNG

ĐẦM THUN SUÔNG TAY PHỒNG 2 TÚI HÔNG

Mã sản phẩm: GT2728-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC CỔ XÉO ( KO KÈM NỊT)

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC CỔ XÉO ( KO KÈM NỊT)

Mã sản phẩm: GT2727-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH HOA TO EO MÀU ĐEN

ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH HOA TO EO MÀU ĐEN

Mã sản phẩm: GT2726-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI BẸT CỔ ĐÍNH KHOEN NHÚN EO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ VAI BẸT CỔ ĐÍNH KHOEN NHÚN EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2725-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐAN CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐAN CHÉO

Mã sản phẩm: GT2724-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN NHŨ LAI XẺ BÚP SEN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN NHŨ LAI XẺ BÚP SEN

Mã sản phẩm: GT2723-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ KIM SA TAY RỚT VAI CỔ LƯỚI

ĐẦM BODY THIẾT KẾ KIM SA TAY RỚT VAI CỔ LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2722-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUỒNG ĐÍNH NGỌC TRAI

ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUỒNG ĐÍNH NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2721-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ĐÙI GẤM TAY PHỒNG

SÉT ĐÙI GẤM TAY PHỒNG

Mã sản phẩm: GS449-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NGỰC ĐÍH HOA VẢI EO NHÚN LI

ĐẦM THIẾT KẾ NGỰC ĐÍH HOA VẢI EO NHÚN LI

Mã sản phẩm: GT2720-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THUN BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THUN BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2719-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN 1 BÊN EO XẾP LY

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN 1 BÊN EO XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2718-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THUN GÂN RÚT DÂY

ĐẦM BODY THUN GÂN RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GT2717-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO ĐÍNH HOA THANH LỊCH

ĐẦM THIẾT KẾ EO ĐÍNH HOA THANH LỊCH

Mã sản phẩm: GT2716-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY EO ĐÍNH HOA TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY EO ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2715-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ NGỰC ĐÍNH HOA TO

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ NGỰC ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2714-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ KẾT CƯỜM TÀ XÉO

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ KẾT CƯỜM TÀ XÉO

Mã sản phẩm: GT2713-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ 2 DÂY PEPLUM ĐÍNH HOA TO

ĐẦM BODY THIẾT KẾ 2 DÂY PEPLUM ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2712-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2711-340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE EO ĐÍNH HOA TO DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE EO ĐÍNH HOA TO DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2710-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN KIM TUYẾN CỔ V ( KO KÈM NỊT)

ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN KIM TUYẾN CỔ V ( KO KÈM NỊT)

Mã sản phẩm: GT2709-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ NGỰC ĐÍNH CƯỜM LAI NHỌN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ NGỰC ĐÍNH CƯỜM LAI NHỌN

Mã sản phẩm: GT2708-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ DÚN BÈO 1 BÊN XẺ TÀ

ĐẦM BODY THIẾT KẾ DÚN BÈO 1 BÊN XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2707-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUÔNG ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUÔNG ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2706-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY VAI ĐỖ CỔ KẾT CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY VAI ĐỖ CỔ KẾT CHÉO

Mã sản phẩm: GT2705-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY VAI ĐỖ NGỰC ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY VAI ĐỖ NGỰC ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2704-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ CỔ TIM ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM ĐUÔI CÁ CỔ TIM ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2703-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ VIỀN REN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ VIỀN REN

Mã sản phẩm: GT2702-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ PHỐI REN LƯỚI ĐÍNH HẠT

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ PHỐI REN LƯỚI ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2701-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2700-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ LỆCH VAI ĐÍNH HẠT LAI NHỌN

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ LỆCH VAI ĐÍNH HẠT LAI NHỌN

Mã sản phẩm: GT2699-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ÁO SƠ MI CHẤM BI CỔ BÈO TAY BO THUN

ÁO SƠ MI CHẤM BI CỔ BÈO TAY BO THUN

Mã sản phẩm: GA563-T145
Giá bán: 245.000 vnđ
s ÁO SƠ MI THẮT NƠ KIỂU CARAVAT

ÁO SƠ MI THẮT NƠ KIỂU CARAVAT

Mã sản phẩm: GA562-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CÚP NGỰC ĐÍNH NƠ TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CÚP NGỰC ĐÍNH NƠ TO

Mã sản phẩm: GT2697-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2696-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI BÊN VOAN TAY BÈO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI BÊN VOAN TAY BÈO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2695-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI ĐÍNH KHOEN EO DÚN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI ĐÍNH KHOEN EO DÚN

Mã sản phẩm: GT2694-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LAI NHỌN 1 BÊN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ LAI NHỌN 1 BÊN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2682-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ÁO SƠ MI VIỀN REN GỢN SÓNG

ÁO SƠ MI VIỀN REN GỢN SÓNG

Mã sản phẩm: GA561-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ ĐÍNH NGỌC TRAI CÁCH ĐIỆU

ÁO KIỂU CỔ ĐÍNH NGỌC TRAI CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GA560-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s ÁO SƠ MI SỌC NHUYỄN PHỐI NÚT SAU LƯNG

ÁO SƠ MI SỌC NHUYỄN PHỐI NÚT SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GA559-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s ÁO SƠ MI SỌC CÁ TÍNH

ÁO SƠ MI SỌC CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GA558-T125
Giá bán: 225.000 vnđ
s ĐẦM VOAN ĐUÔI CÁ NHÚN KẾT NÚT

ĐẦM VOAN ĐUÔI CÁ NHÚN KẾT NÚT

Mã sản phẩm: GT2579-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA TÀ CHÉO TAY SÁT NÁCH

ĐẦM XÒE VOAN HOA TÀ CHÉO TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2578-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ

ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2577-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY VOAN HOA CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

ĐẦM BODY VOAN HOA CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2561-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY CHÂN VÁY REN ĐUÔI CÁ

ĐẦM BODY CHÂN VÁY REN ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2560-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI NƠ CỔ LAI ĐÍNH REN

ĐẦM SUÔNG PHỐI NƠ CỔ LAI ĐÍNH REN

Mã sản phẩm: GT2559-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ THẮT NƠ ĐÍNH ĐÁ

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ THẮT NƠ ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GA557-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ NÚT TAY BO THUN

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ NÚT TAY BO THUN

Mã sản phẩm: GA553-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU THÊU HOA 1 BÊN

ÁO SƠ MI KIỂU THÊU HOA 1 BÊN

Mã sản phẩm: GA552-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ BÈO THẮT NƠ

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ BÈO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA551-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ THẮT NƠ

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA550-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ TRỤ ĐÍNH NÚT

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ TRỤ ĐÍNH NÚT

Mã sản phẩm: GA549-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU PHỐI REN CỔ THẮT DÂY

ÁO SƠ MI KIỂU PHỐI REN CỔ THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GA548-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI + QUẦN DÀI LAI IN HOA

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI + QUẦN DÀI LAI IN HOA

Mã sản phẩm: AD35-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HẠT CỔ TRỤ + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HẠT CỔ TRỤ + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD34-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA ĐÀO + KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA ĐÀO + KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD33-T245
Giá bán: 365.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD32-T245
Giá bán: 365.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA KÈM QUẦN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA KÈM QUẦN

Mã sản phẩm: AD31-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD30-T245
Giá bán: 365.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN TAY BÈO + QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN TAY BÈO + QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD29-T215
Giá bán: 355.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA TAY THẮT NƠ+ QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA TAY THẮT NƠ+ QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD28-T215
Giá bán: 355.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ LOVE + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ LOVE + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD27-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN ĐÍNH HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN ĐÍNH HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD26-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

Mã sản phẩm: AD25-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ THỌ + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ THỌ + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD24-T250
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI HỌA TIẾT HOA + QUẦN TRẮNG HOẶC ĐỎ

SÉT ÁO DÀI HỌA TIẾT HOA + QUẦN TRẮNG HOẶC ĐỎ

Mã sản phẩm: AD23-T280
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN BÚP SEN KÈM CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN BÚP SEN KÈM CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD21-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HOA SEN VÀ CHIM HẠT TAY LỠ

SÉT ÁO DÀI IN HOA SEN VÀ CHIM HẠT TAY LỠ

Mã sản phẩm: AD20-T320
Giá bán: 435.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN CỔ TRỤ VOAN HOA NHÍ KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

ÁO DÀI CÁCH TÂN CỔ TRỤ VOAN HOA NHÍ KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

Mã sản phẩm: AD19-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA CỔ TRỤ KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA CỔ TRỤ KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD18-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN 2 LỚP IN HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN 2 LỚP IN HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD17-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CỔ ĐÍNH HẠT + CHÂN VÁY XÒE

HÀNG NHẬP - ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CỔ ĐÍNH HẠT + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD16-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LEN IN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LEN IN HOA

Mã sản phẩm: AL471-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ LỤA IN HỌA TIẾT ÁO CỔ VUÔNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ LỤA IN HỌA TIẾT ÁO CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GS448-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HỌA TIẾT TAY CÁNH DƠI RỘNG CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HỌA TIẾT TAY CÁNH DƠI RỘNG CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GS453-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO VÀ CHÂN VÁY LỤA IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO VÀ CHÂN VÁY LỤA IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2345-T355
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC BÈO ĐÍNH HẠT CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC BÈO ĐÍNH HẠT CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2344-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2343-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN XÒE HỌA TIẾT VẰN VỆT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN XÒE HỌA TIẾT VẰN VỆT

Mã sản phẩm: GT2342-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ THẮT NƠ PHỐI CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ THẮT NƠ PHỐI CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: GT2341-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG XÒE IN HỌA TIẾT PHỤNG CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG XÒE IN HỌA TIẾT PHỤNG CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2340-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY BỐ TÚI GIẢ

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY BỐ TÚI GIẢ

Mã sản phẩm: GT2339-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ TIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ TIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2338-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN XÒE CHÂN VÁY IN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN XÒE CHÂN VÁY IN HOA

Mã sản phẩm: GT2337-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN TÀ CHÉO + CHÂN VÁY LƯỚI XẾP LY

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN TÀ CHÉO + CHÂN VÁY LƯỚI XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2335-T345
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BỐ VIỀN ĐÍNH HẠT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BỐ VIỀN ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2334-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CÔNG SỞ CỔ KHOÉT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CÔNG SỞ CỔ KHOÉT

Mã sản phẩm: GT2333-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2332-T370
Giá bán: 470.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO LỆCH TÀ KÈM NỊT CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO LỆCH TÀ KÈM NỊT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS453-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ DIOR CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ DIOR CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS452-T380
Giá bán: 485.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ IN HỌA TIẾT PHỐI REN

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ IN HỌA TIẾT PHỐI REN

Mã sản phẩm: GS451-T340
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT VẠT NHỌN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT VẠT NHỌN

Mã sản phẩm: GT2330-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2329-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CỔ V

Mã sản phẩm: GT2328-T325
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG HỌA TIẾT MẶT TRỜI

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG HỌA TIẾT MẶT TRỜI

Mã sản phẩm: AL470-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2327-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - JUMSUIT ĐÙI IN HỌA TIẾT EO RÚT DÂY

HÀNG NHẬP - JUMSUIT ĐÙI IN HỌA TIẾT EO RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GS450-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ TRỤ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ TRỤ

Mã sản phẩm: GT2325-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM PHỤNG + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM PHỤNG + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD15-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: AL469-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO BẸT VAI + CHÂN VÁY HOA PHỐI JEAN

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO BẸT VAI + CHÂN VÁY HOA PHỐI JEAN

Mã sản phẩm: GT2322-T355
Giá bán: 465.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HỌA TIẾT CHUÔNG + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HỌA TIẾT CHUÔNG + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD14-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA NỔI CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA NỔI CỔ V

Mã sản phẩm: GT2321-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT VERSACE

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT VERSACE

Mã sản phẩm: GT2320-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE BỐ ĐÍNH NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE BỐ ĐÍNH NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2319-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO CỔ TRỤ KÈM PHỤ KIỆN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO CỔ TRỤ KÈM PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT2318-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2317-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2316-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN PHỐI MÀU HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN PHỐI MÀU HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2315-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY HỌA TIẾT LÁ CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY HỌA TIẾT LÁ CỔ V

Mã sản phẩm: GT2306-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA CỔ SƠ MI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA CỔ SƠ MI

Mã sản phẩm: GT2310-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG 3 TẦNG 2 DÂY THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG 3 TẦNG 2 DÂY THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2309-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ THẮT NƠ VIỀN ĐỎ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ THẮT NƠ VIỀN ĐỎ

Mã sản phẩm: GT2308-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ THẮT NƠ TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ THẮT NƠ TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT2307-T340
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA TRẮNG TAY LỠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA TRẮNG TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2306-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO TAY CÁNH DƠI HỌA TIẾT VÀNG PHOM DÀI

HÀNG NHẬP - ÁO TAY CÁNH DƠI HỌA TIẾT VÀNG PHOM DÀI

Mã sản phẩm: GA547-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO THÊU HOA ĐÀO PHOM DÀI CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ÁO THÊU HOA ĐÀO PHOM DÀI CAO CẤP

Mã sản phẩm: GA546-T350
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN CỔ BẺ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN CỔ BẺ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2305-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG DÀI REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG DÀI REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2304-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN IN HỌA TIẾT CẬU BÉ

HÀNG NHẬP - ÁO LEN IN HỌA TIẾT CẬU BÉ

Mã sản phẩm: AL468-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2303-T405
Giá bán: 495.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE CHÂN VÁY XẾP LY PHỐI MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE CHÂN VÁY XẾP LY PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: AL467-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY GẤM HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY GẤM HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2302-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY XẾP LY PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY XẾP LY PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN

Mã sản phẩm: AL466-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐÙI REN THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐÙI REN THÊU HOA

Mã sản phẩm: GS449-T260
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC DẠ CỔ VEST CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC DẠ CỔ VEST CAO CẤP

Mã sản phẩm: GA545-T450
Giá bán: 650.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC DẠ CỔ BẺ DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC DẠ CỔ BẺ DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GA544-T430
Giá bán: 630.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG IN HỌA TIẾT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG IN HỌA TIẾT CAO CẤP

Mã sản phẩm: AL465-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG PHỐI MÀU HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG PHỐI MÀU HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: AL464-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY KẾT NÚT XẺ LAI CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY KẾT NÚT XẺ LAI CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: AL463-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ QUẦN HOA ỐNG RỘNG + ÁO BO EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ QUẦN HOA ỐNG RỘNG + ÁO BO EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GS447-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY VIỀN TRẮNG KẾT NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY VIỀN TRẮNG KẾT NÚT

Mã sản phẩm: AL462-T305
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ LỤA HỌA TIẾT VÀNG XANH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ LỤA HỌA TIẾT VÀNG XANH

Mã sản phẩm: GS447-T380
Giá bán: 485.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ LỤA HỌA TIẾT HOA ĐỎ

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ LỤA HỌA TIẾT HOA ĐỎ

Mã sản phẩm: GS446-T380
Giá bán: 485.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA VÀ CHIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA VÀ CHIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2292-T380
Giá bán: 485.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ V NHÚN BÈO

ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ V NHÚN BÈO

Mã sản phẩm: GA543-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ BÈO THẮT NƠ RUYBANG

ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ BÈO THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GA542-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO REN KIỂU CROPTOP CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ÁO REN KIỂU CROPTOP CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GA541-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI CHẤM BI CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI CHẤM BI CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GT2291-T235
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI REN DỰ TIỆC

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI REN DỰ TIỆC

Mã sản phẩm: GT2290-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ V KẾT NÚT BỌC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ V KẾT NÚT BỌC

Mã sản phẩm: GT2289-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT2288-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - JUMSUIT ĐÙI PHỔI REN BÈO BẸT VAI

HÀNG NHẬP - JUMSUIT ĐÙI PHỔI REN BÈO BẸT VAI

Mã sản phẩm: GS443-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - JUMSUIT ĐÙI HOA CỔ VEST

HÀNG NHẬP - JUMSUIT ĐÙI HOA CỔ VEST

Mã sản phẩm: GS442-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG PHỐI NÚT CỔ VEST

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG PHỐI NÚT CỔ VEST

Mã sản phẩm: AL461-T270
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐÙI PHỐI VIỀN TRẮNG CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT ĐÙI PHỐI VIỀN TRẮNG CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS441-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA BẸT VAI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA BẸT VAI

Mã sản phẩm: GT2285-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2284-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA HỒNG NGỰC CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA HỒNG NGỰC CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GT2283-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ BẺ 1 BÊN KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ BẺ 1 BÊN KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2282-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY CỔ YẾM VIỀN MÀU CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY CỔ YẾM VIỀN MÀU CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: AL459-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG CỔ THẮT NƠ XINH XẮN

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG CỔ THẮT NƠ XINH XẮN

Mã sản phẩm: AL458-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ BÈO THẮT NƠ

ÁO SƠ MI KIỂU CHẤM BI CỔ BÈO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA540-T130
Giá bán: 235.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA CÁCH TÂN IN CÂY TRE + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA CÁCH TÂN IN CÂY TRE + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD13-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA BÁCH HỢP + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA BÁCH HỢP + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD12-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY SỌC MÀU CỔ THUYỀN

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY SỌC MÀU CỔ THUYỀN

Mã sản phẩm: AL457-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ ĐẮP CHÉO TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ ĐẮP CHÉO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2281-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ TRỤ TAY DÀI PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ TRỤ TAY DÀI PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2280-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY CÁNH TIÊN + CHÂN VÁY EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY CÁNH TIÊN + CHÂN VÁY EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2277-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HỌA TIẾT BEO CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HỌA TIẾT BEO CỔ V

Mã sản phẩm: GT2275-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU THẮT NƠ TAY LỠ

ÁO SƠ MI KIỂU THẮT NƠ TAY LỠ

Mã sản phẩm: GA539-T125
Giá bán: 225.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU TAY CHẤM BI TIỂU THƯ

ÁO SƠ MI KIỂU TAY CHẤM BI TIỂU THƯ

Mã sản phẩm: GA538-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN NGỰC THÊU HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN NGỰC THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2273-T285
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC MĂNG TÔ DẠ CỔ VEST

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC MĂNG TÔ DẠ CỔ VEST

Mã sản phẩm: GA537-T375
Giá bán: 530.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2270-T275
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT ĐỘNG VẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT ĐỘNG VẠT

Mã sản phẩm: GT2269-T245
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI REN HOA NỔI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI REN HOA NỔI

Mã sản phẩm: GT2268-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ SỌC CHỮ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ SỌC CHỮ V

