Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
ptbhanh78@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0902 996 278
Địa chỉ: 7K Cư Xá Phan Đăng lưu, Đường Phan Đăng Lưu,P.03 Quận Bình Thạnh
Đăng ký nhận tin

Váy, Đầm

s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI EO NHÚN LAI XÉO

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI EO NHÚN LAI XÉO

Mã sản phẩm: GT2851-T240
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NHÚN NƠ TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ NHÚN NƠ TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2850-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ EO THẮT NƠ TAY LỠ

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ EO THẮT NƠ TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2849-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ VIỀN CHỈ NỔI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ VIỀN CHỈ NỔI

Mã sản phẩm: GT2848-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA VOAN TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA VOAN TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2847-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2846-T330
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY PHỒNG ĐÍNH HOA

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY PHỒNG ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2845-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÁCH ĐIỆU

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2844-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ GẤM HOA ĐỎ HOA EO

ĐẦM THIẾT KẾ GẤM HOA ĐỎ HOA EO

Mã sản phẩm: GT2846-T300
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ BÈO ĐÍNH HOA

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ BÈO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2843-T330
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY LOE XẺ EO ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM THIẾT KẾ TAY LOE XẺ EO ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2842-T320
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HOA ĐẮP TÀ

ĐẦM THIẾT KẾ HOA ĐẮP TÀ

Mã sản phẩm: GT2841-T280
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ TIM 2 VAI ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ TIM 2 VAI ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2840-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH 2 BÔNG HOA KẾT HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH 2 BÔNG HOA KẾT HẠT

Mã sản phẩm: GT2839-T330
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI TAY LƯỚI NGỰC ĐÍNH ĐÁ VÀ NGỌC TRAI

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI TAY LƯỚI NGỰC ĐÍNH ĐÁ VÀ NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2838-T350
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ DÚN NƠ TAY SÁT NÁCH

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ DÚN NƠ TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2837-T300
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ TIM TAY SÁT NÁCH

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ TIM TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2836-T330
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY PHỒNG EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY PHỒNG EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2835-T290
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO KẾT DÂY CHUYỀN VÀNG

ĐẦM THIẾT KẾ EO KẾT DÂY CHUYỀN VÀNG

Mã sản phẩm: GT2834-T330
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY ĐÍNH HẠT CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY ĐÍNH HẠT CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2833-T360
Giá bán: 490.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO LAI XÉO EO KẾT HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO LAI XÉO EO KẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2832-T320
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ NƠ KẾT HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ NƠ KẾT HẠT

Mã sản phẩm: GT2831-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI 1 BÊN ĐÍNH HẠT XẺ LAI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI 1 BÊN ĐÍNH HẠT XẺ LAI

Mã sản phẩm: GT2830-T330
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2829-T320
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ GẤM XÒE ĐÍNH HOA HỒNG 2 VAI

ĐẦM THIẾT KẾ GẤM XÒE ĐÍNH HOA HỒNG 2 VAI

Mã sản phẩm: GT2829-T340
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CÔNG SỞ PHỐI TÚI GIẢ

ĐẦM THIẾT KẾ CÔNG SỞ PHỐI TÚI GIẢ

Mã sản phẩm: GT2828-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE XẾP 2 BÊN NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE XẾP 2 BÊN NGỰC

Mã sản phẩm: GT2827-T330
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG TAY ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG TAY ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2826-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ GẤM XÒE 2 DÂY RỚT VAI ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM THIẾT KẾ GẤM XÒE 2 DÂY RỚT VAI ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2825-T360
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE TAY PHỒNG CỔ VUÔNG NƠ NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE TAY PHỒNG CỔ VUÔNG NƠ NGỰC

Mã sản phẩm: GT2824-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE TAY PHỒNG CỔ V

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE TAY PHỒNG CỔ V

Mã sản phẩm: GT2823-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XẾP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XẾP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2822-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG TAY PHỒNG

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG TAY PHỒNG

Mã sản phẩm: GT2821-T360
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2789-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM GẤM THIẾT KẾ CỔ TIM TAY PHỒNG

ĐẦM GẤM THIẾT KẾ CỔ TIM TAY PHỒNG

Mã sản phẩm: GT2820-T340
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ TIM TAY PHỒNG CÀI HOA NGỰC

