Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
ptbhanh78@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0902 996 278
Địa chỉ: 7K Cư Xá Phan Đăng lưu, Đường Phan Đăng Lưu,P.03 Quận Bình Thạnh
Đăng ký nhận tin

ÁO DÀI

s SÉT ÁO DÀI 2 LỚP KẾT HOA ĐÍNH HẠT TAY LỠ + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI 2 LỚP KẾT HOA ĐÍNH HẠT TAY LỠ + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD54-T350
Giá bán: 470.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI KẾT HOA ĐÍNH HẠT TAY LỠ + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI KẾT HOA ĐÍNH HẠT TAY LỠ + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD53-T340
Giá bán: 460.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD52-T235
Giá bán: 340.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HOA 3D TAY NGẮN PHỒNG + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI IN HOA 3D TAY NGẮN PHỒNG + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD51-280
Giá bán: 430.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA NGÀY TẾT

ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA NGÀY TẾT

Mã sản phẩm: AD51-T215
Giá bán: 350.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA ĐÀO + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA ĐÀO + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD50-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN HOA ĐÀO

SÉT ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN HOA ĐÀO

Mã sản phẩm: AD49-T270
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA TAY PHỒNG + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA TAY PHỒNG + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD48-T270
Giá bán: 440.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA SEN + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA SEN + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD47-T270
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HOA SEN + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI IN HOA SEN + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD46-T270
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA 3D TAY PHỒNG

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA 3D TAY PHỒNG

Mã sản phẩm: AD45-T270
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN PHỤNG TAY PHỒNG

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN PHỤNG TAY PHỒNG

Mã sản phẩm: AD44-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI NHẬT

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI NHẬT

Mã sản phẩm: AD43-T270
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA & QUẠT+ CHÂN VÁY XÒE XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA & QUẠT+ CHÂN VÁY XÒE XÒE

Mã sản phẩm: AD42-T270
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA & QUẠT

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA & QUẠT

Mã sản phẩm: AD41-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA ĐÀO NGÀY TẾT

SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA ĐÀO NGÀY TẾT

Mã sản phẩm: GA41-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA & VÂN ĐÁ

SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA & VÂN ĐÁ

Mã sản phẩm: AD40-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI & CHIM HẠT

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI & CHIM HẠT

Mã sản phẩm: AD39-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HỌA TIẾT LẬP THỂ

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HỌA TIẾT LẬP THỂ

Mã sản phẩm: AD38-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SỨ QUẠT 4D

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SỨ QUẠT 4D

Mã sản phẩm: AD37-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SEN & CHIM CÒ

SÉT ÁO DÀI LỤA TRUYỀN THỐNG IN HOA SEN & CHIM CÒ

Mã sản phẩm: AD36-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI + QUẦN DÀI LAI IN HOA

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI + QUẦN DÀI LAI IN HOA

Mã sản phẩm: AD35-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HẠT CỔ TRỤ + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HẠT CỔ TRỤ + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD34-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA ĐÀO + KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA ĐÀO + KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD33-T245
Giá bán: 365.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD32-T245
Giá bán: 365.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA KÈM QUẦN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA KÈM QUẦN

Mã sản phẩm: AD31-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN CÔ BA + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD30-T245
Giá bán: 365.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN TAY BÈO + QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN TAY BÈO + QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD29-T215
Giá bán: 355.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA TAY THẮT NƠ+ QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA TAY THẮT NƠ+ QUẦN DÀI HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD28-T215
Giá bán: 355.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ LOVE + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ LOVE + QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD27-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN ĐÍNH HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN ĐÍNH HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD26-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

Mã sản phẩm: AD25-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ THỌ + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHỮ THỌ + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD24-T250
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI HỌA TIẾT HOA + QUẦN TRẮNG HOẶC ĐỎ

SÉT ÁO DÀI HỌA TIẾT HOA + QUẦN TRẮNG HOẶC ĐỎ

Mã sản phẩm: AD23-T280
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN BÚP SEN KÈM CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN BÚP SEN KÈM CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD21-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HOA SEN VÀ CHIM HẠT TAY LỠ

SÉT ÁO DÀI IN HOA SEN VÀ CHIM HẠT TAY LỠ

Mã sản phẩm: AD20-T320
Giá bán: 435.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN CỔ TRỤ VOAN HOA NHÍ KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

ÁO DÀI CÁCH TÂN CỔ TRỤ VOAN HOA NHÍ KÈM CHÂN VÁY HOẶC QUẦN

Mã sản phẩm: AD19-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA CỔ TRỤ KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN HOA CỔ TRỤ KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD18-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN 2 LỚP IN HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

ÁO DÀI CÁCH TÂN VOAN 2 LỚP IN HOA KÈM QUẦN HOẶC CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD17-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CỔ ĐÍNH HẠT + CHÂN VÁY XÒE