Mã sản phẩm: GT2267-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 1 BÊN CARO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 1 BÊN CARO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2266-T270
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD11-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN IN HOA CẨM CHƯỚNG + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN IN HOA CẨM CHƯỚNG + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD10-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM HẠT CỔ TRỤ + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM HẠT CỔ TRỤ + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD09-T325
Giá bán: 450.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN LÀNG QUÊ VIỆT NAM + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI IN LÀNG QUÊ VIỆT NAM + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD08-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM IN HOA ĐÀO + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI GẤM IN HOA ĐÀO + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD07-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN 2 CON CHIM HẠT + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN 2 CON CHIM HẠT + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD06-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU 1 BÊN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU 1 BÊN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2265-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI TÀ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI TÀ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2264-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CARO ĐUÔI CÁ CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CARO ĐUÔI CÁ CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2263-T245
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ VIỀN HỌA TIẾT BEO SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ VIỀN HỌA TIẾT BEO SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GS440-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM YẾM SỌC + ÁO THUN LƯỚI KIM TUYẾN

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM YẾM SỌC + ÁO THUN LƯỚI KIM TUYẾN

Mã sản phẩm: GT2262-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN KIM TUYẾN KẾT REN TRẮNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN KIM TUYẾN KẾT REN TRẮNG

Mã sản phẩm: GT2261-T250
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CHẤM BI CỔ THẮT NƠ RUYBANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CHẤM BI CỔ THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2260-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CỔ THẮT NƠ RUYBANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CỔ THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2259-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE CỔ VÀ TAY PHỐI VOAN ĐÍNH NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE CỔ VÀ TAY PHỐI VOAN ĐÍNH NÚT

Mã sản phẩm: GT2259-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2258-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE TAY VOAN PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE TAY VOAN PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2257-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO THUN PHỐI VOAN IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ÁO THUN PHỐI VOAN IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GA536-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY ĐÍNH NÚT BỌC + CHÂN VÁY XÒE REN HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY ĐÍNH NÚT BỌC + CHÂN VÁY XÒE REN HOA

Mã sản phẩm: GT2256-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ VÀ EO BO THUN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ VÀ EO BO THUN

Mã sản phẩm: GT2255-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ VÀ TAY REN EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ VÀ TAY REN EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2254-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2253-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC NHÚN PHOM DÀI CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC NHÚN PHOM DÀI CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GA535-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHOM DÀI ĐÍNH HẠT TAY VÀ LAI ÁO

HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHOM DÀI ĐÍNH HẠT TAY VÀ LAI ÁO

Mã sản phẩm: AL455-T185
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN PHOM DÀI TAI PHỐI VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN PHOM DÀI TAI PHỐI VOAN HOA

Mã sản phẩm: AL454-T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN KẾT HẠT HÌNH THOI

HÀNG NHẬP - ÁO LEN KẾT HẠT HÌNH THOI

Mã sản phẩm: AL453-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ BẺ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ BẺ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL452-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI CỔ SƠ MI TAY THÊU HOA

HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI CỔ SƠ MI TAY THÊU HOA

Mã sản phẩm: AL451-T185
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI CỔ SƠ MI SỌC

HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI CỔ SƠ MI SỌC

Mã sản phẩm: AL450-T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN RỜI THẮT DÂY 2 BÊN

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN RỜI THẮT DÂY 2 BÊN

Mã sản phẩm: AL449-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM ĐẦM BODY MÙA THU CỔ LỌ PHỐI TAY VOAN

ĐẦM ĐẦM BODY MÙA THU CỔ LỌ PHỐI TAY VOAN

Mã sản phẩm: GT2252-T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2251-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2250-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG SƠ MI THÊU HỌA TIẾT DÂY THẮT EO

ĐẦM SUÔNG SƠ MI THÊU HỌA TIẾT DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT2249-T185
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THIẾT KẾ NHÚN EO 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THIẾT KẾ NHÚN EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2248-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN VIỀN CARO

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN VIỀN CARO

Mã sản phẩm: AL446-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO CHOÀNG LEN PHỐI MÀU VẠT TUA RUA

HÀNG NHẬP - ÁO CHOÀNG LEN PHỐI MÀU VẠT TUA RUA

Mã sản phẩm: AL444-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ PHỐI SƠ MI KẾT NÚT

HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ PHỐI SƠ MI KẾT NÚT

Mã sản phẩm: AL441-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI PHỐI REN HOA

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI PHỐI REN HOA

Mã sản phẩm: AL440-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM LEN PHỐI LAI REN KÈM ÁO NGOÀI CỔ V

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM LEN PHỐI LAI REN KÈM ÁO NGOÀI CỔ V

Mã sản phẩm: AL439-T260
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN ĐÍNH LOGO TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN ĐÍNH LOGO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL437-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN PHỐI CỔ THẮT NƠ VÀ TAY SƠ MI

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN PHỐI CỔ THẮT NƠ VÀ TAY SƠ MI

Mã sản phẩm: AL435-T220
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN KIM TUYẾN TAY PHỐI SỌC

HÀNG NHẬP - ÁO LEN KIM TUYẾN TAY PHỐI SỌC

Mã sản phẩm: AL433-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ THẮT NƠ TAY VOAN LƯỚI

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ THẮT NƠ TAY VOAN LƯỚI

Mã sản phẩm: GA534-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN SỌC NHUYỄN NGŨ SẮC

HÀNG NHẬP - ÁO LEN SỌC NHUYỄN NGŨ SẮC

Mã sản phẩm: AL430-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN TAY CÁNH DƠI CÓ NÓN

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN TAY CÁNH DƠI CÓ NÓN

Mã sản phẩm: AL427-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY VOAN CỔ ĐÍNH PHỤ KIỆN

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY VOAN CỔ ĐÍNH PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: AL426-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI SỌC NHUYỄN

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI SỌC NHUYỄN

Mã sản phẩm: AL425-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO SƠ MI PHOM DÀI KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ÁO SƠ MI PHOM DÀI KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GA533-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THU ĐÔNG PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM THU ĐÔNG PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2247-T335
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY PHỐI REN KÈM BELT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY PHỐI REN KÈM BELT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2246-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MÙA THU HỌA TIẾT CÂY KHÔ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MÙA THU HỌA TIẾT CÂY KHÔ

Mã sản phẩm: GT2245-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG HIỆU POLO CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN XÒE THU ĐÔNG HIỆU POLO CAO CẤP

Mã sản phẩm: AL424-T300
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LEN PHỐI REN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LEN PHỐI REN HOA

Mã sản phẩm: AL423-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ TRÚC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ TRÚC

Mã sản phẩm: GT2243-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE SỌC THÊU HOA CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE SỌC THÊU HOA CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2242-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT NGỰA CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT NGỰA CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2241-T325
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM PHỐI MÀU TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM PHỐI MÀU TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL419-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN LƯỚI CỔ VEST 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN LƯỚI CỔ VEST 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2240-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI CỔ TIM TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI CỔ TIM TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL417-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI MÀU CARO NGŨ SẮC

HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI MÀU CARO NGŨ SẮC

Mã sản phẩm: AL415-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI VIỀN BÈO

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI VIỀN BÈO

Mã sản phẩm: AL414-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ BẺ ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ BẺ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: AL411-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN VỆT SỌC PHỐI 3 NÚT TÀ

HÀNG NHẬP - ÁO LEN VỆT SỌC PHỐI 3 NÚT TÀ

Mã sản phẩm: AL408-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LEN PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LEN PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL407-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI VOAN ĐÍNH HOA NỔI TRUYỀN THỐNG KÈM QUẦN

SÉT ÁO DÀI VOAN ĐÍNH HOA NỔI TRUYỀN THỐNG KÈM QUẦN

Mã sản phẩm: AD05-T285
Giá bán: 435.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN 2 TÀ THÊU HOA SEN KÈM QUẦN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN 2 TÀ THÊU HOA SEN KÈM QUẦN

Mã sản phẩm: AD04-T310
Giá bán: 445.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA KÈM CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA KÈM CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD03-T295
Giá bán: 435.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA SEN TRUYỀN THỐNG KÈM QUÂN

SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA SEN TRUYỀN THỐNG KÈM QUÂN

Mã sản phẩm: AD02-T325
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN ĐÍNH HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN ĐÍNH HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL406-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY PHỐI 3 BÔNG HOA

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY PHỐI 3 BÔNG HOA

Mã sản phẩm: AL405-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY PHỐI REN HOA ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY PHỐI REN HOA ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: AL404-T185
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI SƠ MI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN PHỐI SƠ MI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL403-T235
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI VIỀN SỌC GIỮA

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI VIỀN SỌC GIỮA

Mã sản phẩm: AL402-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2239-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2238-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2237-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY VIỀN HOA

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY VIỀN HOA

Mã sản phẩm: AL401-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI PHỐI 2 MÀU

HÀNG NHẬP - ÁO LEN TAY CÁNH DƠI PHỐI 2 MÀU

Mã sản phẩm: AL400-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT LỖ ĐÍNH HẠT HÌNH THOI

HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT LỖ ĐÍNH HẠT HÌNH THOI

Mã sản phẩm: AL399-T150
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT LỖ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT LỖ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL397-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA NHÍ DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE HOA NHÍ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2236 -T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT NGỌC TRAI

ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2235 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT NƠ

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2234 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO IN HỌA TIẾT PHOM RỘNG + QUẦN LỬNG ỐNG ÔM

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO IN HỌA TIẾT PHOM RỘNG + QUẦN LỬNG ỐNG ÔM

Mã sản phẩm: GS439-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN CỔ TIM TAY CUT OUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN CỔ TIM TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT2233 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO KIỂU PHỐI BÈO+QUẦN ỐNG RỘNG LƯNG THUN

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO KIỂU PHỐI BÈO+QUẦN ỐNG RỘNG LƯNG THUN

Mã sản phẩm: GS438 - T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2232 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY JEAN THÊU HOA(KÈM BELT)

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY JEAN THÊU HOA(KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT2231 - T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP- SÉT BỘ THỂ THAO TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP- SÉT BỘ THỂ THAO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GS435 - T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO THUN IN CHỮ DO LESS+QUẦN IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO THUN IN CHỮ DO LESS+QUẦN IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GS434 - T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO PHOM DÀI EO ĐÍNH HOA THÊU+QUẦN ỐNG SUÔNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO PHOM DÀI EO ĐÍNH HOA THÊU+QUẦN ỐNG SUÔNG

Mã sản phẩm: GS433 - T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2230-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT HOA VÀ CHIM 2 LỚP

ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT HOA VÀ CHIM 2 LỚP

Mã sản phẩm: AD01-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2229-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2228-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D CỔ GỢN SỐNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D CỔ GỢN SỐNG

Mã sản phẩm: GT2227-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY CHẤM BI IN HOA 3D

ĐẦM BODY CHẤM BI IN HOA 3D

Mã sản phẩm: GT2226 - T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN 3D HOA HỒNG DÂY

ĐẦM BODY IN 3D HOA HỒNG DÂY

Mã sản phẩm: GT2225 - T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN CHIẾC LÁ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2224 - T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s ÁO KIỂU CHẤM BI CỔ & TAY NHÚN BÈO

ÁO KIỂU CHẤM BI CỔ & TAY NHÚN BÈO

Mã sản phẩm: GA532 - T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY LOE CỔ THẮT NƠ (KÈM BELT)

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY LOE CỔ THẮT NƠ (KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT2223 -T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP-ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ

HÀNG NHẬP-ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2222 - T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM XÒE BO EO THẮT DÂY NƠ

ĐẦM XÒE BO EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT2221-T155
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA NHÚN EO VÀ MÔNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA NHÚN EO VÀ MÔNG

Mã sản phẩm: GT2220-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO THÊU + CHÂN VÁY DEMIN THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO THÊU + CHÂN VÁY DEMIN THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2219-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HOA ÁO KHOÁC + QUẦN ỐNG RỘNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HOA ÁO KHOÁC + QUẦN ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GS428-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN THÊU CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN THÊU CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2218-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 2 MÀU KÈM DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 2 MÀU KÈM DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT2217-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2216-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s ÁO KIỂU VOAN HOA TAY CUTOUT

ÁO KIỂU VOAN HOA TAY CUTOUT

Mã sản phẩm: GA531 - T125
Giá bán: 225.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA ĐUÔI CÁ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA ĐUÔI CÁ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2215-T285
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY CARO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY CARO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2214-T305
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG TAY SÁT NÁCH KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG TAY SÁT NÁCH KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2213-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY HOA MÀU HỒNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY HOA MÀU HỒNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2212-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI REN THÊU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI REN THÊU

Mã sản phẩm: GT2211-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT2210-T270
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT TRẮNG ĐEN VẠT XẺ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT TRẮNG ĐEN VẠT XẺ

Mã sản phẩm: GT2209-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHỐI TAY CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHỐI TAY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2207-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI REN DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE PHỐI REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2206 - T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY CÁNH TIÊN (Kèm belt)

ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY CÁNH TIÊN (Kèm belt)

Mã sản phẩm: GT2205 - T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO CÀI NÚT SAU + QUẦN ỐNG ÔM

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO CÀI NÚT SAU + QUẦN ỐNG ÔM

Mã sản phẩm: GS425-T275
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC

Mã sản phẩm: GT2204-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG IN HỌA TIẾT MÈO KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG IN HỌA TIẾT MÈO KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2203-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CỔ V + CV IN HOA 3D

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CỔ V + CV IN HOA 3D

Mã sản phẩm: GT2201-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2200-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY KÈM ĐẦM THUN TRONG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY KÈM ĐẦM THUN TRONG

Mã sản phẩm: GT2199-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO HOA + QUẦN ỐNG RỘNG MÀU VÀNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO HOA + QUẦN ỐNG RỘNG MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2198-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY KHÔ

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY KHÔ

Mã sản phẩm: GT2197-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VERSACE CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VERSACE CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2195-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU PHOM RỘNG CỔ REN HOA

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU PHOM RỘNG CỔ REN HOA

Mã sản phẩm: GA530-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI HOA 1 BÊN EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI HOA 1 BÊN EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2189-255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CHẤM BI + CHÂN VÁY XÒE ĐỎ KÈM BELT

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CHẤM BI + CHÂN VÁY XÒE ĐỎ KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2188-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2187-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA DÀI EO XẾP LY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA DÀI EO XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2186-T260
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM XÒE SUÔNG PHỐI TÚI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM XÒE SUÔNG PHỐI TÚI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2185-200
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM XÒE ĐUÔI TÔM IN 3D

ĐẦM XÒE ĐUÔI TÔM IN 3D

Mã sản phẩm: GT2183-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ IN HÌNH CHAI NƯỚC HOA

ĐẦM ĐUÔI CÁ IN HÌNH CHAI NƯỚC HOA

Mã sản phẩm: GT2184-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOẠ TIẾT LÁ&HOA

ĐẦM XÒE IN HOẠ TIẾT LÁ&HOA

Mã sản phẩm: GT2182-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY THẮT NƠ TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE TAY THẮT NƠ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2181-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM XÒE XẾP LY CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE XẾP LY CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2180-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DEMIN TAY PHỐI REN TUA RUA KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DEMIN TAY PHỐI REN TUA RUA KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2179-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO VẠT XÉO THẮT NƠ + QUẦN ÔM BẺ LAI

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO VẠT XÉO THẮT NƠ + QUẦN ÔM BẺ LAI

Mã sản phẩm: GS415-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA KIỂU SƠ MI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA KIỂU SƠ MI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2177-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO THUN IN MÈO + QUẦN HOA BO LAI

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO THUN IN MÈO + QUẦN HOA BO LAI

Mã sản phẩm: GS412-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG PHỐI TÀ KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG PHỐI TÀ KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2175-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT JUMPSUIT ĐÙI KÈM CHÂN VÁY RỜI

HÀNG NHẬP - SÉT JUMPSUIT ĐÙI KÈM CHÂN VÁY RỜI

Mã sản phẩm: GS411-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2174-T275
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HỌA TIẾT EO PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HỌA TIẾT EO PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2173-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ V ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ V ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2172-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ TRỤ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ TRỤ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2171-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI CHẤM BI VAI CUTOUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI CHẤM BI VAI CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2170-T300
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA TAY KẾT HẠT CUTOUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA TAY KẾT HẠT CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2169-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE ZIZAC EO THẮT DÂY NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE ZIZAC EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT2168-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THUN IN HỌA TIẾT VOI CON

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THUN IN HỌA TIẾT VOI CON

Mã sản phẩm: GT2167-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI TẦNG TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI TẦNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2166 - T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ TAY CUTOUT

ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ TAY CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2165 - T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2164 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐÂM BODY NHÚN EO CỔ ĐẮP CHÉO

ĐÂM BODY NHÚN EO CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2163 - T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2162 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI LƯỚI HÌNH CÂY DÙ

ĐẦM SUÔNG PHỐI LƯỚI HÌNH CÂY DÙ

Mã sản phẩm: GT2161 - T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2160-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ĐÙI + ÁO VỆT XANH PHOM RỘNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ĐÙI + ÁO VỆT XANH PHOM RỘNG

Mã sản phẩm: GS407-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH HOA + CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH HOA + CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2156-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO VIỀN ĐEN + CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO VIỀN ĐEN + CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: GT2153-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO DÀI + QUẦN ỐNG RỘNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO DÀI + QUẦN ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GS403-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM XÒE CỔ ĐÍNH HẠT KÈM ÁO KHOÁC VOAN

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM XÒE CỔ ĐÍNH HẠT KÈM ÁO KHOÁC VOAN

Mã sản phẩm: GT2152-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ 3 MÓN PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ 3 MÓN PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GS401-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM 2 MÓN ÁO THUN + CHÂN VÁY XẾP LY IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM 2 MÓN ÁO THUN + CHÂN VÁY XẾP LY IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2147-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN BƯỚM 3D

ĐẦM BODY IN BƯỚM 3D

Mã sản phẩm: GT2146 - T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN CỔ &TAY VIỀN MÀU TRẮNG

ĐẦM XÒE VOAN CỔ &TAY VIỀN MÀU TRẮNG

Mã sản phẩm: GT2145 - T215
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ V TAY LOE

ĐẦM XÒE HOA CỔ V TAY LOE

Mã sản phẩm: GT2144 - T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ BODY REN

ĐẦM CÔNG SỞ BODY REN

Mã sản phẩm: GT2143 - T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ VUÔNG EO ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM XÒE HOA CỔ VUÔNG EO ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2142 - T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHÂN VÁY PHỐI REN TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CHÂN VÁY PHỐI REN TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2141 - T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2140 - T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT CHIẾC LÁ

ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2139 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ NHÚN BÈO PHỐI NÚT

ĐẦM XÒE CỔ NHÚN BÈO PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT2138 - T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY KÈM ÁO KHOÁC REN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY KÈM ÁO KHOÁC REN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2137-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM ĐƠN GIẢN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM ĐƠN GIẢN

Mã sản phẩm: GT2134-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY TẦNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY TẦNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2132-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ÁO KIỂU CARO CỔ SEN TRẺ TRUNG

ÁO KIỂU CARO CỔ SEN TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GA528 - T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA CỔ THẮT NƠ TIỂU THƯ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA CỔ THẮT NƠ TIỂU THƯ

Mã sản phẩm: GT2130-T275
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO TRỄ VAI + CHÂN VÁY LƯỚI THÊU

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO TRỄ VAI + CHÂN VÁY LƯỚI THÊU

Mã sản phẩm: GT2128-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHẤM BI PHỐI BÈO DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHẤM BI PHỐI BÈO DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2127-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI LƯỚI TAY TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI LƯỚI TAY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2126-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SET BỘ ÁO THUN+QUẦN ỐNG SUÔNG XẺ LAI IN HOA

HÀNG NHẬP - SET BỘ ÁO THUN+QUẦN ỐNG SUÔNG XẺ LAI IN HOA

Mã sản phẩm: GS400 - T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY CÁNH TIÊN EO BO THUN THÊU ZICZAC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY CÁNH TIÊN EO BO THUN THÊU ZICZAC

Mã sản phẩm: GT2123 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ÁO VOAN CỔ VUÔNG CHẤM BI

ÁO VOAN CỔ VUÔNG CHẤM BI

Mã sản phẩm: GA527-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s JUMPSUIT VAI CUT OUT TRẺ TRUNG

JUMPSUIT VAI CUT OUT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GS399-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT (KÈM ĐẦM THUN 2 DÂY)

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT (KÈM ĐẦM THUN 2 DÂY)

Mã sản phẩm: GT2121 - T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM MAXI IN HOA NHÍ

ĐẦM MAXI IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2120-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT SỌC TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT SỌC TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2119-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM VOL HOA THẮT NƠ CỔ

ĐẦM VOL HOA THẮT NƠ CỔ

Mã sản phẩm: GT2116-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO TẦNG

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO TẦNG

Mã sản phẩm: GT2115-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOL HOA PHỐI BÈO CHÂN

ĐẦM MAXI VOL HOA PHỐI BÈO CHÂN

Mã sản phẩm: GT2113-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY LOE PHỐI REN HOA XINH XẮN

ĐẦM XÒE TAY LOE PHỐI REN HOA XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT2112-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ CÁCH ĐIỆU+KÈM BETL NGỌC TRAI

ĐẦM BODY CỔ CÁCH ĐIỆU+KÈM BETL NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2111-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT CÁ TÍNH

ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2110-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s JUMPSUIT IN HỌA TIẾT LẬP THỂ 3D

JUMPSUIT IN HỌA TIẾT LẬP THỂ 3D

Mã sản phẩm: GS395-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s JUMPSUIT CỔ ĐẮP CHÉO IN HỌA TIẾT LÁ

JUMPSUIT CỔ ĐẮP CHÉO IN HỌA TIẾT LÁ

Mã sản phẩm: GS394-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ TRỤ PHỐI BÈO THÂN & TAY

ÁO KIỂU CỔ TRỤ PHỐI BÈO THÂN & TAY

Mã sản phẩm: GA526-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2108-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI THÊU CHIẾC LÁ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI THÊU CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2106-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2105-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY BI ĐUÔI CÁ + ÁO LEN THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY BI ĐUÔI CÁ + ÁO LEN THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2104-T315
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ THẮT DÂY DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ THẮT DÂY DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2100-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY CÀI NÚT + ÁO THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY CÀI NÚT + ÁO THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2095-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE CHẤM BI THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2092-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TIM PHỐI REN DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE CỔ TIM PHỐI REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2090-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ VOAN + QUẦN ỐNG RỘNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ VOAN + QUẦN ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GS385-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ VEST ÁO KHOÁC + QUẦN LỬNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ VEST ÁO KHOÁC + QUẦN LỬNG

Mã sản phẩm: GS384-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HỌA TIẾT CARO DÂY XÍCH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HỌA TIẾT CARO DÂY XÍCH

Mã sản phẩm: GS383-T305
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO VẠT NHỌN + QUẦN ỐNG SUÔNG

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO VẠT NHỌN + QUẦN ỐNG SUÔNG

Mã sản phẩm: GS382-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY KIM SA + ÁO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY KIM SA + ÁO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT2088-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ YẾM TRẺ TRUNG PHONG CÁCH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ YẾM TRẺ TRUNG PHONG CÁCH

Mã sản phẩm: GT2086-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI PHỐI LƯỚI CỔ VÀ TAY TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI PHỐI LƯỚI CỔ VÀ TAY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2084-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2081-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM REN ÔM ĐUÔI CÁ

ĐẦM REN ÔM ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2080-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s SÉT BỘ THUN IN CÔ GÁI

SÉT BỘ THUN IN CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GS378-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ PHỐI BÈO TAY THẮT NƠ

ÁO KIỂU CỔ PHỐI BÈO TAY THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA525-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2072-1T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ÁO KIỂU CHẤM BI TAY PHỐI REN

ÁO KIỂU CHẤM BI TAY PHỐI REN

Mã sản phẩm: GA524-T125
Giá bán: 225.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN CHẤM BI ĐUÔI CÁ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN CHẤM BI ĐUÔI CÁ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2069-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐÙI SỌC PHỐI MÀU CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT ĐÙI SỌC PHỐI MÀU CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS366-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO TAY LOE + QUẦN DÀI XẺ TÀ CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO TAY LOE + QUẦN DÀI XẺ TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GS365-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ÁO KIỂU TAY PHỐI VOAN VIỀN BÈO

ÁO KIỂU TAY PHỐI VOAN VIỀN BÈO

Mã sản phẩm: GA523-T125
Giá bán: 225.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ SEN TAY DÀI

ÁO KIỂU CỔ SEN TAY DÀI

Mã sản phẩm: GA522-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s ÁO KIỂU TAY CUT OUT ĐÍNH HOA

ÁO KIỂU TAY CUT OUT ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GA521-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOL HOA CỔ VUÔNG

ĐẦM XÒE VOL HOA CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2067-T180
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOL HOA THẮT NƠ EO

ĐẦM MAXI VOL HOA THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2066-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM

ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT2065-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2064-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2062-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HỌA TIẾT DA RẮN VIỀN SỌC THUN CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ HỌA TIẾT DA RẮN VIỀN SỌC THUN CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS361-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO BO THUN + ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO BO THUN + ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2061-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT ĐẦU HƯƠU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT ĐẦU HƯƠU

Mã sản phẩm: GT2060-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY VẠT XÉO NHÚN EO PHỐI NÚT

ĐẦM BODY VẠT XÉO NHÚN EO PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT2058-T200
Giá bán: 299.000 vnđ
s DẦM MAXI IN HOA CỔ YẾM CHÂN VÁY PHỐI BÈO

DẦM MAXI IN HOA CỔ YẾM CHÂN VÁY PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2057-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG TAY LOE THÊU TRÁI TIM

ĐẦM SUÔNG TAY LOE THÊU TRÁI TIM

Mã sản phẩm: GT2056-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC DÀI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC DÀI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2055-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2051-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM PHỐI REN TAY LÕ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM PHỐI REN TAY LÕ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2053 - T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ CHẤM BI

ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ CHẤM BI

Mã sản phẩm: GA519-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA VẠT NHỌN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA VẠT NHỌN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GA518-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA PHỐI REN LƯỚI TRÒN CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA PHỐI REN LƯỚI TRÒN CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GA517-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU BƯỚM CỔ V

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU BƯỚM CỔ V

Mã sản phẩm: GA515-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU TAY VÀ LAI PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU TAY VÀ LAI PHỐI REN

Mã sản phẩm: GA514-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU CHIM PHƯỢNG HOÀNG

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU CHIM PHƯỢNG HOÀNG

Mã sản phẩm: GA513-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA NỔI PHỐI LƯỚI

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA NỔI PHỐI LƯỚI

Mã sản phẩm: GA512-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ÁO SƠ MI KIỂU CỔ VÀ NGỰC BÈO DỄ THƯƠNG

ÁO SƠ MI KIỂU CỔ VÀ NGỰC BÈO DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GA511-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU PHỐI VOAN LƯỚI THÊU HOA

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU PHỐI VOAN LƯỚI THÊU HOA

Mã sản phẩm: GA507-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU PHỐI REN THÊU CHIM CÔNG NỔI

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU PHỐI REN THÊU CHIM CÔNG NỔI

Mã sản phẩm: GA506-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHONG CẢNH VẠT XÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHONG CẢNH VẠT XÉO

Mã sản phẩm: GT2047-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA VÀ HƯƠU DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA VÀ HƯƠU DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2046-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2045-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT PHỐI NÚT BỌC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT PHỐI NÚT BỌC

Mã sản phẩm: GT2044-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỰC XINH

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỰC XINH

Mã sản phẩm: GT2043-T235
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2041-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT LẠ MẮT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT LẠ MẮT

Mã sản phẩm: GT2040-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2039-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2038-T315
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2037-T235
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY MÀU VÀNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2036-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHOM DÀI IN HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHOM DÀI IN HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2033-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU REN CỔ TRỤ TAY DÀI CỰC XINH

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU REN CỔ TRỤ TAY DÀI CỰC XINH

Mã sản phẩm: GA504-T210
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA CỔ ĐÍNH CƯỜM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA CỔ ĐÍNH CƯỜM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2029-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s SÉT BỘ THUN LỬNG IN GẤU

SÉT BỘ THUN LỬNG IN GẤU

Mã sản phẩm: GS353-T135
Giá bán: 265.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA PHỐI REN LƯỚI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA PHỐI REN LƯỚI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2028-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2027-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA TULIP DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA TULIP DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2025-T285
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI TAY VOAN CỔ ĐÍNH HẠT

ĐẦM BODY PHỐI TAY VOAN CỔ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2024-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ TIM

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT2023-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ÁO SƠ MI CHẤM BI KIỂU CỔ THẮT NƠ

ÁO SƠ MI CHẤM BI KIỂU CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA498-T135
Giá bán: 255.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY VÀ LAI PHỐI REN EO ĐÍNH PHỤ KIỆN

ĐẦM BODY TAY VÀ LAI PHỐI REN EO ĐÍNH PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT2022-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VOAN HOA LAI NHÚN BÈO TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ VOAN HOA LAI NHÚN BÈO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2021-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s SÉT BỘ THUN LỬNG CHỮ M TAY CUT OUT TRẺ TRUNG

SÉT BỘ THUN LỬNG CHỮ M TAY CUT OUT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GS351-T130
Giá bán: 260.000 vnđ
s ĐẦM VOL PHỐI BÈO IN HỌA TIẾT

ĐẦM VOL PHỐI BÈO IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2020-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2018-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2014-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2012-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM MÀU ĐỎ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM MÀU ĐỎ

Mã sản phẩm: GT2011-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TRÒN PHỐI SỌC XANH ĐEN

ĐẦM XÒE CỔ TRÒN PHỐI SỌC XANH ĐEN

Mã sản phẩm: GT2010-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG IN 3D HỌA TIẾT HOA

ĐẦM SUÔNG IN 3D HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2009-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s SÉT BỘ ÁO REN VAI CUT OUT + QUẦN TÂY DÀI CAO CẤP

SÉT BỘ ÁO REN VAI CUT OUT + QUẦN TÂY DÀI CAO CẤP

Mã sản phẩm: GS349-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM HOA PHỐI LƯỚI TAY VÀ CỔ TRẺ TRUNG

ĐẦM HOA PHỐI LƯỚI TAY VÀ CỔ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2007-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO CỔ SƠ MI EO THẮT DÂY

ĐẦM XÒE CARO CỔ SƠ MI EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2006-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HOA VAI PHỐI LƯỚI DUYÊN DÁNG

ĐẦM VOAN HOA VAI PHỐI LƯỚI DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2005-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HỌA TIẾT LÁ TAY RỚT VAI TRẺ TRUNG

ĐẦM VOAN HỌA TIẾT LÁ TAY RỚT VAI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2004-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GA496-T195
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2002-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU TAY CÁNH DƠI THÊU HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU TAY CÁNH DƠI THÊU HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GA495-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN THÊU HOA NỔI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN THÊU HOA NỔI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1997-T240
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1996-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA HỒNG TAY LOE CỰC SANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA HỒNG TAY LOE CỰC SANG

Mã sản phẩm: GT1994-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MULLET IN HỌA TIẾT CHIM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MULLET IN HỌA TIẾT CHIM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1992-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA TULIP ĐỎ CỔ BẺ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA TULIP ĐỎ CỔ BẺ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1990-T295
Giá bán: 435.000 vnđ
s ĐẦM CARO ĐUÔI CÁ PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

ĐẦM CARO ĐUÔI CÁ PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1988-T210
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA SEN TAY CÁNH TIÊN

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA SEN TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GT1987-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN CHIM CÔNG TAY CÁNH TIÊN

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN CHIM CÔNG TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GT1986-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ÁO SƠMI SỌC THẮT NƠ+THÊU HOA 2 BÊN

ÁO SƠMI SỌC THẮT NƠ+THÊU HOA 2 BÊN

Mã sản phẩm: GA488-T135
Giá bán: 265.000 vnđ
s ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ PHỐI CARO

ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ PHỐI CARO

Mã sản phẩm: GT1985-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN PHỐI SỌC CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE VOAN PHỐI SỌC CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT1983-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ÁO KIỂU PHỐI REN TRÒN

ÁO KIỂU PHỐI REN TRÒN

Mã sản phẩm: GA482-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT 3D (Không kèm nịt)

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT 3D (Không kèm nịt)

Mã sản phẩm: GT1981-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1970-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU HOA TULIP CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU HOA TULIP CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1958-T290
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM DỰ TIỆC THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM DỰ TIỆC THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1957-T305
Giá bán: 435.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HOA& CÔ GÁI ĐÁNH ĐÀN + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI IN HOA& CÔ GÁI ĐÁNH ĐÀN + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA477-T245
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HOA& CÔ GÁI ĐÁNH ĐÀN + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI IN HOA& CÔ GÁI ĐÁNH ĐÀN + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA477-T245
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA476-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN KIM TUYẾN XẺ TÀ CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN KIM TUYẾN XẺ TÀ CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: AL393-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI 2 TÀ THÊU HOA SEN + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI 2 TÀ THÊU HOA SEN + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: GA475-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HỌA TIẾT ÔNG ĐỒ NGÀY TẾT + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI IN HỌA TIẾT ÔNG ĐỒ NGÀY TẾT + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA474-T245
Giá bán: 385.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ+HOA THÊU

ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ+HOA THÊU

Mã sản phẩm: Ga473-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ+HOA THÊU

ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ+HOA THÊU

Mã sản phẩm: GA472-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI 2 MÀU TAY LOE CỔ TIM

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI 2 MÀU TAY LOE CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT1952-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CÀNH ĐÀO &CHIM HẠC + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CÀNH ĐÀO &CHIM HẠC + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA470-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s ÁO KIỂU ĐÍNH NGỌC TRAI CỔ THẮT NƠ

ÁO KIỂU ĐÍNH NGỌC TRAI CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA469-T135
Giá bán: 255.000 vnđ
s ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN CHM PHƯỢNG + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN CHM PHƯỢNG + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GA468-T285
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HỌA TIẾT LÔNG CÔNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HỌA TIẾT LÔNG CÔNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1946-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ V ĐẮP CHÉO TAY VÀ EO VIỀN REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ V ĐẮP CHÉO TAY VÀ EO VIỀN REN

Mã sản phẩm: GT1948-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GA466-T245
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM IN LÁ SEN + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG ( không kèm mấn)

SÉT ÁO DÀI GẤM IN LÁ SEN + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG ( không kèm mấn)

Mã sản phẩm: GA467-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s ÁO KIỂU PHỐI REN CỔ VÀ TAY XINH XẮN

ÁO KIỂU PHỐI REN CỔ VÀ TAY XINH XẮN

Mã sản phẩm: GA465-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN REN ĐÍNH HOA THÊU + CHÂN VÁY LƯỚI XÒE CAO CẤP

ÁO DÀI CÁCH TÂN REN ĐÍNH HOA THÊU + CHÂN VÁY LƯỚI XÒE CAO CẤP

Mã sản phẩm: GA464-T280
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI VÀ CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI VÀ CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA462-T230
Giá bán: 385.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT CÔ GÁI VÀ HOA SEN

ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT CÔ GÁI VÀ HOA SEN

Mã sản phẩm: GA463-T195
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY PHỐI CỔ BÈO THẮT NƠ RUYBANG DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN BODY PHỐI CỔ BÈO THẮT NƠ RUYBANG DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: AL391-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1942-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ V LAI ĐUÔI CÁ LỆCH

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ V LAI ĐUÔI CÁ LỆCH

Mã sản phẩm: GT1936-T305
Giá bán: 435.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHÚC TẾT + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHÚC TẾT + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: GA460-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA ĐUÔI CÁ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA ĐUÔI CÁ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1935-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN KIM TUYẾN PHỐI MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN KIM TUYẾN PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: GT1934-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG REN LAI BÈO KÈM KHĂN QUÀNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG REN LAI BÈO KÈM KHĂN QUÀNG

Mã sản phẩm: GT1933-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN PHỐI NÚT TO TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC LEN PHỐI NÚT TO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL384-T230
Giá bán: 360.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN REN HOA + CHÂN VÁY XÒE

ÁO DÀI CÁCH TÂN REN HOA + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA457-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MÙA XUÂN + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MÙA XUÂN + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GA455-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA PHỐI MÀU + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA PHỐI MÀU + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GA453-T235
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU TRẮNG ĐEN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU TRẮNG ĐEN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1923-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN ĐÍNH KIM SA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN ĐÍNH KIM SA

Mã sản phẩm: GT1917-T275
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC BURBERRY

ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC BURBERRY

Mã sản phẩm: GT1916-T140
Giá bán: 270.000 vnđ
s ĐẦM BODY CÔNG SỞ IN HOA CAO CẤP

ĐẦM BODY CÔNG SỞ IN HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1913-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP ( THÊM MÀU MỚI)

ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP ( THÊM MÀU MỚI)

Mã sản phẩm: GT1912-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ SỌC CỔ V PHỐI 2 TÚI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ SỌC CỔ V PHỐI 2 TÚI