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ TIM TAY PHỒNG CÀI HOA NGỰC

Mã sản phẩm: GT2819-T370
Giá bán: 495.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC XẾP TÀ CÁCH ĐIỆU

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC XẾP TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2818-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY DỰ TIỆC EO ĐÍNH HOA HỒNG TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY DỰ TIỆC EO ĐÍNH HOA HỒNG TO

Mã sản phẩm: GT2817-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ GẤM XÒE PHỐI NƠ CỔ

ĐẦM THIẾT KẾ GẤM XÒE PHỐI NƠ CỔ

Mã sản phẩm: GT2816-T360
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2814-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG THẮT NƠ NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG THẮT NƠ NGỰC

Mã sản phẩm: GT2813-T340
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÚP NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÚP NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2812-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA LY KẾT HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA LY KẾT HẠT

Mã sản phẩm: GT2811-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE BỐ HOA TAY RỚT

ĐẦM XÒE BỐ HOA TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2810-T370
Giá bán: 490.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY VOAN NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY VOAN NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2809-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ THUYỀN TAY DÚN EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ THUYỀN TAY DÚN EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2808-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ EO KẾT HOA ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ EO KẾT HOA ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2807-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2806-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY TAY PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY TAY PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI

Mã sản phẩm: GT2805-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XÉO VAI ĐÍNH HOA 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XÉO VAI ĐÍNH HOA 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2804-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ VUÔNG DÚN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ VUÔNG DÚN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2803-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY ĐÍNH HẠT DÚN VAI EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY ĐÍNH HẠT DÚN VAI EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2802-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT27802-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ VUÔNG CHÂN VÁY ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ VUÔNG CHÂN VÁY ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2801-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 1 BÊN VAI NƠ VÀ 1 BÊN VAI DÂY TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 1 BÊN VAI NƠ VÀ 1 BÊN VAI DÂY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2800-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ DÚN NƠ NGỰC MÀU TÍM

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ DÚN NƠ NGỰC MÀU TÍM

Mã sản phẩm: GT2799-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI REN SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI REN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2798-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG EO THẮT DÂY

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2797-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HỌA TIẾT HOA CÚC TAY RÚT DÂY

ĐẦM XÒE HỌA TIẾT HOA CÚC TAY RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GT2796-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH HOA NGỰC

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH HOA NGỰC

Mã sản phẩm: GT2795-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH NƠ TO Ở NGỰC

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH NƠ TO Ở NGỰC

Mã sản phẩm: GT2794-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY XẾP LY LAI ĐẮP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TAY XẾP LY LAI ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2793-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY ĐÍNH HOA TO Ở NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY ĐÍNH HOA TO Ở NGỰC

Mã sản phẩm: GT2792-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ MÀU HỒNG 1 DÂY ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ MÀU HỒNG 1 DÂY ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2791-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ PHỐI NƠ VOAN

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ PHỐI NƠ VOAN

Mã sản phẩm: GT2790-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU HỒNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU HỒNG

Mã sản phẩm: GT2789-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY THUN NHŨ LAI NHÚN XÉO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY THUN NHŨ LAI NHÚN XÉO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2788-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY SÁT NÁCH NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY SÁT NÁCH NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2787-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2786-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XẾP LY EO TAY NHÚN

ĐẦM THIẾT KẾ XẾP LY EO TAY NHÚN

Mã sản phẩm: GT2785-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÉO VAI 1 BÊN VAI NHÚN

ĐẦM THIẾT KẾ XÉO VAI 1 BÊN VAI NHÚN

Mã sản phẩm: GT2784-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VOAN KIẾNG PHỐI CỔ LƯỚI THẮT NƠ EO

ĐẦM THIẾT KẾ VOAN KIẾNG PHỐI CỔ LƯỚI THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2783-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU VÀNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2782-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT LAI XẺ CAO

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT LAI XẺ CAO

Mã sản phẩm: GT2781-T490
Giá bán: 620.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LƯỚI TAY RỚT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LƯỚI TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2780-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHÚN LI LAI XẺ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHÚN LI LAI XẺ

Mã sản phẩm: GT2779-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI ĐÍNH HOA VẢI EO THẮT DÂY RUYBANG

ĐẦM THIẾT KẾ VAI ĐÍNH HOA VẢI EO THẮT DÂY RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2778-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG 2 DÂY NHÚN THUN NGỰC