HÀNG NHẬP - ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CỔ ĐÍNH HẠT + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD16-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM PHỤNG + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM PHỤNG + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD15-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HỌA TIẾT CHUÔNG + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HỌA TIẾT CHUÔNG + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD14-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA CÁCH TÂN IN CÂY TRE + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA CÁCH TÂN IN CÂY TRE + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD13-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA BÁCH HỢP + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA BÁCH HỢP + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD12-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD11-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN IN HOA CẨM CHƯỚNG + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN IN HOA CẨM CHƯỚNG + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD10-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM HẠT CỔ TRỤ + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHIM HẠT CỔ TRỤ + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: AD09-T325
Giá bán: 450.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN LÀNG QUÊ VIỆT NAM + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI IN LÀNG QUÊ VIỆT NAM + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD08-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM IN HOA ĐÀO + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI GẤM IN HOA ĐÀO + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD07-T295
Giá bán: 415.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN 2 CON CHIM HẠT + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN 2 CON CHIM HẠT + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: AD06-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI VOAN ĐÍNH HOA NỔI TRUYỀN THỐNG KÈM QUẦN

SÉT ÁO DÀI VOAN ĐÍNH HOA NỔI TRUYỀN THỐNG KÈM QUẦN

Mã sản phẩm: AD05-T285
Giá bán: 435.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN 2 TÀ THÊU HOA SEN KÈM QUẦN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN 2 TÀ THÊU HOA SEN KÈM QUẦN

Mã sản phẩm: AD04-T310
Giá bán: 445.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA KÈM CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA KÈM CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: AD03-T295
Giá bán: 435.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA SEN TRUYỀN THỐNG KÈM QUÂN

SÉT ÁO DÀI GẤM LỤA THÁI TUẤN IN HOA SEN TRUYỀN THỐNG KÈM QUÂN

Mã sản phẩm: AD02-T325
Giá bán: 450.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI 2 TÀ THÊU HOA SEN + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI 2 TÀ THÊU HOA SEN + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: GA475-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI IN HỌA TIẾT ÔNG ĐỒ NGÀY TẾT + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI IN HỌA TIẾT ÔNG ĐỒ NGÀY TẾT + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA474-T245
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CÀNH ĐÀO &CHIM HẠC + CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA CÀNH ĐÀO &CHIM HẠC + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA470-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN CHM PHƯỢNG + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN CHM PHƯỢNG + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GA468-T285
Giá bán: 440.000 vnđ
s ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG IN HOA MAI + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GA466-T245
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI GẤM IN LÁ SEN + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG ( không kèm mấn)

SÉT ÁO DÀI GẤM IN LÁ SEN + QUẦN DÀI ỐNG RỘNG ( không kèm mấn)

Mã sản phẩm: GA467-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN REN ĐÍNH HOA THÊU + CHÂN VÁY LƯỚI XÒE CAO CẤP

ÁO DÀI CÁCH TÂN REN ĐÍNH HOA THÊU + CHÂN VÁY LƯỚI XÒE CAO CẤP

Mã sản phẩm: GA464-T280
Giá bán: 420.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI VÀ CHÂN VÁY XÒE

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MAI VÀ CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA462-T230
Giá bán: 385.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT CÔ GÁI VÀ HOA SEN

ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT CÔ GÁI VÀ HOA SEN

Mã sản phẩm: GA463-T195
Giá bán: 330.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHÚC TẾT + QUẦN DÀI

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN CHÚC TẾT + QUẦN DÀI

Mã sản phẩm: GA460-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s ÁO DÀI CÁCH TÂN REN HOA + CHÂN VÁY XÒE

ÁO DÀI CÁCH TÂN REN HOA + CHÂN VÁY XÒE

Mã sản phẩm: GA457-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MÙA XUÂN + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA MÙA XUÂN + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GA455-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA PHỐI MÀU + CHÂN VÁY

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN HOA PHỐI MÀU + CHÂN VÁY

Mã sản phẩm: GA453-T235
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT + CHÂN VÁY ĐEN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HỌA TIẾT + CHÂN VÁY ĐEN

Mã sản phẩm: GA448-T240
Giá bán: 385.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA PHỐI MÀU+ QUẦN ỐNG RỘNG

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN IN HOA PHỐI MÀU+ QUẦN ỐNG RỘNG

Mã sản phẩm: GA443-T235
Giá bán: 380.000 vnđ
s SÉT ÁO DÀI  CÁCH TÂN MẸ & BÉ IN HỌA TIẾT HOA ĐÀO KÈM MẤN

SÉT ÁO DÀI CÁCH TÂN MẸ & BÉ IN HỌA TIẾT HOA ĐÀO KÈM MẤN

Mã sản phẩm: GA340-T320
Giá bán: 470.000 vnđ