Mã sản phẩm: GT1910-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM LIỀN CÔNG SỞ BODY PHỐI SỌC CỔ THẮT NƠ

ĐẦM LIỀN CÔNG SỞ BODY PHỐI SỌC CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1909-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM MAXI HOA ĐƠN GIẢN EO BO THUN

ĐẦM MAXI HOA ĐƠN GIẢN EO BO THUN

Mã sản phẩm: GT1908-T175
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM XÒE 2 TẦNG HOA DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE 2 TẦNG HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1907-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ CHÍT EO TAY ĐÍNH NÚT PHỤ KIẸN

ĐẦM CÔNG SỞ CHÍT EO TAY ĐÍNH NÚT PHỤ KIẸN

Mã sản phẩm: GT1906-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ EO PHỐI BO THUN VIỀN TAY LỠ

ĐẦM ĐUÔI CÁ EO PHỐI BO THUN VIỀN TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1905-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY REN ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG

ĐẦM BODY REN ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1904-T185
Giá bán: 320.000 vnđ
s ÁO SƠMI HOA TI GÔN

ÁO SƠMI HOA TI GÔN

Mã sản phẩm: GA449-T120
Giá bán: 240.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ XẾP LY NGỰC PHỐI MÀU DUYÊN DÁNG

ĐẦM CÔNG SỞ XẾP LY NGỰC PHỐI MÀU DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1903-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN THẮT DÂY EO

ĐẦM XÒE HOA THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT1902-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ 2 TẦNG DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ 2 TẦNG DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1901-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT + CHÂN VÁY ĐEN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT + CHÂN VÁY ĐEN

Mã sản phẩm: GA448-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SET ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN + CHÂN VÁY

SET ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GA447-T230
Giá bán: 385.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI VOAN LƯỚI

ĐẦM XÒE PHỐI VOAN LƯỚI

Mã sản phẩm: GT1900-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO SƠ MI THÊU HOA CỔ BÈO XINH XẮN

HÀNG NHẬP - ÁO SƠ MI THÊU HOA CỔ BÈO XINH XẮN

Mã sản phẩm: GA446-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN IN HOA TAY LOE PHỐI LƯỚI CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN IN HOA TAY LOE PHỐI LƯỚI CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1894-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1893-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ NHÚN BÈO

ÁO KIỂU CỔ NHÚN BÈO

Mã sản phẩm: GA445-120
Giá bán: 240.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO EO THẮT DÂY NƠ

ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT1891-T200
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY DÀI CỔ BÈO SANG TRỌNG

ĐẦM BODY TAY DÀI CỔ BÈO SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1890-T215
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ ĐẮP CHÉO VAI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ ĐẮP CHÉO VAI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT1889-T215
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI TAY LƯỚI DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE PHỐI TAY LƯỚI DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1888-T200
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY LẬT XẺ TÀ ( KHÔNG KÈM BELT)

ĐẦM BODY TAY LẬT XẺ TÀ ( KHÔNG KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT1886-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI VIỀN REN DẾ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI VIỀN REN DẾ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT1880-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1879-T245
Giá bán: 375.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN THIẾT KẾ REN 2 TÀ+ CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN THIẾT KẾ REN 2 TÀ+ CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GA444-T245
Giá bán: 390.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA PHỐI MÀU+ QUẦN ỐNG RỘNG

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA PHỐI MÀU+ QUẦN ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GA443-T235
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HOA TIẾT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HOA TIẾT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1876-T315
Giá bán: 445.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI SỌC THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE PHỐI SỌC THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1872-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN ĐUÔI CÁ DỰ TIỆC CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN ĐUÔI CÁ DỰ TIỆC CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1871-T325
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU BƯỚM XINH XẮN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU BƯỚM XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT1870-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHOM DÀI IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHOM DÀI IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1865-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ CHÉO KÈM PHỤ KIỆN EO

ĐẦM XÒE CỔ CHÉO KÈM PHỤ KIỆN EO

Mã sản phẩm: GT1862-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG PHỐI VOAN LƯỚI CỖ ĐÍNH REN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG PHỐI VOAN LƯỚI CỖ ĐÍNH REN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1860-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA TAY DÀI SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA TAY DÀI SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1855-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN GỢN SÓNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN GỢN SÓNG

Mã sản phẩm: GT1854-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE GIẢ ÁO KHOÁC TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE GIẢ ÁO KHOÁC TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT1852-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG TAY PHỐI NƠ

ĐẦM SUÔNG TAY PHỐI NƠ

Mã sản phẩm: GT1850-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ TAY DÀI PHỐI BÈO VIỀN

ÁO KIỂU CỔ THẮT NƠ TAY DÀI PHỐI BÈO VIỀN

Mã sản phẩm: GA431-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s ÁO KIỂU CHẤM BI PHỐI REN NGÔI SAO

ÁO KIỂU CHẤM BI PHỐI REN NGÔI SAO

Mã sản phẩm: GA430-T120
Giá bán: 240.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI REN EO

ĐẦM BODY PHỐI REN EO

Mã sản phẩm: GT1849-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ SEN NHÚN BÈO

ÁO KIỂU CỔ SEN NHÚN BÈO

Mã sản phẩm: GA429-T125
Giá bán: 245.000 vnđ
s ĐẦM SỌC CỔ TIM PHỐI 2 TÚI

ĐẦM SỌC CỔ TIM PHỐI 2 TÚI

Mã sản phẩm: GT1848-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ÁO SƠMI SỌC CỔ PHỐI BÈO THÊU HỌA TIẾT

ÁO SƠMI SỌC CỔ PHỐI BÈO THÊU HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GA428-T135
Giá bán: 250.000 vnđ
s ĐẦM CỔ V TAY PHỐI REN THẮT NƠ EO

ĐẦM CỔ V TAY PHỐI REN THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1847-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN SUÔNG CỖ THUN VIỀN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN SUÔNG CỖ THUN VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1845-T285
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHỮ A CHẤM BI TO TAY DÀI PHỐI LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHỮ A CHẤM BI TO TAY DÀI PHỐI LƯỚI

Mã sản phẩm: GT1842-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG NHUNG PHỐI KIM TUYẾN CỔ CAO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG NHUNG PHỐI KIM TUYẾN CỔ CAO

Mã sản phẩm: GT1841-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỔ CAO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỔ CAO

Mã sản phẩm: GT1839-T275
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE GẤM HỌA TIẾT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE GẤM HỌA TIẾT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1836-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN IN HOA 3D CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN IN HOA 3D CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1831-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s ÁO SƠMI SỌC PHỐI REN HOA

ÁO SƠMI SỌC PHỐI REN HOA

Mã sản phẩm: GA422-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN BO EO PHỐI BÈO CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ÁO LEN BO EO PHỐI BÈO CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: AL380-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI SỌC VÀNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI SỌC VÀNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1828-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN CÁCH ĐIỆU TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN CÁCH ĐIỆU TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL378-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM PHỐI VIỀN CỔ ĐÍNH NÚT TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM PHỐI VIỀN CỔ ĐÍNH NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL375-T160
Giá bán: 290.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN LÔNG MỊN CỔ KHOÉT HÌNH TAM GIÁC ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ÁO LEN LÔNG MỊN CỔ KHOÉT HÌNH TAM GIÁC ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: AL372-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM HOA NHÍ CỔ THẮT NƠ

ĐẦM HOA NHÍ CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1826-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOL HOA TAY LỠ PHỐI REN

ĐẦM VOL HOA TAY LỠ PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT1825-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA CỔ V

ĐẦM XÒE IN HOA CỔ V

Mã sản phẩm: GT1824-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT1822-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA TAY LỠ CỔ VIỀN BÈO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA TAY LỠ CỔ VIỀN BÈO

Mã sản phẩm: GT1820-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ V THẮT DÂY

ĐẦM XÒE HOA CỔ V THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1816-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT1815-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA TAY PHỐI REN

ĐẦM XÒE IN HOA TAY PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT1814-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHOM SUÔNG THÊU HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHOM SUÔNG THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT1813-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM TAY CUT OUT

ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT1812-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM REN BODY PHỐI BÈO

ĐẦM REN BODY PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT1811-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY CUT OUT

ĐẦM XÒE TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT1810-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM REN XÒE DỰ TIỆC

ĐẦM REN XÒE DỰ TIỆC

Mã sản phẩm: GT1809-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HỌA TIẾT LẬP THỂ IN 3D

ĐẦM XÒE HỌA TIẾT LẬP THỂ IN 3D

Mã sản phẩm: GT1808-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1807-T210
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1807-T210
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN SỌC NGANG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ÁO LEN SỌC NGANG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL365-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ V THẮT DÂY TAY LOE

HÀNG NHẬP - ÁO LEN CỔ V THẮT DÂY TAY LOE

Mã sản phẩm: AL361-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN REN

ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN REN

Mã sản phẩm: GT1805-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM HOA CỔ V PHỐI TẦNG CÁCH ĐIỆU

ĐẦM HOA CỔ V PHỐI TẦNG CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1804-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE IN HOA THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1803-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO PHỐI NƠ TAY

ĐẦM XÒE CARO PHỐI NƠ TAY

Mã sản phẩm: GT1802-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC KAKI PHOM DÀI THÊU HOA EO RÚT DÂY

HÀNG NHẬP - ÁO KHOÁC KAKI PHOM DÀI THÊU HOA EO RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GA416-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU TAY DÀI IN HỌA TIẾT CHỮ CỔ BÈO

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU TAY DÀI IN HỌA TIẾT CHỮ CỔ BÈO

Mã sản phẩm: GA415-T230
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ SƠMI PHỐI NÚT(Không kèm bell)

ĐẦM XÒE CỔ SƠMI PHỐI NÚT(Không kèm bell)

Mã sản phẩm: GT1794-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE CARO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1793-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LEN CỔ VUÔNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LEN CỔ VUÔNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: AL335-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN DỆT KIM SỌC CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN DỆT KIM SỌC CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: AL333-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN BODY HOA CỔ ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN BODY HOA CỔ ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT1791-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN DỰ TIỆC LAI PHỐI REN ĐUÔI CÁ CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN DỰ TIỆC LAI PHỐI REN ĐUÔI CÁ CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1785-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN MÙA THU PHỐI NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN MÙA THU PHỐI NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: AL327-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TRỄ VAI PHỐI NÚT

ĐẦM XÒE TRỄ VAI PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT1781-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI MÀU TAY REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI MÀU TAY REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1778-T295
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN HOA XÒE TAY CUT OUT MÀU HỒNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN HOA XÒE TAY CUT OUT MÀU HỒNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1776-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI NÚT EO

ĐẦM XÒE PHỐI NÚT EO

Mã sản phẩm: GT1773-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY PHỐI VIỀN TRẮNG ĐÍNH NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY PHỐI VIỀN TRẮNG ĐÍNH NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1771-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA HÀN QUỐC CỔ VUÔNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA HÀN QUỐC CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1768-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN KIM TUYẾN HỌA TIẾT THỔ CẨM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN KIM TUYẾN HỌA TIẾT THỔ CẨM CAO CẤP

Mã sản phẩm: AL319-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP

ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1767-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM MỎNG TAY CÁNH DƠI

HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM MỎNG TAY CÁNH DƠI

Mã sản phẩm: AL312-T150
Giá bán: 280.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM TUYẾN CỔ TIM

HÀNG NHẬP - ÁO LEN DỆT KIM TUYẾN CỔ TIM

Mã sản phẩm: AL308-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CỔ BẺ KÈM BELT VẢI

ĐẦM SUÔNG CỔ BẺ KÈM BELT VẢI

Mã sản phẩm: GT1766-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN TAY CUT OUT CỒ ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN TAY CUT OUT CỒ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT1761-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1756-T325
Giá bán: 465.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1755-T340
Giá bán: 470.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA LY DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE IN HOA LY DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1750-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s ÁO KIỂU CHẤM BI PHỐI REN NGÔI SAO

ÁO KIỂU CHẤM BI PHỐI REN NGÔI SAO

Mã sản phẩm: GA413-T120
Giá bán: 240.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CHẤM BI XANH CỔ KHOÉT TAM GIÁC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CHẤM BI XANH CỔ KHOÉT TAM GIÁC

Mã sản phẩm: GT1747-T245
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT VOI CỔ THUN VIỀN MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT VOI CỔ THUN VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1746-T235
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA 2 TÀ BAY CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA 2 TÀ BAY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1742-T255
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN 2 MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN 2 MÀU

Mã sản phẩm: GT1739-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY KHOÉT ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY KHOÉT ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT1738-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM SỌC PHỐI BO EO VIỀN

ĐẦM SỌC PHỐI BO EO VIỀN

Mã sản phẩm: GT1736-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY BÈO

ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY BÈO

Mã sản phẩm: GT1735-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM VOAN TÀ PHỐI BÈO CÁCH ĐIỆU CỔ ĐÍNH DÂY PHỤ KIỆN

ĐẦM VOAN TÀ PHỐI BÈO CÁCH ĐIỆU CỔ ĐÍNH DÂY PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT1734-T180
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY RỚT VAI

ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY RỚT VAI

Mã sản phẩm: GT1733-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM VOAN XÒE PHỐI BÈO HOA CỰC XINH

ĐẦM VOAN XÒE PHỐI BÈO HOA CỰC XINH

Mã sản phẩm: GT1732-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM 2 DÂY KÈM ÁO KHOÁC

ĐẦM 2 DÂY KÈM ÁO KHOÁC

Mã sản phẩm: GT1731-T230
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT LÁ PHÔI BÈO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT LÁ PHÔI BÈO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1728-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA KÈM BELT VẢI

ĐẦM XÒE VOAN HOA KÈM BELT VẢI

Mã sản phẩm: GT1719-T215
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM HỌA TIẾT DÂY XÍCH EO THẮT DÂY SAU LƯNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM HỌA TIẾT DÂY XÍCH EO THẮT DÂY SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT1714-T240
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG SỌC DÂY THẮT EO 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG SỌC DÂY THẮT EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT1710-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VIỀN MÀU CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VIỀN MÀU CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1708-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT SỌC DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT SỌC DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT1705-T270
Giá bán: 400.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN SỌC CARO DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN SỌC CARO DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT1701-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA ĐỎ CỔ TIM PHỐI 3 NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA ĐỎ CỔ TIM PHỐI 3 NÚT

Mã sản phẩm: GT1695-T295
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VAI CUT OUT PHỐI BÈO THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE VAI CUT OUT PHỐI BÈO THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1693-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO CỔ SÔ MI PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

ĐẦM XÒE CARO CỔ SÔ MI PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1683-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM XÒE DÀI HỌA TIẾT LÁ CỔ VEST THANH LỊCH

ĐẦM XÒE DÀI HỌA TIẾT LÁ CỔ VEST THANH LỊCH

Mã sản phẩm: GT1682-T230
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SỌC HỌA TIẾT THỔ CẨM PHỐI VOAN ĐEN SAU LƯNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SỌC HỌA TIẾT THỔ CẨM PHỐI VOAN ĐEN SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT1671-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s JUMPSUIT LỬNG ỐNG RỘNG HỌA TIẾT HOA

JUMPSUIT LỬNG ỐNG RỘNG HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GS335-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s JUMPSUIT LỬNG ỐNG RỘNG PHỐI HỌA TIẾT BEO

JUMPSUIT LỬNG ỐNG RỘNG PHỐI HỌA TIẾT BEO

Mã sản phẩm: GS334-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HỌA TIẾT TÀ XẺ 2 LỚP PHỐI MÀU

ĐẦM VOAN HỌA TIẾT TÀ XẺ 2 LỚP PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: GT1614-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA ĐÍNH HẠT CỔ VIỀN ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA ĐÍNH HẠT CỔ VIỀN ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT1612-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CỔ V EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CỔ V EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1610-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE DỰ TIỆC SANG TRỌNG

ĐẦM XÒE DỰ TIỆC SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1604 -T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ÁO KIỂU PHỐI REN RỚT VAI TAY LOE

ÁO KIỂU PHỐI REN RỚT VAI TAY LOE

Mã sản phẩm: GA407 - T135
Giá bán: 255.000 vnđ
s ĐẦM THUN BODY PHỐI VIỀN MÀU

ĐẦM THUN BODY PHỐI VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1602-T130
Giá bán: 260.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOAN HOA CỔ YẾM

ĐẦM MAXI VOAN HOA CỔ YẾM

Mã sản phẩm: GT1601-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP

ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1600-T200
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V TAY LOE

ĐẦM XÒE CỔ V TAY LOE

Mã sản phẩm: GT1593-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM XÒE RỚT VAI CỔ V

ĐẦM XÒE RỚT VAI CỔ V

Mã sản phẩm: GT1592-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA TAY LOE

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA TAY LOE

Mã sản phẩm: GT1596-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU CỔ VÀ TAY PHỐI REN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU CỔ VÀ TAY PHỐI REN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GA405-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ SANG TRỌNG KÈM BELT

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ SANG TRỌNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1586-T210
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI TAY LỠ CỔ V

ĐẦM XÒE CHẤM BI TAY LỠ CỔ V

Mã sản phẩm: GT1584 - T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM THUN ĐUÔI CÁ HỌA TIẾT LẬP THỂ

ĐẦM THUN ĐUÔI CÁ HỌA TIẾT LẬP THỂ

Mã sản phẩm: GT1583-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM CỔ PHỐI HẠT TAY VOAN

ĐẦM CỔ PHỐI HẠT TAY VOAN

Mã sản phẩm: GT1582-T170
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM THU SUÔNG MÙA HÈ IN HÌNH CÔ GÁI

ĐẦM THU SUÔNG MÙA HÈ IN HÌNH CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GT1581-T120
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - JUMPSUIT PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - JUMPSUIT PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GS321-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG KÈM CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG KÈM CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT1576-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A DẠO PHỐ IN HỌA TIẾT HOA

ĐẦM SUÔNG CHỮ A DẠO PHỐ IN HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT1571-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LIỀN PHỐI REN CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM LIỀN PHỐI REN CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT1570-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ THẮT NƠ VAI

ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ THẮT NƠ VAI

Mã sản phẩm: GT1559-T145
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA PHỐI REN EO ĐÍNH NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA PHỐI REN EO ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT1556-T270
Giá bán: 400.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VAI CUTOUT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VAI CUTOUT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1555-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG HỌA TIẾT HOA CẨM TÚ CẦU

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG HỌA TIẾT HOA CẨM TÚ CẦU

Mã sản phẩm: GT1554-T250
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THÊU HOA TAY PHỐI LƯỚI CAO CẦP