ĐẦM SUÔNG 2 DÂY NHÚN THUN NGỰC

Mã sản phẩm: GT2777-T250
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CARO CỔ YẾM TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CARO CỔ YẾM TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2776-T220
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HẠT KÈM NỊT VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HẠT KÈM NỊT VẢI

Mã sản phẩm: GT2775-T320
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI BỤNG

ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI BỤNG

Mã sản phẩm: GT2774-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ SỌC TRẮNG ĐEN HỞ VAI

ĐẦM THIẾT KẾ SỌC TRẮNG ĐEN HỞ VAI

Mã sản phẩm: GT2773-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2772-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE THÊU HOA CỔ TIM

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE THÊU HOA CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT2771-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG NHÚN LI

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG NHÚN LI

Mã sản phẩm: GT2770-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NHUNG CỔ VUÔNG TAY LƯỚI BÈO

ĐẦM THIẾT KẾ NHUNG CỔ VUÔNG TAY LƯỚI BÈO

Mã sản phẩm: GT2769-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI EO ĐÍNH HẠT SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI EO ĐÍNH HẠT SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2768-T440
Giá bán: 570.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN VAI ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN VAI ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2767-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2766-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ RỚT VAI 1 BÊN LAI XÉO NHỌN

ĐẦM THIẾT KẾ RỚT VAI 1 BÊN LAI XÉO NHỌN

Mã sản phẩm: GT2765-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY VAI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY VAI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2764-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT HẠT TAY RỚT

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT HẠT TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2763-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ TRƯỚC VÀ SAU LƯNG

ĐẦM DẠ HỘI CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ TRƯỚC VÀ SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT2762-T350
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT CƯỜM XẺ TÀ

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT CƯỜM XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2761-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐÍNH HOA HỒNG VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐÍNH HOA HỒNG VẢI

Mã sản phẩm: GT2760-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI 2 HÀNG NÚT XẺ TÀ CỞ ĐẮP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI 2 HÀNG NÚT XẺ TÀ CỞ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2759-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ NGỰC TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ NGỰC TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2758-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ CỔ PHỐI LƯỚI EO ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ CỔ PHỐI LƯỚI EO ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2757-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CARO TAY BÈO XINH XẮN

ĐẦM SUÔNG CARO TAY BÈO XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT2756-T210
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2755-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2754-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ XẾP LI EO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ XẾP LI EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2753-T280
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CỔ VUÔNG NGỰC ĐÍNH NƠ TO

ĐẦM SUÔNG CỔ VUÔNG NGỰC ĐÍNH NƠ TO

Mã sản phẩm: GT2752-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 6 MẢNH 2 TÚI HÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ 6 MẢNH 2 TÚI HÔNG

Mã sản phẩm: GT2751-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ GẤM NỔI NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ GẤM NỔI NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2750-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHI IN CHỮ TRỄ VAI ĐÍNH NƠ 2 BÊN

ĐẦM SUÔNG PHI IN CHỮ TRỄ VAI ĐÍNH NƠ 2 BÊN

Mã sản phẩm: GT2749-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 1 BÊN TAY BÈO EO DÚN PHỐI VIỀN

ĐẦM THIẾT KẾ 1 BÊN TAY BÈO EO DÚN PHỐI VIỀN

Mã sản phẩm: GT2748-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO 1 BÊN EO NHÚN LI ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO 1 BÊN EO NHÚN LI ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2747-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI 1 BÊN VAI PHỐI VOAN NGỰC ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI 1 BÊN VAI PHỐI VOAN NGỰC ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2746-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2745-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ PHỐI LƯỚI LAI BÚP SEN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ PHỐI LƯỚI LAI BÚP SEN

Mã sản phẩm: GT2744-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ KIM SA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ KIM SA

Mã sản phẩm: GT2743-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY RỚT VAI CỔ PHỐI VOAN NHÚN MỘT BÊN EO

ĐẦM THIẾT KẾ TAY RỚT VAI CỔ PHỐI VOAN NHÚN MỘT BÊN EO

Mã sản phẩm: GT2742-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI RỚT VAI MỘT BÊN ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ

ĐẦM DẠ HỘI RỚT VAI MỘT BÊN ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2741-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI TAY RỚT ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI TAY RỚT ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2740-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐÍNH HẠT TAY SÁT NÁCH