HÀNG NHẬP - ĐẦM THÊU HOA TAY PHỐI LƯỚI CAO CẦP

Mã sản phẩm: GT1552-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1547-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN HOA TAY LOE CỔ THẮT DÂY NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN HOA TAY LOE CỔ THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT1542-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1541-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG IN HÌNH CÔ GÁI

ĐẦM SUÔNG IN HÌNH CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GT1538-T120
Giá bán: 250.000 vnđ
s ÁO SƠ MI CỔ BÈO THẮT DÂY

ÁO SƠ MI CỔ BÈO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GA393-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA PHOM DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA PHOM DÀI

Mã sản phẩm: GT1532-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HOA VĂN CỔ VÀ LƯNG THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HOA VĂN CỔ VÀ LƯNG THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1524-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HOA HỒNG CỔ TRỤ TAY LỠ

ĐẦM VOAN HOA HỒNG CỔ TRỤ TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1522-T170
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HỌA TIẾT TAY LOE CHÂN VÁY DẬP LY

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HỌA TIẾT TAY LOE CHÂN VÁY DẬP LY

Mã sản phẩm: GT1519-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐÀM XÒE CHẤM BI

ĐÀM XÒE CHẤM BI

Mã sản phẩm: GT1516-T170
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO SƠ MI HỌA TIÊT CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ÁO SƠ MI HỌA TIÊT CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GA388-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG TAY LOE NỮ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG TAY LOE NỮ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1512-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI THỔ CẨM

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT1510-T235
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA Ở VAI

HÀNG NHẬP - ÁO KIỂU THÊU HOA Ở VAI

Mã sản phẩm: GA379-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ TAY DÀI HỌA TIẾT SẮC MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ TAY DÀI HỌA TIẾT SẮC MÀU

Mã sản phẩm: GT1499-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI THÊU HOA ĐÀO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI THÊU HOA ĐÀO

Mã sản phẩm: GT1498-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT THỔ CẨM

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT1497-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s ÁO KIỂU TAY LOE DÀI CỔ THẮT DÂY NƠ

ÁO KIỂU TAY LOE DÀI CỔ THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GA379-T130
Giá bán: 210.000 vnđ
s ĐẦM XOÈ VOAN HOA TAY LỠ

ĐẦM XOÈ VOAN HOA TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1492-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ PHỐI REN VÀ NƠ EO

ĐẦM ĐUÔI CÁ PHỐI REN VÀ NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1486-T230
Giá bán: 360.000 vnđ
s ÁO KIỂU SỌC NGANG TAY CÁNH TIÊN

ÁO KIỂU SỌC NGANG TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GA376-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s JUMP ĐÙI HOA EO THẮT NƠ

JUMP ĐÙI HOA EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GS313-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s ÁO SƠ MI CARO CỔ TRỄ VAI PHỐI BÈO

ÁO SƠ MI CARO CỔ TRỄ VAI PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GA365-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s ÁO SƠ MI CỔ V TAY BÈO CÁCH ĐIỆU

ÁO SƠ MI CỔ V TAY BÈO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GA364-T125
Giá bán: 215.000 vnđ
s ÁO SƠ MI VOAN HOA CÁCH ĐIỆU

ÁO SƠ MI VOAN HOA CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GA363-T130
Giá bán: 225.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ NHÚNG BÈO VIỀN DÂY RUYBANG

ÁO KIỂU CỔ NHÚNG BÈO VIỀN DÂY RUYBANG

Mã sản phẩm: GA362-T125
Giá bán: 240.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP(không kèm belt)

ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP(không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT1457-T185
Giá bán: 320.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ CÁCH ĐIỆU PHỐI KHÓA NGỌC TRAI

ÁO KIỂU CỔ CÁCH ĐIỆU PHỐI KHÓA NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GA359-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s ÁO SƠ MI CỘT TÀ TRẺ TRUNG

ÁO SƠ MI CỘT TÀ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GA358-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s ÁO SƠ MI SỌC CỔ ĐỖ CÁCH ĐIỆU

ÁO SƠ MI SỌC CỔ ĐỖ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GA357-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s ÁO SƠ MI TAY CÁNH DƠI CỔ V

ÁO SƠ MI TAY CÁNH DƠI CỔ V

Mã sản phẩm: GA355-T130
Giá bán: 210.000 vnđ
s ÁO KIỂU CỔ TRÒN TAY ĐÍNH NÚT THẮT NƠ DUYÊN DÁNG

ÁO KIỂU CỔ TRÒN TAY ĐÍNH NÚT THẮT NƠ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GA354-T135
Giá bán: 255.000 vnđ
s ÁO SƠMI CỔ PHỐI CRAVAT

ÁO SƠMI CỔ PHỐI CRAVAT

Mã sản phẩm: GA353-T120
Giá bán: 240.000 vnđ
s ÁO SƠMI CỔ TRỤ 2 TÚI PHỐI SỌC

ÁO SƠMI CỔ TRỤ 2 TÚI PHỐI SỌC

Mã sản phẩm: GA352-T130
Giá bán: 250.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE IN HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1446-T180
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM BODY HOA XẾP LY EO

ĐẦM BODY HOA XẾP LY EO

Mã sản phẩm: GT1445-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM JEAN XÒE CỔ VUÔNG

ĐẦM JEAN XÒE CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1444-T185
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM BODY HỌA TIẾT LẬP THỂ EO XẾP LI

ĐẦM BODY HỌA TIẾT LẬP THỂ EO XẾP LI

Mã sản phẩm: GT1443-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI HOA 2 TÀ + CHÂN VÁY TRẮNG

SÉT ÁO DÀI HOA 2 TÀ + CHÂN VÁY TRẮNG

Mã sản phẩm: GS311-T210
Giá bán: 360.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI HOA TAY REN + CHÂN VÁY TRẮNG

SÉT ÁO DÀI HOA TAY REN + CHÂN VÁY TRẮNG

Mã sản phẩm: GS310-T210
Giá bán: 360.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI HOA MÀU ĐỎ + CHÂN VÁY ĐEN

SÉT ÁO DÀI HOA MÀU ĐỎ + CHÂN VÁY ĐEN

Mã sản phẩm: GS309-T210
Giá bán: 360.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI HOA TAY PHỐI MÀU + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI HOA TAY PHỐI MÀU + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GS308-T190
Giá bán: 340.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CHẤM BI + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CHẤM BI + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GS307-T210
Giá bán: 360.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM ĐÍNH HOA NGỰC + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI GẤM ĐÍNH HOA NGỰC + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GS306-T215
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM THUN TAY DÀI IN GẤU MISA

ĐẦM THUN TAY DÀI IN GẤU MISA

Mã sản phẩm: GT1420-T130
Giá bán: 280.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SƯỜN XÁM GẤM HOA PHOM DÀI MÀU TÍM

HÀNG NHẬP - SƯỜN XÁM GẤM HOA PHOM DÀI MÀU TÍM

Mã sản phẩm: GT1406-T280
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP- ÁO KHOÁC DẠ MANG TÔ KÈM DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP- ÁO KHOÁC DẠ MANG TÔ KÈM DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GK207-T450
Giá bán: 610.000 vnđ
s ĐẦM THUN PHOM SUÔNG PHỐI VIỀN MÀU

ĐẦM THUN PHOM SUÔNG PHỐI VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1384-T120
Giá bán: 270.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ VUÔNG

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1383-T160
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG THÊU HOA XẺ TÀ

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN SUÔNG THÊU HOA XẺ TÀ

Mã sản phẩm: AL274-T320
Giá bán: 470.000 vnđ
s Áo kiểu phối ren thêu nổi lai gợn sóng

Áo kiểu phối ren thêu nổi lai gợn sóng

Mã sản phẩm: GA341-T135
Giá bán: 235.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN MẸ & BÉ IN HỌA TIẾT HOA ĐÀO KÈM MẤN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN MẸ & BÉ IN HỌA TIẾT HOA ĐÀO KÈM MẤN

Mã sản phẩm: GA340-T320
Giá bán: 470.000 vnđ
s ĐẦM REN CỔ TRỤ PHỐI NÚT KÈM THẮT LƯNG

ĐẦM REN CỔ TRỤ PHỐI NÚT KÈM THẮT LƯNG

Mã sản phẩm: GT1349 - T190
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm thun suông đính đá

Đầm thun suông đính đá

Mã sản phẩm: GT1311-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe ren lưới dự tiêc

Đầm xòe ren lưới dự tiêc

Mã sản phẩm: Gt1283-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe ren ánh kim cổ V

Đầm xòe ren ánh kim cổ V

Mã sản phẩm: GT1279-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body sát nách cổ lọ

Đầm body sát nách cổ lọ

Mã sản phẩm: GT1253-T145
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hoa xòe vintage cổ chéo

Đầm hoa xòe vintage cổ chéo

Mã sản phẩm: GT1239-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan hoa tay cut out

Đầm voan hoa tay cut out

Mã sản phẩm: GT1238-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren đuôi cá cực xinh

Đầm ren đuôi cá cực xinh

Mã sản phẩm: GT1231-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe tay voan loe cổ chéo

Đầm xòe tay voan loe cổ chéo

Mã sản phẩm: GT1230-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm suông chữ A thêu hoa duyên dáng

Đầm suông chữ A thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT1214-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm voan hoa tà vạt cách điệu

Đầm voan hoa tà vạt cách điệu

Mã sản phẩm: GT1188-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Sét bộ thun da cá viền sọc

Sét bộ thun da cá viền sọc

Mã sản phẩm: GS280-T160
Giá bán: 295.000 vnđ
s Sét bộ thun da cá 3 món in chữ

Sét bộ thun da cá 3 món in chữ

Mã sản phẩm: GS279-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Áo kiểu phối 2 túi giả

Áo kiểu phối 2 túi giả

Mã sản phẩm: GA319-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm body đuôi cá phối ren

Đầm body đuôi cá phối ren

Mã sản phẩm: GT1174-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe hoa cổ chéo tay lỡ

Đầm xòe hoa cổ chéo tay lỡ

Mã sản phẩm: GT1159-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm voan hoa xòe vai cut out

Đầm voan hoa xòe vai cut out

Mã sản phẩm: GT1158-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm sọc cổ sơ mi dây thắt eo

Đầm sọc cổ sơ mi dây thắt eo

Mã sản phẩm: GT1157-T165
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm voan in bướm lady

Đầm voan in bướm lady

Mã sản phẩm: GT1139-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe voan họa tiết chuồn chuồn ( không kèm belt)

Đầm xòe voan họa tiết chuồn chuồn ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT1129-T165
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo kiểu voan hoa tay loe cổ trụ

Áo kiểu voan hoa tay loe cổ trụ

Mã sản phẩm: GA316-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm voan 2 tà đính hoa hồng

Đầm voan 2 tà đính hoa hồng

Mã sản phẩm: GT1119-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo kiểu tay loe cổ tim xinh xắn

Áo kiểu tay loe cổ tim xinh xắn

Mã sản phẩm: GA315-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm voan hoa lai phối bèo

Đầm voan hoa lai phối bèo

Mã sản phẩm: GT1101-T160
Giá bán: 285.000 vnđ
s Áo kiểu tay loe cổ V thêu hoa hồng

Áo kiểu tay loe cổ V thêu hoa hồng

Mã sản phẩm: GA314-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s Áo kiểu tay loe cổ V viền sọc

Áo kiểu tay loe cổ V viền sọc

Mã sản phẩm: GA313-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm suông chữ A đính nơ 2 bên trẻ trung

Đầm suông chữ A đính nơ 2 bên trẻ trung

Mã sản phẩm: GT1072-T160
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm Oversize tay cut out

Đầm Oversize tay cut out

Mã sản phẩm: GT1071-T160
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo kiểu voan hoa tay loe

Áo kiểu voan hoa tay loe

Mã sản phẩm: GA311-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s Áo kiểu sọc nhí tay loe phối nơ

Áo kiểu sọc nhí tay loe phối nơ

Mã sản phẩm: GA310-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm ren body đuôi cá xinh xắn

Đầm ren body đuôi cá xinh xắn

Mã sản phẩm: GT1069-T175
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm body rớt vai cổ vest

Đầm body rớt vai cổ vest

Mã sản phẩm: GT1068-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm len body phom ngắn phối viền và túi

Hàng nhập - Đầm len body phom ngắn phối viền và túi

Mã sản phẩm: AL148-T225
Giá bán: 370.000 vnđ
s Đầm body phối bèo cổ đính hạt

Đầm body phối bèo cổ đính hạt

Mã sản phẩm: GT1033-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe hoa cổ bèo thắt nơ

Đầm xòe hoa cổ bèo thắt nơ

Mã sản phẩm: GT1011-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm len phối ren cổ và Lai

Hàng nhập - Đầm len phối ren cổ và Lai

Mã sản phẩm: AL144-T225
Giá bán: 375.000 vnđ
s Đầm ren xòe vai cut out kèm nịt

Đầm ren xòe vai cut out kèm nịt

Mã sản phẩm: GT981-T195
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm gấm hoa thiết kế vạt xéo

Đầm gấm hoa thiết kế vạt xéo

Mã sản phẩm: GT966-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm ren vai cut out + tùng rời đính hạt

Đầm ren vai cut out + tùng rời đính hạt

Mã sản phẩm: GT952-T220
Giá bán: 370.000 vnđ
s Đầm caro rớt vai trẻ trung

Đầm caro rớt vai trẻ trung

Mã sản phẩm: GT936-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body phối bèo xéo cách đệu

Đầm body phối bèo xéo cách đệu

Mã sản phẩm: GT935-T190
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm body dự tiệc phối bèo đính hạt

Đầm body dự tiệc phối bèo đính hạt

Mã sản phẩm: GT930-T195
Giá bán: 350.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm xòe ren lưới thêu hoa phối viền ngực

Hàng nhập - Đầm xòe ren lưới thêu hoa phối viền ngực

Mã sản phẩm: GT909-T260
Giá bán: 420.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm voan lưới thêu hoa vai cut out

Hàng nhập - Đầm voan lưới thêu hoa vai cut out

Mã sản phẩm: GT884-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm xòe dập ly 3 tầng

Đầm xòe dập ly 3 tầng

Mã sản phẩm: GT883-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s Áo kiểu rớt vai duyên dáng

Áo kiểu rớt vai duyên dáng

Mã sản phẩm: GA300-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Sét đùi voan hoa áo kèm nịt

Sét đùi voan hoa áo kèm nịt

Mã sản phẩm: GS231-T185
Giá bán: 300.000 vnđ
s Đầm xòe voan hoa màu vàng

Đầm xòe voan hoa màu vàng

Mã sản phẩm: GT860-T170
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm bèo phối viền kim sa cách điệu

Đầm bèo phối viền kim sa cách điệu

Mã sản phẩm: GT852-T200
Giá bán: 350.000 vnđ
s Áo kiểu chấm bi cổ V phối phụ kiện

Áo kiểu chấm bi cổ V phối phụ kiện

Mã sản phẩm: GA296-T115
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm xòe phối ren lưới xinh xắn

Đầm xòe phối ren lưới xinh xắn

Mã sản phẩm: GT825-T170
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm công sở đính hoa hồng ở ngực

Đầm công sở đính hoa hồng ở ngực

Mã sản phẩm: GT824-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan in hoa 2 lớp xẻ tà kèm dây lưng

Đầm voan in hoa 2 lớp xẻ tà kèm dây lưng

Mã sản phẩm: GT812-T165
Giá bán: 275.000 vnđ
s Sét đùi sọc 3 món cá tính

Sét đùi sọc 3 món cá tính

Mã sản phẩm: GS201-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm xòe hoa thêu tay cut out

Hàng nhập - Đầm xòe hoa thêu tay cut out

Mã sản phẩm: GT772-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s Đầm công sở phối 2 túi cổ V sau lưng

Đầm công sở phối 2 túi cổ V sau lưng

Mã sản phẩm: GT766-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo kiểu 2 tầng in hoa

Áo kiểu 2 tầng in hoa

Mã sản phẩm: GA294-T135
Giá bán: 225.000 vnđ
s Sét đùi + áo ren thêu cao cấp

Sét đùi + áo ren thêu cao cấp

Mã sản phẩm: GS195-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s Áo voan in hoa cổ nhún bèo thắt dây

Áo voan in hoa cổ nhún bèo thắt dây

Mã sản phẩm: GA293-T135
Giá bán: 225.000 vnđ
s Đầm xòe vai cut out lai phối ren

Đầm xòe vai cut out lai phối ren

Mã sản phẩm: GT740-170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hoa xòe tay lỡ phối ren màu xanh

Đầm hoa xòe tay lỡ phối ren màu xanh

Mã sản phẩm: GT733-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Áo thun Mango tay loe

Áo thun Mango tay loe

Mã sản phẩm: GA290-T115
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm body công sở phối ren

Đầm body công sở phối ren

Mã sản phẩm: GT731-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren suông tay loe

Đầm ren suông tay loe

Mã sản phẩm: GT730-T180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm voan hoa đuôi tôm lệch

Đầm voan hoa đuôi tôm lệch

Mã sản phẩm: GT729-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo thun phối ren lưng Mango

Áo thun phối ren lưng Mango

Mã sản phẩm: GA289-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm voan xòe thắt nơ cách đệu

Đầm voan xòe thắt nơ cách đệu

Mã sản phẩm: GT728-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm maxi tay thắt nơ

Đầm maxi tay thắt nơ

Mã sản phẩm: GT723-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm suông hoa tay loe

Đầm suông hoa tay loe

Mã sản phẩm: GT721-T165
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm voan suông họa tiết vằn vệt

Đầm voan suông họa tiết vằn vệt

Mã sản phẩm: GT713-T165
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm sọc trắng đen vạt xéo đính hoa

Đầm sọc trắng đen vạt xéo đính hoa

Mã sản phẩm: GT712-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Sét đùi thêu cách điệu

Sét đùi thêu cách điệu

Mã sản phẩm: GS184-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm suông phối viền trắng tay voan

Đầm suông phối viền trắng tay voan

Mã sản phẩm: GT710-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Áo kiểu cổ tim phối 1 túi

Áo kiểu cổ tim phối 1 túi

Mã sản phẩm: GA281-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm voan hoa 3 tầng thanh lịch

Đầm voan hoa 3 tầng thanh lịch

Mã sản phẩm: GT706-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Sét bộ quần lửng + áo in họa tiết voi

Sét bộ quần lửng + áo in họa tiết voi

Mã sản phẩm: GS181-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body ren lady

Đầm body ren lady

Mã sản phẩm: GT704-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm body thêu hoa cao cấp

Hàng nhập - Đầm body thêu hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT697-T370
Giá bán: 510.000 vnđ
s Sét bộ quần lửng + áo lai gợn sống kèm phụ kiện trên áo

Sét bộ quần lửng + áo lai gợn sống kèm phụ kiện trên áo

Mã sản phẩm: GS178-T195
Giá bán: 330.000 vnđ
s Áo sơ mi voan hoa thắt nơ cổ

Áo sơ mi voan hoa thắt nơ cổ

Mã sản phẩm: GA272-T130
Giá bán: 220.000 vnđ
s Đầm xòe phối ren tay lỡ

Đầm xòe phối ren tay lỡ

Mã sản phẩm: GT690-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Sét bộ quần lửng + áo peplum phối màu thắt dây eo

Sét bộ quần lửng + áo peplum phối màu thắt dây eo

Mã sản phẩm: GS175-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm voan hoa đuôi cá

Hàng nhập - Đầm voan hoa đuôi cá

Mã sản phẩm: GT681-T310
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm voan suông phối nút cách điệu

Đầm voan suông phối nút cách điệu

Mã sản phẩm: GT679-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe sát nách phối ren ngực

Đầm xòe sát nách phối ren ngực

Mã sản phẩm: GT678-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo sơ mi chấm bi tay thắt nơ

Áo sơ mi chấm bi tay thắt nơ

Mã sản phẩm: GA267-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Sét bộ quần lửng + áo tà xếp cách điệu

Sét bộ quần lửng + áo tà xếp cách điệu

Mã sản phẩm: GS169-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s Sét bộ quần lửng + áo thắt dây eo

Sét bộ quần lửng + áo thắt dây eo

Mã sản phẩm: GS168-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm ren body cách điệu

Đầm ren body cách điệu

Mã sản phẩm: GT662-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng nhập - Sét Đầm suông + áo 2 dây kèm nơ rời

Hàng nhập - Sét Đầm suông + áo 2 dây kèm nơ rời

Mã sản phẩm: GT655-T315
Giá bán: 450.000 vnđ
s Sét bộ quần lửng + áo cổ bèo

Sét bộ quần lửng + áo cổ bèo

Mã sản phẩm: GS165-T205
Giá bán: 340.000 vnđ
s Sét bộ quần dài + áo cổ đính hạt

Sét bộ quần dài + áo cổ đính hạt

Mã sản phẩm: GS164-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s Bộ sét áo peplum đính nút eo + quần dài

Bộ sét áo peplum đính nút eo + quần dài

Mã sản phẩm: GS163-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s Đầm cổ đính hạt phối dây kéo

Đầm cổ đính hạt phối dây kéo

Mã sản phẩm: GT652-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Áo Kiểu tay lỡ phối ren ngực và vai

Áo Kiểu tay lỡ phối ren ngực và vai

Mã sản phẩm: GA259-T130
Giá bán: 220.000 vnđ
s Áo kiểu cổ trụ họa tiết vệt

Áo kiểu cổ trụ họa tiết vệt

Mã sản phẩm: GA258-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Sét quần ôm lửng + Áo bèo

Sét quần ôm lửng + Áo bèo

Mã sản phẩm: GS162-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm suông caro kèm phụ kiện

Hàng nhập - Đầm suông caro kèm phụ kiện

Mã sản phẩm: GT641-T280
Giá bán: 420.000 vnđ
s Sét bộ quần dài ôm + áo kiểu ( Thêm 2 mẫu mới)

Sét bộ quần dài ôm + áo kiểu ( Thêm 2 mẫu mới)

Mã sản phẩm: GS158-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm maxi 2 dây Lisa

Đầm maxi 2 dây Lisa

Mã sản phẩm: GT639-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Sét bộ quần dài + áo phối ren ( còn Xanh ngọc)

Sét bộ quần dài + áo phối ren ( còn Xanh ngọc)

Mã sản phẩm: GS157-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s Sét bộ quần dài ôm + áo kiểu

Sét bộ quần dài ôm + áo kiểu

Mã sản phẩm: GB28-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe caro đỏ đen

Đầm xòe caro đỏ đen

Mã sản phẩm: GT618-T155
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm phom suông in hoa hồng

Đầm phom suông in hoa hồng

Mã sản phẩm: GT606-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm in hoa 3D chim và hoa sen ( còn M)

Đầm in hoa 3D chim và hoa sen ( còn M)

Mã sản phẩm: GT597-180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Áo sơ mi chấm bi phối 2 túi

Áo sơ mi chấm bi phối 2 túi

Mã sản phẩm: GA247-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s Áo kiểu thắt nơ 2 bên cổ phối nút

Áo kiểu thắt nơ 2 bên cổ phối nút

Mã sản phẩm: GA244-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm Suông chữ A in hoa 3D

Đầm Suông chữ A in hoa 3D

Mã sản phẩm: GT576-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm voan lụa hoa phối nút eo

Hàng Nhâp - Đầm voan lụa hoa phối nút eo

Mã sản phẩm: GT570-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s Áo sơ mi phối nơ 2 in 1

Áo sơ mi phối nơ 2 in 1

Mã sản phẩm: GA232-T125
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm body sọc phối ren lai

Đầm body sọc phối ren lai

Mã sản phẩm: GT568-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm voan Mulet tay cánh tiên

Đầm voan Mulet tay cánh tiên

Mã sản phẩm: GT567-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm thân liền tay phối dây kéo

Đầm thân liền tay phối dây kéo

Mã sản phẩm: GT566-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm nhung body tay ren dài

Hàng Nhâp - Đầm nhung body tay ren dài

Mã sản phẩm: GT565-T305
Giá bán: 450.000 vnđ
s Áo sơ mi chấm bi cổ thắt nơ

Áo sơ mi chấm bi cổ thắt nơ

Mã sản phẩm: GA229-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm body viền cá tính

Đầm body viền cá tính

Mã sản phẩm: GT561-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ viền thắt nơ

Áo sơ mi cổ viền thắt nơ

Mã sản phẩm: GA227-T125
Giá bán: 215.000 vnđ
s Đầm body rớt vai phối voan

Đầm body rớt vai phối voan

Mã sản phẩm: GT560-T175
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm Lisa phối nút bọc sau lưng ( không kèm belt)

Đầm Lisa phối nút bọc sau lưng ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT559-T170
Giá bán: 275.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ thắt nơ đính nút

Áo sơ mi cổ thắt nơ đính nút

Mã sản phẩm: GA224-T120
Giá bán: 210.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ tai thỏ

Áo sơ mi cổ trụ tai thỏ

Mã sản phẩm: GA222-T125
Giá bán: 215.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ đính nơ 2 in 1

Áo sơ mi cổ đính nơ 2 in 1

Mã sản phẩm: GA221-T125
Giá bán: 215.000 vnđ
s Đầm phom rộng tay voan dài

Đầm phom rộng tay voan dài

Mã sản phẩm: GT558-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ V xếp ly

Áo sơ mi cổ trụ V xếp ly

Mã sản phẩm: GA220-T120
Giá bán: 200.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ V

Áo sơ mi cổ trụ V

Mã sản phẩm: GA219-T120
Giá bán: 200.000 vnđ
s Áo sơ mi 2 túi viền ren tay ngắn

Áo sơ mi 2 túi viền ren tay ngắn

Mã sản phẩm: GA216-T120
Giá bán: 200.000 vnđ
s Đầm body lệch vai cổ bèo

Đầm body lệch vai cổ bèo

Mã sản phẩm: GT557-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo kiểu cổ cách điệu phối nơ đính ngọc trai

Áo kiểu cổ cách điệu phối nơ đính ngọc trai

Mã sản phẩm: GA214-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Áo dài cách tân 2 tà phối màu kèm mấn

Áo dài cách tân 2 tà phối màu kèm mấn

Mã sản phẩm: GA212-T210
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe trễ vai xinh xắn

Đầm xòe trễ vai xinh xắn

Mã sản phẩm: GT556-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở tay ren dài ( Không kèm belt)

Đầm công sở tay ren dài ( Không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT555-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Aó dài cách tân gấm thun hoa cúc

Aó dài cách tân gấm thun hoa cúc

Mã sản phẩm: GA207-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm voan xòe kiểu Vintage ( còn đen )

Đầm voan xòe kiểu Vintage ( còn đen )

Mã sản phẩm: GT553-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Áo ren thu đông hoa cúc

Hàng Nhâp - Áo ren thu đông hoa cúc

Mã sản phẩm: GA199-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm body dự tiệc thêu hoa cao cấp

Đầm body dự tiệc thêu hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT551-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm công sở sọc nhuyễn cổ trụ ( không kèm belt)

Đầm công sở sọc nhuyễn cổ trụ ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT547-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Aó dài cách tân họa tiết hoa nền xanh

Aó dài cách tân họa tiết hoa nền xanh

Mã sản phẩm: GA194-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Sét bộ đồ kèm áo khoác 3 in 1 thêu logo tay sọc

Sét bộ đồ kèm áo khoác 3 in 1 thêu logo tay sọc

Mã sản phẩm: GB27-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Áo cổ lọ lót nỉ phối ren

Hàng Nhâp - Áo cổ lọ lót nỉ phối ren

Mã sản phẩm: AL143-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s Áo dài cách tân họa tiết lạ

Áo dài cách tân họa tiết lạ

Mã sản phẩm: GA188-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm đuôi cá trễ vai cực xinh

Đầm đuôi cá trễ vai cực xinh

Mã sản phẩm: GT528-T180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm ren xòe cổ vòng đính hạt

Đầm ren xòe cổ vòng đính hạt

Mã sản phẩm: GT529-T185
Giá bán: 290.000 vnđ
s Bộ đồ thể thao thu đông in sơn

Bộ đồ thể thao thu đông in sơn

Mã sản phẩm: GB26-T150
Giá bán: 250.000 vnđ
s Đầm thu đông đính nút ngực

Đầm thu đông đính nút ngực

Mã sản phẩm: GT519-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm body dự tiệc thêu hoa ( Còn xanh)

Đầm body dự tiệc thêu hoa ( Còn xanh)

Mã sản phẩm: GT517-T200
Giá bán: 340.000 vnđ
s Đầm suông thêu hoa duyên dáng

Đầm suông thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT515-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm voan xòe cổ rời ( không kèm belt)

Đầm voan xòe cổ rời ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT508-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét bộ đồ thêu chim công cao cấp

Sét bộ đồ thêu chim công cao cấp

Mã sản phẩm: GB25-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Áo khoác dạ cổ vest 2 nút

Áo khoác dạ cổ vest 2 nút

Mã sản phẩm: GK076-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm công sở peplum caro

Đầm công sở peplum caro

Mã sản phẩm: GT503-T195
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe ren lỗ đính hoa

Đầm xòe ren lỗ đính hoa

Mã sản phẩm: GT499-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông peplum

Đầm công sở thu đông peplum

Mã sản phẩm: GT497-T195
Giá bán: 310.000 vnđ
s Áo khoác Mangto dạ 4 nút

Áo khoác Mangto dạ 4 nút

Mã sản phẩm: GK072-T350
Giá bán: 490.000 vnđ
s Bộ đồ thể thao thu đông tay in hoa

Bộ đồ thể thao thu đông tay in hoa

Mã sản phẩm: GB24-T170
Giá bán: 275.000 vnđ
s Sét bộ đồ thêu hoa hồng cao cấp

Sét bộ đồ thêu hoa hồng cao cấp

Mã sản phẩm: GB23-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan đuôi tôm phối ren

Đầm voan đuôi tôm phối ren

Mã sản phẩm: GT491-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s Áo khoác dạ phom ngắn 6 nút

Áo khoác dạ phom ngắn 6 nút

Mã sản phẩm: GK066-T320
Giá bán: 430.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm Denim kèm phụ kiện

Hàng Nhâp - Đầm Denim kèm phụ kiện

Mã sản phẩm: GT488-T265
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm phối ren hoa mai (hết trắng)

Đầm phối ren hoa mai (hết trắng)

Mã sản phẩm: GT487-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm oversize đính bướm xinh

Đầm oversize đính bướm xinh

Mã sản phẩm: GT486-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông thêu hoa lan

Đầm công sở thu đông thêu hoa lan

Mã sản phẩm: GT485-T210
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm body đính hoa ngực ( còn đen, Xám)

Đầm body đính hoa ngực ( còn đen, Xám)

Mã sản phẩm: GT483-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Áo khoác kaki phom dài xếp ly

Áo khoác kaki phom dài xếp ly

Mã sản phẩm: GK057-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm Len chấm bi to lai phối ren ( Còn Xám)

Hàng Nhâp - Đầm Len chấm bi to lai phối ren ( Còn Xám)

Mã sản phẩm: AL123-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s Áo khoác kaki phối viền

Áo khoác kaki phối viền

Mã sản phẩm: GK054-T230
Giá bán: 350.000 vnđ
s Áo khoác dạ 2 nút linda

Áo khoác dạ 2 nút linda

Mã sản phẩm: GK053-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s Áo khoác kaki thu đông đai sau lưng

Áo khoác kaki thu đông đai sau lưng

Mã sản phẩm: GK051-T230
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm suông chữ A tay loe

Đầm suông chữ A tay loe

Mã sản phẩm: GT473-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm xòe tay cánh tiên

Đầm xòe tay cánh tiên

Mã sản phẩm: GT472-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Áo kiểu ngực phối ren thắt nơ

Áo kiểu ngực phối ren thắt nơ

Mã sản phẩm: GA176-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Ào khoác kaki thu đông phối viền cổ

Ào khoác kaki thu đông phối viền cổ

Mã sản phẩm: GK044-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm thắt nơ chéo helen

Đầm thắt nơ chéo helen

Mã sản phẩm: GT467-165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan cổ tim thắt nơ eo

Đầm voan cổ tim thắt nơ eo

Mã sản phẩm: GT463-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe xếp ly trước

Đầm xòe xếp ly trước

Mã sản phẩm: GT461-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe xếp ly eo cột nơ

Đầm xòe xếp ly eo cột nơ

Mã sản phẩm: GT460-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Hàng Nhập - Sét len áo + chân váy sọc

Hàng Nhập - Sét len áo + chân váy sọc

Mã sản phẩm: AL101-T200
Giá bán: 350.000 vnđ
s Áo khoác dạng đầm 2 in 1

Áo khoác dạng đầm 2 in 1

Mã sản phẩm: GK041-T245
Giá bán: 380.000 vnđ
s Áo khoác kaki 6 nút

Áo khoác kaki 6 nút

Mã sản phẩm: Gk040-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm Vintage phối ren

Đầm Vintage phối ren

Mã sản phẩm: GT458-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo khoác dạ phối 6 nút

Áo khoác dạ phối 6 nút

Mã sản phẩm: GK039-T340
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm xòe hở vai đính đá

Đầm xòe hở vai đính đá

Mã sản phẩm: GT456-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm cổ viền cách điệu ( không kèm belt)

Đầm cổ viền cách điệu ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT455-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Áo khoác dạ phom dài 2 nút

Áo khoác dạ phom dài 2 nút

Mã sản phẩm: GK038-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm eo bo thun sọc phối màu

Đầm eo bo thun sọc phối màu

Mã sản phẩm: GT448-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xoè phối lưới cổ và tay

Đầm xoè phối lưới cổ và tay

Mã sản phẩm: GT447-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm rút dây eo cổ tim

Đầm rút dây eo cổ tim

Mã sản phẩm: GT445-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm 2 tà cách đệu

Đầm 2 tà cách đệu

Mã sản phẩm: GT444-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm suông chữ A tay bèo

Đầm suông chữ A tay bèo

Mã sản phẩm: GT443-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Hàng Nhập - Áo khoác len Viền zizac

Hàng Nhập - Áo khoác len Viền zizac

Mã sản phẩm: AL70-T220
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm ren lỗ suông chữ A ( còn Tím)

Đầm ren lỗ suông chữ A ( còn Tím)

Mã sản phẩm: GT441-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm body kết nơ cổ kèm belt

Đầm body kết nơ cổ kèm belt

Mã sản phẩm: GT440-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét đùi + Áo xếp ly eo kèm nịt

Sét đùi + Áo xếp ly eo kèm nịt

Mã sản phẩm: GS151-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm phối nút phối túi giả ( không kèm belt)

Đầm phối nút phối túi giả ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT435-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm voan dài phối bèo ở eo ( không kèm belt)

Đầm voan dài phối bèo ở eo ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT434-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm xoè phối viền sọc eo

Đầm xoè phối viền sọc eo

Mã sản phẩm: GT433-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm xoè thêu hoa hồng ( còn M)

Đầm xoè thêu hoa hồng ( còn M)

Mã sản phẩm: GT430-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm cổ trụ phối 2 túi ( không kèm belt)

Đầm cổ trụ phối 2 túi ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT429-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét quần lửng + áo cổ vòng

Sét quần lửng + áo cổ vòng

Mã sản phẩm: GS148-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm vai cut out vai phối nút bên hông (Còn Hồng)

Đầm vai cut out vai phối nút bên hông (Còn Hồng)

Mã sản phẩm: GT428-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm cut out vai phối lưới

Đầm cut out vai phối lưới

Mã sản phẩm: GT427-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm đuôi cá phối nút

Đầm đuôi cá phối nút

Mã sản phẩm: GT426-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan xoè tay đan lưới ( còn Hồng)

Đầm voan xoè tay đan lưới ( còn Hồng)

Mã sản phẩm: GT425-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Sét áo + chân váy sọc nhiều màu

Sét áo + chân váy sọc nhiều màu

Mã sản phẩm: GT423-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm suông phối lai cao thấp

Đầm suông phối lai cao thấp

Mã sản phẩm: GT419-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm Voan đuôi cá tay phồng

Đầm Voan đuôi cá tay phồng

Mã sản phẩm: GT418-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xoè phi lụa hoa phượng

Đầm xoè phi lụa hoa phượng

Mã sản phẩm: GT417-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xoè sọc ngũ sắc

Đầm xoè sọc ngũ sắc

Mã sản phẩm: GT416-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Jump lửng gỉa váy cách điệu

Jump lửng gỉa váy cách điệu

Mã sản phẩm: GS142-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe cổ vòng kèm dây cột nơ

Đầm xòe cổ vòng kèm dây cột nơ

Mã sản phẩm: GT412-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm body nhún eo vạt xéo

Đầm body nhún eo vạt xéo

Mã sản phẩm: GT411-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe phối nút bọc kèm dây nơ

Đầm xòe phối nút bọc kèm dây nơ

Mã sản phẩm: GT410-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Sét áo sọc xẻ tay + quần ống rộng

Sét áo sọc xẻ tay + quần ống rộng

Mã sản phẩm: GS140-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét quần thắt đai + áo thun sọc