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐÍNH HẠT TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2739-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO XOẮN EO PHỐI BÈO

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO XOẮN EO PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2739A-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2738-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XẺ TÀ ĐÍNH NƠ EO KẾT CƯỜM

ĐẦM THIẾT KẾ XẺ TÀ ĐÍNH NƠ EO KẾT CƯỜM

Mã sản phẩm: GT2737-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DẠ HỘI ĐÍNH CƯỜM CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ DẠ HỘI ĐÍNH CƯỜM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2736-T490
Giá bán: 590.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO BÊN VAI ĐÍNH NƠ CƯỜM

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO BÊN VAI ĐÍNH NƠ CƯỜM

Mã sản phẩm: GT2735-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2734-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO VÀ CỔ ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ EO VÀ CỔ ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2733-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHŨ KIM TUYẾN VAI KẾT HẠT TÀ XẺ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHŨ KIM TUYẾN VAI KẾT HẠT TÀ XẺ

Mã sản phẩm: GT2731-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC ĐUÔI CÁ KẾT REN HOA TAY LƯỚI

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC ĐUÔI CÁ KẾT REN HOA TAY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2730-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2729-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THUN SUÔNG TAY PHỒNG 2 TÚI HÔNG

ĐẦM THUN SUÔNG TAY PHỒNG 2 TÚI HÔNG

Mã sản phẩm: GT2728-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC CỔ XÉO ( KO KÈM NỊT)

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC CỔ XÉO ( KO KÈM NỊT)

Mã sản phẩm: GT2727-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH HOA TO EO MÀU ĐEN

ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH HOA TO EO MÀU ĐEN

Mã sản phẩm: GT2726-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI BẸT CỔ ĐÍNH KHOEN NHÚN EO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ VAI BẸT CỔ ĐÍNH KHOEN NHÚN EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2725-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐAN CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐAN CHÉO

Mã sản phẩm: GT2724-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN NHŨ LAI XẺ BÚP SEN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN NHŨ LAI XẺ BÚP SEN

Mã sản phẩm: GT2723-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ KIM SA TAY RỚT VAI CỔ LƯỚI

ĐẦM BODY THIẾT KẾ KIM SA TAY RỚT VAI CỔ LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2722-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUỒNG ĐÍNH NGỌC TRAI

ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUỒNG ĐÍNH NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2721-T330
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NGỰC ĐÍH HOA VẢI EO NHÚN LI

ĐẦM THIẾT KẾ NGỰC ĐÍH HOA VẢI EO NHÚN LI

Mã sản phẩm: GT2720-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THUN BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THUN BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2719-T330
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN 1 BÊN EO XẾP LY

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN 1 BÊN EO XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2718-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THUN GÂN RÚT DÂY

ĐẦM BODY THUN GÂN RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GT2717-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO ĐÍNH HOA THANH LỊCH

ĐẦM THIẾT KẾ EO ĐÍNH HOA THANH LỊCH

Mã sản phẩm: GT2716-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY EO ĐÍNH HOA TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY EO ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2715-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ NGỰC ĐÍNH HOA TO

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ NGỰC ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2714-T330
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ KẾT CƯỜM TÀ XÉO

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ KẾT CƯỜM TÀ XÉO

Mã sản phẩm: GT2713-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ 2 DÂY PEPLUM ĐÍNH HOA TO

ĐẦM BODY THIẾT KẾ 2 DÂY PEPLUM ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2712-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2711-340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE EO ĐÍNH HOA TO DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE EO ĐÍNH HOA TO DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2710-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN KIM TUYẾN CỔ V ( KO KÈM NỊT)

ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN KIM TUYẾN CỔ V ( KO KÈM NỊT)

Mã sản phẩm: GT2709-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ NGỰC ĐÍNH CƯỜM LAI NHỌN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ NGỰC ĐÍNH CƯỜM LAI NHỌN

Mã sản phẩm: GT2708-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ DÚN BÈO 1 BÊN XẺ TÀ

ĐẦM BODY THIẾT KẾ DÚN BÈO 1 BÊN XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2707-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUÔNG ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUÔNG ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2706-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY VAI ĐỖ CỔ KẾT CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY VAI ĐỖ CỔ KẾT CHÉO