Sét quần thắt đai + áo thun sọc

Mã sản phẩm: GS139-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Sét quần đùi + áo sọc ngang

Sét quần đùi + áo sọc ngang

Mã sản phẩm: GS1139-T150
Giá bán: 250.000 vnđ
s Đầm maxi voan hoa cách điệu

Đầm maxi voan hoa cách điệu

Mã sản phẩm: GT405-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đẩm cổ sọc phối tay ren

Đẩm cổ sọc phối tay ren

Mã sản phẩm: GT401-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm kate sọc cổ tim thắt nơ

Đầm kate sọc cổ tim thắt nơ

Mã sản phẩm: GT400-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét áo sơ mi + chân váy vạt xéo

Sét áo sơ mi + chân váy vạt xéo

Mã sản phẩm: GT399-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Sét quần giả váy + áo phối túi giả

Sét quần giả váy + áo phối túi giả

Mã sản phẩm: GS136-T205
Giá bán: 310.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa phối lưới sọc - mẫu 7

Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa phối lưới sọc - mẫu 7

Mã sản phẩm: GT398-T250
Giá bán: 360.000 vnđ
s Sét quần đùi + áo phối viền

Sét quần đùi + áo phối viền

Mã sản phẩm: GS134-T150
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm cổ V thắt nơ eo tay búp măng

Đầm cổ V thắt nơ eo tay búp măng

Mã sản phẩm: GT395-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa bi

Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa bi

Mã sản phẩm: GT393-T265
Giá bán: 380.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa trắng

Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa trắng

Mã sản phẩm: GT392-T265
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm tà chéo thắt nơ 1 bên

Đầm tà chéo thắt nơ 1 bên

Mã sản phẩm: GT389-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Sét đùi ren phối viền

Sét đùi ren phối viền

Mã sản phẩm: GS132-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe cổ tim phối tay voan

Đầm xòe cổ tim phối tay voan

Mã sản phẩm: GT383-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm cổ sơ mi phối 4 túi

Đầm cổ sơ mi phối 4 túi

Mã sản phẩm: GT381-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe cổ trụ phối nút kèm thắt lưng

Đầm xòe cổ trụ phối nút kèm thắt lưng

Mã sản phẩm: GT379-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm đuôi cá phối viền trắng

Đầm đuôi cá phối viền trắng

Mã sản phẩm: GT378-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm suông tay cách điệu giồng Lê Khánh

Đầm suông tay cách điệu giồng Lê Khánh

Mã sản phẩm: GT377-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe kèm nịt duyên dáng

Đầm xòe kèm nịt duyên dáng

Mã sản phẩm: GT376-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đẩm oversize vạt bầu cổ sơ mi

Đẩm oversize vạt bầu cổ sơ mi

Mã sản phẩm: GT375-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm xòe 8 mãnh thắt nơ cổ

Đầm xòe 8 mãnh thắt nơ cổ

Mã sản phẩm: GT374-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét áo chấm bi + chân váy đuôi cá

Sét áo chấm bi + chân váy đuôi cá

Mã sản phẩm: GT372-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Sét quần cutlotes + áo cổ V lưng ( Còn trắng)

Sét quần cutlotes + áo cổ V lưng ( Còn trắng)

Mã sản phẩm: GS127-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa 3D cổ thêu hoa ( còn hồng)

Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa 3D cổ thêu hoa ( còn hồng)

Mã sản phẩm: GT369-T240
Giá bán: 360.000 vnđ
s Sét áo bèo + quần ống rộng

Sét áo bèo + quần ống rộng

Mã sản phẩm: GS124-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Sét đùi + áo cổ trụ oversize ( co thêm size XL)

Sét đùi + áo cổ trụ oversize ( co thêm size XL)

Mã sản phẩm: GS121-T150
Giá bán: 260.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm voan lụa hoa đuôi tôm

Hàng Nhập - Đầm voan lụa hoa đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT365-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s Sét quần cutlotes + áo vòng cổ

Sét quần cutlotes + áo vòng cổ

Mã sản phẩm: GS118-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe phối màu cổ tim

Đầm xòe phối màu cổ tim

Mã sản phẩm: GT364-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe in hoa cổ tim

Đầm xòe in hoa cổ tim

Mã sản phẩm: GT360-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm hoa 3D kết đá cổ ( hết tím)

Hàng Nhập - Đầm hoa 3D kết đá cổ ( hết tím)

Mã sản phẩm: GT356-T275
Giá bán: 375.000 vnđ
s Sét đồ tay rớt vai ( Còn đỏ size L)

Sét đồ tay rớt vai ( Còn đỏ size L)

Mã sản phẩm: GS114-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Sét áo croptop phối túi + quần ống rộng

Sét áo croptop phối túi + quần ống rộng

Mã sản phẩm: GS113-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm peplum công sở thắt nơ

Đầm peplum công sở thắt nơ

Mã sản phẩm: GT355-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s Sét áo cổ Tim + quần short ( thêm 2 màu mới)

Sét áo cổ Tim + quần short ( thêm 2 màu mới)

Mã sản phẩm: GS109-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Bộ jumpsuit voan tay cánh tiên kèm belt

Bộ jumpsuit voan tay cánh tiên kèm belt

Mã sản phẩm: GS108-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm thun sọc mùa hè

Đầm thun sọc mùa hè

Mã sản phẩm: GT353-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Sét áo thắt nơ + Quần dài ống rộng

Sét áo thắt nơ + Quần dài ống rộng

Mã sản phẩm: GS106-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Sét áo phối màu thắt nơ + quần ống rộng

Sét áo phối màu thắt nơ + quần ống rộng

Mã sản phẩm: GS103-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm xoè gấm hoa nổi

Đầm xoè gấm hoa nổi

Mã sản phẩm: GT347-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s Bộ sét áo yếm + quần ống rộng ( Còn Xanh)

Bộ sét áo yếm + quần ống rộng ( Còn Xanh)

Mã sản phẩm: GS101-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Bộ sét áo vai cut out + quần ống rộng

Bộ sét áo vai cut out + quần ống rộng

Mã sản phẩm: GS099-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo kiểu phối nút 2 túi giả

Áo kiểu phối nút 2 túi giả

Mã sản phẩm: GA167-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo kiểu hoạ tiết đôi môi nền trắng

Áo kiểu hoạ tiết đôi môi nền trắng

Mã sản phẩm: GA166-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s đầm hoa phối ren lai

đầm hoa phối ren lai

Mã sản phẩm: GT341-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Sét áo cài nút + Quần ống rộng đính nơ eo

Sét áo cài nút + Quần ống rộng đính nơ eo

Mã sản phẩm: GS093-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo cổ trụ phối 2 túi dây rút

Áo cổ trụ phối 2 túi dây rút

Mã sản phẩm: GA165-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Sét quần cutlotes nơ eo + áo croptop

Sét quần cutlotes nơ eo + áo croptop

Mã sản phẩm: GS091-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm dài hở eo cá tính

Đầm dài hở eo cá tính

Mã sản phẩm: GT335-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét quần lửng ống rộng + áo croptop

Sét quần lửng ống rộng + áo croptop

Mã sản phẩm: GS090-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Áo kiểu hoạ tiết đôi môi

Áo kiểu hoạ tiết đôi môi

Mã sản phẩm: GA163-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s Đầm maxi xếp ly eo

Đầm maxi xếp ly eo

Mã sản phẩm: GT333-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm công sở chấm bi nơ eo

Đầm công sở chấm bi nơ eo

Mã sản phẩm: GT331-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét đầm yếm + Áo thun

Sét đầm yếm + Áo thun

Mã sản phẩm: GS085-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo kiểu phom dài tay phối ren

Áo kiểu phom dài tay phối ren

Mã sản phẩm: GA159-T140
Giá bán: 220.000 vnđ
s đầm công sở đuôi cá kèm belt

đầm công sở đuôi cá kèm belt

Mã sản phẩm: GT324-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Sét quần cutlotes + áo in hoạ tiết thổ cẩm

Sét quần cutlotes + áo in hoạ tiết thổ cẩm

Mã sản phẩm: GS081-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe cổ tim tay lỡ

Đầm xòe cổ tim tay lỡ

Mã sản phẩm: GT322-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Aó kiểu phối ren hoa hồng

Aó kiểu phối ren hoa hồng

Mã sản phẩm: GA156-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s Áo cúp ngực tay rớt xinh xắn

Áo cúp ngực tay rớt xinh xắn

Mã sản phẩm: GA155-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s Đầm suông tay voan phối 2 túi

Đầm suông tay voan phối 2 túi

Mã sản phẩm: GT321-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Áo phom dài in hình cô gái

Áo phom dài in hình cô gái

Mã sản phẩm: GA152-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Bộ jumpsuit đùi thắt nơ lưng

Bộ jumpsuit đùi thắt nơ lưng

Mã sản phẩm: GS79-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Bộ jumpsuit đùi phối ren tay dài

Bộ jumpsuit đùi phối ren tay dài

Mã sản phẩm: GS078-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s ( Sale off) Sét quần cutlotes + áo xếp ly phối màu

( Sale off) Sét quần cutlotes + áo xếp ly phối màu

Mã sản phẩm: GS076-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Bộ jumpsuit đùi lệch vai ( 4 màu mới )

Bộ jumpsuit đùi lệch vai ( 4 màu mới )

Mã sản phẩm: GS075-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xoè phom chữ A phối nút bọc ( hết đỏ, đen)

Đầm xoè phom chữ A phối nút bọc ( hết đỏ, đen)

Mã sản phẩm: GT317-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Bộ jumpsuit đùi lệch vai màu đen

Bộ jumpsuit đùi lệch vai màu đen

Mã sản phẩm: GS072-GT165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Sét Quần lửng + áo tay lửng

Sét Quần lửng + áo tay lửng

Mã sản phẩm: GS074-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Áo kiểu phối ren ngực tay ngắn

Áo kiểu phối ren ngực tay ngắn

Mã sản phẩm: GA150-T110
Giá bán: 185.000 vnđ
s Đầm xoè phi bóng hoa cao cấp

Đầm xoè phi bóng hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT313-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s Đầm chữ A phối voan dập ly cách điệu

Đầm chữ A phối voan dập ly cách điệu

Mã sản phẩm: GT312-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Áo dài cách tân voan hoa ( còn tím)

Áo dài cách tân voan hoa ( còn tím)

Mã sản phẩm: GA136-T145
Giá bán: 240.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm Maxi cổ yếm kèm belt ( hết xanh)

Hàng Nhập - Đầm Maxi cổ yếm kèm belt ( hết xanh)

Mã sản phẩm: GT306-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết biển ( hết hồng)

Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết biển ( hết hồng)

Mã sản phẩm: GT305-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s Sét thiết kế áo + quần đùi thắt nơ

Sét thiết kế áo + quần đùi thắt nơ

Mã sản phẩm: GS064-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s Sét thiết kế áo peplum + quần đùi

Sét thiết kế áo peplum + quần đùi

Mã sản phẩm: GS063-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ phối nơ

Áo sơ mi cổ trụ phối nơ

Mã sản phẩm: GA131-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo cổ sơ mi phom dài tay phối ren

Áo cổ sơ mi phom dài tay phối ren

Mã sản phẩm: GA130-T130
Giá bán: 200.000 vnđ
s Áo sơ mi phối viền đen

Áo sơ mi phối viền đen

Mã sản phẩm: GA127-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Hàng Nhập - Aó kiểu phối ren lưới

Hàng Nhập - Aó kiểu phối ren lưới

Mã sản phẩm: GA124-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Áo sơ mi ngực phối ren lưới

Áo sơ mi ngực phối ren lưới

Mã sản phẩm: GA123-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo kiểu tay thắt nơ duyên dáng

Áo kiểu tay thắt nơ duyên dáng

Mã sản phẩm: GA122-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s Áo sơ mi thắt nơ duyên dáng

Áo sơ mi thắt nơ duyên dáng

Mã sản phẩm: GA113-T115
Giá bán: 180.000 vnđ
s Áo sơ mi phom dài logo gấu

Áo sơ mi phom dài logo gấu

Mã sản phẩm: GA112-T125
Giá bán: 200.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ chấm bi to

Áo sơ mi cổ trụ chấm bi to

Mã sản phẩm: GA111-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm maxi hoạ tiết chim công xanh lá - kèm belt

Hàng Nhập - Đầm maxi hoạ tiết chim công xanh lá - kèm belt

Mã sản phẩm: GT303-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s Áo kiểu tay dài phối lưới ngực

Áo kiểu tay dài phối lưới ngực

Mã sản phẩm: GA106-T120
Giá bán: 190.000 vnđ
s Đầm maxi xẻ hông

Đầm maxi xẻ hông

Mã sản phẩm: GT302-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết da beo ( kèm belt)

Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết da beo ( kèm belt)

Mã sản phẩm: GT300-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s Áo chấm bi cổ trụ duyên dáng

Áo chấm bi cổ trụ duyên dáng

Mã sản phẩm: GA103-T110
Giá bán: 180.000 vnđ
s Áo tay búp sen phối cổ cách điệu

Áo tay búp sen phối cổ cách điệu

Mã sản phẩm: GA97-T100
Giá bán: 180.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm maxi hoa xanh,đỏ

Hàng Nhập - Đầm maxi hoa xanh,đỏ

Mã sản phẩm: Gt297-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm ren gợn sóng cổ nơ cao cấp

Đầm thiết kế - Đầm ren gợn sóng cổ nơ cao cấp

Mã sản phẩm: GT290-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm chữ A lai phối ren cột nơ eo - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm chữ A lai phối ren cột nơ eo - Hình thật

Mã sản phẩm: GT289-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm suông 2 túi chân váy xếp ly - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm suông 2 túi chân váy xếp ly - Hình thật

Mã sản phẩm: GT285-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm Peplum kèm belt

Đầm Peplum kèm belt

Mã sản phẩm: GT284-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm body chấm bi công sở

Đầm body chấm bi công sở

Mã sản phẩm: GT283-175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Áo kiểu cánh tiên vai đính nơ

Áo kiểu cánh tiên vai đính nơ

Mã sản phẩm: GA87-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ cá tính

Áo sơ mi cổ trụ cá tính

Mã sản phẩm: GA83-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm ren hoa cổ đính hạt cao cấp - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm ren hoa cổ đính hạt cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT280-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s Đầm tim trắng đen đuôi tôm

Đầm tim trắng đen đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT278-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm tim ngũ sắc đuôi tôm

Đầm tim ngũ sắc đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT277-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ bèo phối ren

Áo sơ mi cổ bèo phối ren

Mã sản phẩm: GA79-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Áo xếp ly cổ đính cườm

Áo xếp ly cổ đính cườm

Mã sản phẩm: GA78-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Áo sơ mi phối ren vai và tay

Áo sơ mi phối ren vai và tay

Mã sản phẩm: GA76-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm xòe phối ren đính hạt - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm xòe phối ren đính hạt - Hình thật

Mã sản phẩm: GT276-T350
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm gấm hoa cổ tim cao cấp - Hình thật

Đầm gấm hoa cổ tim cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT274-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm gấm cổ đắp chéo cao cấp - Hình thật

Đầm gấm cổ đắp chéo cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT273-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm suông đắp ren vai cao cấp - Hình thật

Đầm suông đắp ren vai cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT272-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ đơn giản

Áo sơ mi cổ trụ đơn giản

Mã sản phẩm: GA75-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo sơ mi sọc nhí trẻ trung

Áo sơ mi sọc nhí trẻ trung

Mã sản phẩm: GA74-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo sơ mi in họa tiết 3D

Áo sơ mi in họa tiết 3D

Mã sản phẩm: GA73-T120
Giá bán: 200.000 vnđ
s Áo sơ mi caro cá tính

Áo sơ mi caro cá tính

Mã sản phẩm: GA71-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Áo sơ mi phối viền màu

Áo sơ mi phối viền màu

Mã sản phẩm: GA70-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo sơ mi phong cách

Áo sơ mi phong cách

Mã sản phẩm: GA69-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo sơ mi chấm bi duyên dáng

Áo sơ mi chấm bi duyên dáng

Mã sản phẩm: GA66-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ phối nút ( hết đỏ)

Áo sơ mi cổ trụ phối nút ( hết đỏ)

Mã sản phẩm: GA64-T110
Giá bán: 190.000 vnđ
s Đầm suông ren lưới cao cấp - Hình thật

Đầm suông ren lưới cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT271-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s Đầm gấm suông cao cấp - Hình thật

Đầm gấm suông cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT270-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ ren đính đá

Áo sơ mi cổ ren đính đá

Mã sản phẩm: GA61-T115
Giá bán: 195.000 vnđ
s Áo kiểu sọc phối ren hoa

Áo kiểu sọc phối ren hoa

Mã sản phẩm: GA60-T115
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm body phối sọc xẻ tà

Đầm body phối sọc xẻ tà

Mã sản phẩm: GT266-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm sọc xòe kèm belt duyên dáng

Đầm sọc xòe kèm belt duyên dáng

Mã sản phẩm: GT262-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm ôm phối lưới

Đầm ôm phối lưới

Mã sản phẩm: GT260-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo ( thêm 3 màu mới)

Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo ( thêm 3 màu mới)

Mã sản phẩm: GT259-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ôm body dự tiệc hở vai

Đầm ôm body dự tiệc hở vai

Mã sản phẩm: GT258-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm công sở sọc trắng đen ( còn M)

Đầm công sở sọc trắng đen ( còn M)

Mã sản phẩm: GT257-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm thu đông phối ren cổ đính cườm

Đầm thu đông phối ren cổ đính cườm

Mã sản phẩm: GT256-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm tay lỡ cổ đính đá July

Đầm tay lỡ cổ đính đá July

Mã sản phẩm: GT255-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm công sở chấm bi ( không kèm belt)

Đầm công sở chấm bi ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT253-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm sọc thắt nơ eo duyên dáng

Đầm sọc thắt nơ eo duyên dáng

Mã sản phẩm: GT251-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe phối viền voan

Đầm xòe phối viền voan

Mã sản phẩm: GT250-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm suông thu đông thêu hoa anh đào

Đầm suông thu đông thêu hoa anh đào

Mã sản phẩm: GT248-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm xòe phối tay ren dài cao cấp

Đầm xòe phối tay ren dài cao cấp

Mã sản phẩm: GT244-T200
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm in 3D họa tiết lạ mắt

Đầm in 3D họa tiết lạ mắt

Mã sản phẩm: GT240-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe tay loe phối ren

Đầm xòe tay loe phối ren

Mã sản phẩm: GT236-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm jean suông in chữ

Đầm jean suông in chữ

Mã sản phẩm: GT234-T170
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm họa tiết phối bèo 2 bên

Đầm họa tiết phối bèo 2 bên

Mã sản phẩm: GT232-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe đinh đá tay lỡ

Đầm xòe đinh đá tay lỡ

Mã sản phẩm: GT231-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Sét đầm xòe + áo khoác

Sét đầm xòe + áo khoác

Mã sản phẩm: GT225-T225
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo

Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo

Mã sản phẩm: GT224-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe tay lỡ cổ vuông

Đầm xòe tay lỡ cổ vuông

Mã sản phẩm: GT220-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm sọc body cách điệu

Đầm sọc body cách điệu

Mã sản phẩm: GT219-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xòe dự tiệc đính đá

Đầm xòe dự tiệc đính đá

Mã sản phẩm: GT218-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm thun hoa hải đường

Đầm thun hoa hải đường

Mã sản phẩm: GT217-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông thêu hoa duyên dáng

Đầm công sở thu đông thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT216-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm xòe tay lỡ linda

Đầm xòe tay lỡ linda

Mã sản phẩm: GT215-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan nhúng bèo

Đầm voan nhúng bèo

Mã sản phẩm: GT214-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm công sở màu đen phối viền trắng

Đầm công sở màu đen phối viền trắng

Mã sản phẩm: GT209-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s chân váy xòe xếp ly phối lai cách điệu

chân váy xòe xếp ly phối lai cách điệu

Mã sản phẩm: CV01-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s Đầm suông phối 2 túi duyên dáng ( hết màu xanh)

Đầm suông phối 2 túi duyên dáng ( hết màu xanh)

Mã sản phẩm: GT208-T150
Giá bán: 250.000 vnđ
s Đầm suông cổ sen đính nơ

Đầm suông cổ sen đính nơ

Mã sản phẩm: GT207-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xòe phối nút bọc Lyta ( không kèm thắt lưng)

Đầm xòe phối nút bọc Lyta ( không kèm thắt lưng)

Mã sản phẩm: GT206-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm công sở thêu hoa

Đầm công sở thêu hoa

Mã sản phẩm: GT205-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm công sở kẻ sọc tay ren dài

Đầm công sở kẻ sọc tay ren dài

Mã sản phẩm: GT203-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa nổi cao cấp

Đầm ren hoa nổi cao cấp

Mã sản phẩm: GT202-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông cổ phối V màu đen

Đầm công sở thu đông cổ phối V màu đen

Mã sản phẩm: GT201-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông cổ phối V màu tím

Đầm công sở thu đông cổ phối V màu tím

Mã sản phẩm: GT200-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông phối cổ V màu xanh coban

Đầm công sở thu đông phối cổ V màu xanh coban

Mã sản phẩm: GT199-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu xanh

Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu xanh

Mã sản phẩm: GT198-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu hồng

Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu hồng

Mã sản phẩm: GT197-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm tay lỡ phối ren cao cấp cổ đính đá (còn S,M)

Đầm tay lỡ phối ren cao cấp cổ đính đá (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT188-T295
Giá bán: 410.000 vnđ
s Áo khoác kaki phom dài cách điệu

Áo khoác kaki phom dài cách điệu

Mã sản phẩm: GK018-T245
Giá bán: 350.000 vnđ
s đầm công sở peplum tay dài màu đỏ

đầm công sở peplum tay dài màu đỏ

Mã sản phẩm: GT187-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s đầm công sở peplum tay dài màu tím

đầm công sở peplum tay dài màu tím

Mã sản phẩm: GT186-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xếp ly eo tay ren dài ( còn đỏ)

Đầm xếp ly eo tay ren dài ( còn đỏ)

Mã sản phẩm: GT185-180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Áo khoác kaki phối viền zizac

Áo khoác kaki phối viền zizac

Mã sản phẩm: GK009-245
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm ren lưới cao cấp trễ vai Phương Trinh

Đầm ren lưới cao cấp trễ vai Phương Trinh

Mã sản phẩm: GT184-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm ren dự tiệc nhũ vàng màu xanh bích ( chỉ size M)

Đầm ren dự tiệc nhũ vàng màu xanh bích ( chỉ size M)

Mã sản phẩm: GT183-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm công sở tay dài màu Đỏ

Đầm công sở tay dài màu Đỏ

Mã sản phẩm: GT182-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở tay dài màu xanh

Đầm công sở tay dài màu xanh

Mã sản phẩm: GT181-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở in hoa hồng - Có size XXL

Đầm công sở in hoa hồng - Có size XXL

Mã sản phẩm: GT176-T150
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu tím cao cấp

Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu tím cao cấp

Mã sản phẩm: GT175-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu xanh cao cấp

Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu xanh cao cấp

Mã sản phẩm: GT174-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu hồng cao cấp

Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu hồng cao cấp

Mã sản phẩm: GT173-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm công sở phối ren eo ( chỉ còn size S,M)

Đầm công sở phối ren eo ( chỉ còn size S,M)

Mã sản phẩm: GT172-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo khoác vest tay lỡ ( hết đen)

Áo khoác vest tay lỡ ( hết đen)

Mã sản phẩm: AKV01-T140
Giá bán: 250.000 vnđ
s (Sale off) Set đùi hình người nơ eo cách điệu màu kem

(Sale off) Set đùi hình người nơ eo cách điệu màu kem

Mã sản phẩm: GS053-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s (Sale off) Set đùi hình người nơ eo cách điệu

(Sale off) Set đùi hình người nơ eo cách điệu

Mã sản phẩm: GS052-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Sét áo răng cưa + quần lửng

Sét áo răng cưa + quần lửng

Mã sản phẩm: GS049-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở xếp ly duyên dáng ( hết hồng)

Đầm công sở xếp ly duyên dáng ( hết hồng)

Mã sản phẩm: GT169-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm voan dập ly 2 dây kèm áo khoác ren ( còn trắng)

Đầm voan dập ly 2 dây kèm áo khoác ren ( còn trắng)

Mã sản phẩm: GT168-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm body phối 3 màu cách điệu

Đầm body phối 3 màu cách điệu

Mã sản phẩm: GT166-T155
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét Áo voan in nhiệt + quần dài ( còn xanh)

Sét Áo voan in nhiệt + quần dài ( còn xanh)

Mã sản phẩm: GS045-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm in 3D hoa 2 mặt duyên dáng

Đầm in 3D hoa 2 mặt duyên dáng

Mã sản phẩm: GT165-205
Giá bán: 310.000 vnđ
s (Sale off) Sét áo quạt + quần baggy

(Sale off) Sét áo quạt + quần baggy

Mã sản phẩm: GS044-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét bộ áo cắt laze màu đen + quần dài màu xanh

Sét bộ áo cắt laze màu đen + quần dài màu xanh

Mã sản phẩm: GS040-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét bộ áo cắt laze + quần dài màu nâu

Sét bộ áo cắt laze + quần dài màu nâu

Mã sản phẩm: GS039-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Sét bộ áo cắt laze + quần dài màu tím

Sét bộ áo cắt laze + quần dài màu tím

Mã sản phẩm: GS038-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm voan hoa cao cấp ( còn M)

Đầm voan hoa cao cấp ( còn M)

Mã sản phẩm: GT164-T215
Giá bán: 320.000 vnđ
s Bộ sét quần + áo kẻ sọc ngang

Bộ sét quần + áo kẻ sọc ngang

Mã sản phẩm: GS034-T195
Giá bán: 310.000 vnđ
s Bộ jumpsuit cổ vest kèm belt ( có size M,L)

Bộ jumpsuit cổ vest kèm belt ( có size M,L)

Mã sản phẩm: GS032-T190
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body cúp ngực hở eo in hoa lá

Đầm body cúp ngực hở eo in hoa lá

Mã sản phẩm: GT161-T150
Giá bán: 245.000 vnđ
s Đầm bút chì hoa mẫu đơn

Đầm bút chì hoa mẫu đơn

Mã sản phẩm: GT149-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm hoa bút chì black rose

Đầm hoa bút chì black rose

Mã sản phẩm: GT147-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm suông cắt laze màu hồng cánh sen

Đầm suông cắt laze màu hồng cánh sen

Mã sản phẩm: GT144-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm suông cắt laze màu trắng

Đầm suông cắt laze màu trắng

Mã sản phẩm: GT141-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm Peplum xếp ly màu tím duyên dáng ( chỉ còn XL)

Đầm Peplum xếp ly màu tím duyên dáng ( chỉ còn XL)

Mã sản phẩm: GT137-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm Peplum xếp ly duyên dáng ( còn XL)

Đầm Peplum xếp ly duyên dáng ( còn XL)

Mã sản phẩm: GT134-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Áo peplum phối ren cổ vai

Áo peplum phối ren cổ vai

Mã sản phẩm: GA50-T115
Giá bán: 200.000 vnđ
s Set áo cổ trụ + chân váy bút chì

Set áo cổ trụ + chân váy bút chì

Mã sản phẩm: GT122-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s (Sale off) Bộ đồ áo xẻ vạt + quần

(Sale off) Bộ đồ áo xẻ vạt + quần

Mã sản phẩm: GS017-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s Đầm dạ hội phối ren màu tím hoa sim cao cấp ( còn M,XL)

Đầm dạ hội phối ren màu tím hoa sim cao cấp ( còn M,XL)

Mã sản phẩm: GT119-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm dạ hội phối ren màu tím huế cao cấp ( còn L)

Đầm dạ hội phối ren màu tím huế cao cấp ( còn L)

Mã sản phẩm: GT118-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm xoè lưới hoa chân váy cao cấp

Đầm xoè lưới hoa chân váy cao cấp

Mã sản phẩm: GT117-T360
Giá bán: 465.000 vnđ
s Sét áo chấm bi + chân váy xoè cao cấp

Sét áo chấm bi + chân váy xoè cao cấp

Mã sản phẩm: GT116-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s Áo sơ mi phối ren hoa tay ngắn

Áo sơ mi phối ren hoa tay ngắn

Mã sản phẩm: GA45-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm xoè dự tiệc phối ren cao cấp ( còn S,XL))

Đầm xoè dự tiệc phối ren cao cấp ( còn S,XL))

Mã sản phẩm: GT109-T205
Giá bán: 345.000 vnđ
s (Sale off) Set áo croptop + chân váy in 3d hoạ tiết xe đạp

(Sale off) Set áo croptop + chân váy in 3d hoạ tiết xe đạp

Mã sản phẩm: GS009-T140
Giá bán: 240.000 vnđ
s (Sale off) Bộ sét áo croptop + quần đùi in hoa 3d nền hồng cao cấp

(Sale off) Bộ sét áo croptop + quần đùi in hoa 3d nền hồng cao cấp

Mã sản phẩm: GS003-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm in 3D 2 mặt hoa cúc xanh cao cấp ( còn S,M,L)

Đầm in 3D 2 mặt hoa cúc xanh cao cấp ( còn S,M,L)

Mã sản phẩm: GT108-T190
Giá bán: 319.000 vnđ
s Đầm in 3D 2 mặt hoa hồng xanh cao cấp

Đầm in 3D 2 mặt hoa hồng xanh cao cấp

Mã sản phẩm: GT106-T190
Giá bán: 319.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu hồng cánh sen ( còn S)

Đầm ren hoa duyên dáng màu hồng cánh sen ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0103-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu vàng

Đầm ren hoa duyên dáng màu vàng

Mã sản phẩm: GT0102-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm maxi voan hồng dự tiệc cao cấp

Đầm maxi voan hồng dự tiệc cao cấp

Mã sản phẩm: GT0101-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm maxi voan xanh dự tiệc cao cấp

Đầm maxi voan xanh dự tiệc cao cấp

Mã sản phẩm: GT100-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm maxi voan tím dự tiệc cao cấp

Đầm maxi voan tím dự tiệc cao cấp

Mã sản phẩm: GT0099-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm ren hoa lài đen cao cấp ( còn S)

Đầm ren hoa lài đen cao cấp ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0098-T255
Giá bán: 369.000 vnđ
s Đầm ren hoa lài trắng cao cấp

Đầm ren hoa lài trắng cao cấp

Mã sản phẩm: GT0097-T255
Giá bán: 369.000 vnđ
s Đầm ren hoa lài vàng cao cấp ( còn S)

Đầm ren hoa lài vàng cao cấp ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0096-T255
Giá bán: 369.000 vnđ
s Đầm hồng phối ren ngực duyên dáng

Đầm hồng phối ren ngực duyên dáng

Mã sản phẩm: GT0095-T165
Giá bán: 269.000 vnđ
s Đầm suông phối màu hồng chữ U ( còn S,M)

Đầm suông phối màu hồng chữ U ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0094-T150
Giá bán: 265.000 vnđ
s Áo sơ mi cổ trụ phối ren ngực

Áo sơ mi cổ trụ phối ren ngực

Mã sản phẩm: GA38-T130
Giá bán: 210.000 vnđ
s Áo sơ mi phối sọc 2 túi

Áo sơ mi phối sọc 2 túi

Mã sản phẩm: GA37-115
Giá bán: 189.000 vnđ
s Đầm đỏ bướm nhũ vàng thu thảo ( hết L)

Đầm đỏ bướm nhũ vàng thu thảo ( hết L)

Mã sản phẩm: GT0093-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ren hoa vàng thắt nơ eo cao cấp

Đầm ren hoa vàng thắt nơ eo cao cấp

Mã sản phẩm: GT0092-T250
Giá bán: 365.000 vnđ
s Đầm ren hoa xanh thắt nơ eo cao cấp

Đầm ren hoa xanh thắt nơ eo cao cấp

Mã sản phẩm: GT0090-T250
Giá bán: 365.000 vnđ
s Áo sơ mi phối tay ren Lacy

Áo sơ mi phối tay ren Lacy

Mã sản phẩm: GA35-T120
Giá bán: 195.000 vnđ
s Đầm đen đính đá cổ phối túi sang trọng (còn S,M)

Đầm đen đính đá cổ phối túi sang trọng (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0089-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hồng đính đá cổ phối túi sang trọng ( con S,M)

Đầm hồng đính đá cổ phối túi sang trọng ( con S,M)

Mã sản phẩm: GT0088-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ôm tay con cắt laze màu xanh (còn S,M)

Đầm ôm tay con cắt laze màu xanh (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0086-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ màu đỏ (còn S,M)

Đầm ren tay lỡ màu đỏ (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0084-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ màu tím ( Còn S,M)

Đầm ren tay lỡ màu tím ( Còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0082-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren đỏ cao cấp ( còn S,M)

Đầm ren đỏ cao cấp ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0081-T250
Giá bán: 379.000 vnđ
s Đầm ren xanh cao cấp ( còn S,M)

Đầm ren xanh cao cấp ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0080-T250
Giá bán: 379.000 vnđ
s Đầm ren vàng cao cấp

Đầm ren vàng cao cấp

Mã sản phẩm: GT0079-T250
Giá bán: 379.000 vnđ
s Áo sơ mi phối ren cổ và vai

Áo sơ mi phối ren cổ và vai

Mã sản phẩm: GA26-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Áo sơ mi phối ren tay dài

Áo sơ mi phối ren tay dài

Mã sản phẩm: GA0016-T135
Giá bán: 210.000 vnđ
s Đầm ren phối voan ba tầng màu đen

Đầm ren phối voan ba tầng màu đen

Mã sản phẩm: GT0077-T245
Giá bán: 359.000 vnđ
s Đầm ren phối voan ba tầng màu trắng

Đầm ren phối voan ba tầng màu trắng

Mã sản phẩm: GT0076-T245
Giá bán: 359.000 vnđ
s Đầm xếp ly ngực màu hồng

Đầm xếp ly ngực màu hồng

Mã sản phẩm: GT0066-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu tím ( còn L)

Đầm ren hoa duyên dáng màu tím ( còn L)

Mã sản phẩm: GT0064-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu trắng ( còn M)

Đầm ren hoa duyên dáng màu trắng ( còn M)

Mã sản phẩm: GT0063-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Áo sơ mi phối ren hoa mai nổi

Áo sơ mi phối ren hoa mai nổi

Mã sản phẩm: GA0009-T125
Giá bán: 215.000 vnđ
s Đầm xếp ly eo đính đá ( còn S,M)

Đầm xếp ly eo đính đá ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0062-T185
Giá bán: 319.000 vnđ
s Đầm suông phối màu cam chữ U ( còn S)

Đầm suông phối màu cam chữ U ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0059-T150
Giá bán: 235.000 vnđ
s Đầm ren hoa tiểu thư màu Xanh ( còn M)

Đầm ren hoa tiểu thư màu Xanh ( còn M)

Mã sản phẩm: GT0057-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm ren hoa tiểu thư màu trắng ( còn L)

Đầm ren hoa tiểu thư màu trắng ( còn L)

Mã sản phẩm: GT0056-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm maxi dự tiệc màu xanh

Đầm maxi dự tiệc màu xanh

Mã sản phẩm: GT0050-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm maxi dự tiệc màu vàng

Đầm maxi dự tiệc màu vàng

Mã sản phẩm: GT0048-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm ren phối viền trắng ( còn S)

Đầm ren phối viền trắng ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0034-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông phối ren hoa cao cấp

Đầm công sở thu đông phối ren hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT0031-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm công sở xếp ly ngực màu vàng ( Còn S)

Đầm công sở xếp ly ngực màu vàng ( Còn S)

Mã sản phẩm: GT0030-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm kim sa nhũ ánh kim màu nâu đỏ

Đầm kim sa nhũ ánh kim màu nâu đỏ

Mã sản phẩm: GT0029-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ cao cấp màu trắng

Đầm ren tay lỡ cao cấp màu trắng

Mã sản phẩm: GT0027-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ cao cấp màu đen ( còn M)

Đầm ren tay lỡ cao cấp màu đen ( còn M)

Mã sản phẩm: GT0026-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Áo sơ mi ren hoa hồng

Áo sơ mi ren hoa hồng

Mã sản phẩm: GA0008-T120
Giá bán: 220.000 vnđ
s Đầm ren đen móc câu

Đầm ren đen móc câu

Mã sản phẩm: GT0018-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm ren body tay con

Đầm ren body tay con

Mã sản phẩm: GT0015 - T145
Giá bán: 245.000 vnđ
s Đầm công sở ngực kết hoa hồng

Đầm công sở ngực kết hoa hồng

Mã sản phẩm: GT0011-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm ôm in họa tiết 3D Ngọc Trinh

Đầm ôm in họa tiết 3D Ngọc Trinh

Mã sản phẩm: GT0006-T160
Giá bán: 265.000 vnđ