Mã sản phẩm: GT2705-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY VAI ĐỖ NGỰC ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY VAI ĐỖ NGỰC ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2704-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ CỔ TIM ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM ĐUÔI CÁ CỔ TIM ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2703-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ VIỀN REN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ VIỀN REN

Mã sản phẩm: GT2702-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ PHỐI REN LƯỚI ĐÍNH HẠT

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ PHỐI REN LƯỚI ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2701-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2700-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ LỆCH VAI ĐÍNH HẠT LAI NHỌN

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ LỆCH VAI ĐÍNH HẠT LAI NHỌN

Mã sản phẩm: GT2699-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CÚP NGỰC ĐÍNH NƠ TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CÚP NGỰC ĐÍNH NƠ TO

Mã sản phẩm: GT2697-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2696-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI BÊN VOAN TAY BÈO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI BÊN VOAN TAY BÈO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2695-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI ĐÍNH KHOEN EO DÚN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI ĐÍNH KHOEN EO DÚN

Mã sản phẩm: GT2694-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LAI NHỌN 1 BÊN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ LAI NHỌN 1 BÊN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2682-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM VOAN ĐUÔI CÁ NHÚN KẾT NÚT

ĐẦM VOAN ĐUÔI CÁ NHÚN KẾT NÚT

Mã sản phẩm: GT2579-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA TÀ CHÉO TAY SÁT NÁCH

ĐẦM XÒE VOAN HOA TÀ CHÉO TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2578-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ

ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2577-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY VOAN HOA CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

ĐẦM BODY VOAN HOA CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2561-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY CHÂN VÁY REN ĐUÔI CÁ

ĐẦM BODY CHÂN VÁY REN ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2560-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI NƠ CỔ LAI ĐÍNH REN

ĐẦM SUÔNG PHỐI NƠ CỔ LAI ĐÍNH REN

Mã sản phẩm: GT2559-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO VÀ CHÂN VÁY LỤA IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO VÀ CHÂN VÁY LỤA IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2345-T355
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC BÈO ĐÍNH HẠT CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC BÈO ĐÍNH HẠT CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2344-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2343-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN XÒE HỌA TIẾT VẰN VỆT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN XÒE HỌA TIẾT VẰN VỆT

Mã sản phẩm: GT2342-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ THẮT NƠ PHỐI CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ THẮT NƠ PHỐI CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: GT2341-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG XÒE IN HỌA TIẾT PHỤNG CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG XÒE IN HỌA TIẾT PHỤNG CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2340-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY BỐ TÚI GIẢ

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY BỐ TÚI GIẢ

Mã sản phẩm: GT2339-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ TIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ TIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2338-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN XÒE CHÂN VÁY IN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN XÒE CHÂN VÁY IN HOA

Mã sản phẩm: GT2337-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN TÀ CHÉO + CHÂN VÁY LƯỚI XẾP LY

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN TÀ CHÉO + CHÂN VÁY LƯỚI XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2335-T345
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BỐ VIỀN ĐÍNH HẠT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BỐ VIỀN ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2334-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CÔNG SỞ CỔ KHOÉT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CÔNG SỞ CỔ KHOÉT

Mã sản phẩm: GT2333-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2332-T370
Giá bán: 470.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO LỆCH TÀ KÈM NỊT CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO LỆCH TÀ KÈM NỊT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS453-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT VẠT NHỌN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT VẠT NHỌN

Mã sản phẩm: GT2330-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2329-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CỔ V

Mã sản phẩm: GT2328-T325
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2327-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ TRỤ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ TRỤ

Mã sản phẩm: GT2325-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO BẸT VAI + CHÂN VÁY HOA PHỐI JEAN

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO BẸT VAI + CHÂN VÁY HOA PHỐI JEAN

Mã sản phẩm: GT2322-T355
Giá bán: 465.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA NỔI CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA NỔI CỔ V

Mã sản phẩm: GT2321-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT VERSACE

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT VERSACE

Mã sản phẩm: GT2320-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE BỐ ĐÍNH NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE BỐ ĐÍNH NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2319-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO CỔ TRỤ KÈM PHỤ KIỆN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO CỔ TRỤ KÈM PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT2318-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2317-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2316-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN PHỐI MÀU HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN PHỐI MÀU HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2315-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY HỌA TIẾT LÁ CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY HỌA TIẾT LÁ CỔ V

Mã sản phẩm: GT2306-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA CỔ SƠ MI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA CỔ SƠ MI

Mã sản phẩm: GT2310-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG 3 TẦNG 2 DÂY THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG 3 TẦNG 2 DÂY THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2309-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ THẮT NƠ VIỀN ĐỎ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ THẮT NƠ VIỀN ĐỎ

Mã sản phẩm: GT2308-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ THẮT NƠ TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ THẮT NƠ TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT2307-T340
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA TRẮNG TAY LỠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA TRẮNG TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2306-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN CỔ BẺ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN CỔ BẺ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2305-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG DÀI REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG DÀI REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2304-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2303-T405
Giá bán: 495.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY GẤM HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY GẤM HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2302-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA VÀ CHIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA VÀ CHIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2292-T380
Giá bán: 485.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI CHẤM BI CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI CHẤM BI CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GT2291-T235
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI REN DỰ TIỆC

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI REN DỰ TIỆC

Mã sản phẩm: GT2290-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ V KẾT NÚT BỌC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ V KẾT NÚT BỌC

Mã sản phẩm: GT2289-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT2288-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA BẸT VAI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA BẸT VAI

Mã sản phẩm: GT2285-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2284-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA HỒNG NGỰC CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA HỒNG NGỰC CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GT2283-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ BẺ 1 BÊN KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ BẺ 1 BÊN KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2282-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ ĐẮP CHÉO TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ ĐẮP CHÉO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2281-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ TRỤ TAY DÀI PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ TRỤ TAY DÀI PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2280-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY CÁNH TIÊN + CHÂN VÁY EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY CÁNH TIÊN + CHÂN VÁY EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2277-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HỌA TIẾT BEO CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HỌA TIẾT BEO CỔ V

Mã sản phẩm: GT2275-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN NGỰC THÊU HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN NGỰC THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2273-T285
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2270-T275
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT ĐỘNG VẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT ĐỘNG VẠT

Mã sản phẩm: GT2269-T245
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI REN HOA NỔI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI REN HOA NỔI

Mã sản phẩm: GT2268-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ SỌC CHỮ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ SỌC CHỮ V

Mã sản phẩm: GT2267-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 1 BÊN CARO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 1 BÊN CARO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2266-T270
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU 1 BÊN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU 1 BÊN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2265-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI TÀ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI TÀ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2264-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CARO ĐUÔI CÁ CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CARO ĐUÔI CÁ CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2263-T245
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM YẾM SỌC + ÁO THUN LƯỚI KIM TUYẾN

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM YẾM SỌC + ÁO THUN LƯỚI KIM TUYẾN

Mã sản phẩm: GT2262-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN KIM TUYẾN KẾT REN TRẮNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN KIM TUYẾN KẾT REN TRẮNG

Mã sản phẩm: GT2261-T250
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CHẤM BI CỔ THẮT NƠ RUYBANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CHẤM BI CỔ THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2260-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CỔ THẮT NƠ RUYBANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CỔ THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2259-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE CỔ VÀ TAY PHỐI VOAN ĐÍNH NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE CỔ VÀ TAY PHỐI VOAN ĐÍNH NÚT

Mã sản phẩm: GT2259-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2258-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE TAY VOAN PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE TAY VOAN PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2257-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY ĐÍNH NÚT BỌC + CHÂN VÁY XÒE REN HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY ĐÍNH NÚT BỌC + CHÂN VÁY XÒE REN HOA

Mã sản phẩm: GT2256-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ VÀ EO BO THUN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ VÀ EO BO THUN

Mã sản phẩm: GT2255-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ VÀ TAY REN EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ VÀ TAY REN EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2254-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2253-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM ĐẦM BODY MÙA THU CỔ LỌ PHỐI TAY VOAN

ĐẦM ĐẦM BODY MÙA THU CỔ LỌ PHỐI TAY VOAN

Mã sản phẩm: GT2252-T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2251-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2250-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG SƠ MI THÊU HỌA TIẾT DÂY THẮT EO

ĐẦM SUÔNG SƠ MI THÊU HỌA TIẾT DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT2249-T185
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THIẾT KẾ NHÚN EO 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THIẾT KẾ NHÚN EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2248-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THU ĐÔNG PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM THU ĐÔNG PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2247-T335
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY PHỐI REN KÈM BELT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY PHỐI REN KÈM BELT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2246-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MÙA THU HỌA TIẾT CÂY KHÔ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MÙA THU HỌA TIẾT CÂY KHÔ

Mã sản phẩm: GT2245-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ TRÚC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ TRÚC

Mã sản phẩm: GT2243-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE SỌC THÊU HOA CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE SỌC THÊU HOA CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2242-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT NGỰA CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT NGỰA CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2241-T325
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN LƯỚI CỔ VEST 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN LƯỚI CỔ VEST 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2240-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2239-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2238-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2237-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA NHÍ DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE HOA NHÍ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2236 -T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT NGỌC TRAI

ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2235 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT NƠ

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2234 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN CỔ TIM TAY CUT OUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN CỔ TIM TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT2233 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2232 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY JEAN THÊU HOA(KÈM BELT)

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY JEAN THÊU HOA(KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT2231 - T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2230-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2229-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2228-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D CỔ GỢN SỐNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D CỔ GỢN SỐNG

Mã sản phẩm: GT2227-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY CHẤM BI IN HOA 3D

ĐẦM BODY CHẤM BI IN HOA 3D

Mã sản phẩm: GT2226 - T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN 3D HOA HỒNG DÂY

ĐẦM BODY IN 3D HOA HỒNG DÂY

Mã sản phẩm: GT2225 - T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN CHIẾC LÁ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2224 - T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY LOE CỔ THẮT NƠ (KÈM BELT)

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY LOE CỔ THẮT NƠ (KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT2223 -T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP-ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ

HÀNG NHẬP-ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2222 - T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM XÒE BO EO THẮT DÂY NƠ

ĐẦM XÒE BO EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT2221-T155
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA NHÚN EO VÀ MÔNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA NHÚN EO VÀ MÔNG

Mã sản phẩm: GT2220-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO THÊU + CHÂN VÁY DEMIN THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO THÊU + CHÂN VÁY DEMIN THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2219-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN THÊU CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN THÊU CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2218-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 2 MÀU KÈM DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 2 MÀU KÈM DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT2217-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2216-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA ĐUÔI CÁ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA ĐUÔI CÁ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2215-T285
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY CARO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY CARO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2214-T305
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG TAY SÁT NÁCH KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG TAY SÁT NÁCH KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2213-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY HOA MÀU HỒNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY HOA MÀU HỒNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2212-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI REN THÊU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI REN THÊU

Mã sản phẩm: GT2211-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT2210-T270
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT TRẮNG ĐEN VẠT XẺ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT TRẮNG ĐEN VẠT XẺ

Mã sản phẩm: GT2209-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHỐI TAY CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHỐI TAY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2207-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI REN DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE PHỐI REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2206 - T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY CÁNH TIÊN (Kèm belt)

ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY CÁNH TIÊN (Kèm belt)

Mã sản phẩm: GT2205 - T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC

Mã sản phẩm: GT2204-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG IN HỌA TIẾT MÈO KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG IN HỌA TIẾT MÈO KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2203-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CỔ V + CV IN HOA 3D

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CỔ V + CV IN HOA 3D

Mã sản phẩm: GT2201-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2200-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY KÈM ĐẦM THUN TRONG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY KÈM ĐẦM THUN TRONG

Mã sản phẩm: GT2199-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY KHÔ

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY KHÔ

Mã sản phẩm: GT2197-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VERSACE CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VERSACE CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2195-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI HOA 1 BÊN EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI HOA 1 BÊN EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2189-255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CHẤM BI + CHÂN VÁY XÒE ĐỎ KÈM BELT

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CHẤM BI + CHÂN VÁY XÒE ĐỎ KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2188-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2187-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA DÀI EO XẾP LY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA DÀI EO XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2186-T260
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM XÒE SUÔNG PHỐI TÚI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM XÒE SUÔNG PHỐI TÚI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2185-200
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM XÒE ĐUÔI TÔM IN 3D

ĐẦM XÒE ĐUÔI TÔM IN 3D

Mã sản phẩm: GT2183-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ IN HÌNH CHAI NƯỚC HOA

ĐẦM ĐUÔI CÁ IN HÌNH CHAI NƯỚC HOA

Mã sản phẩm: GT2184-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOẠ TIẾT LÁ&HOA

ĐẦM XÒE IN HOẠ TIẾT LÁ&HOA

Mã sản phẩm: GT2182-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY THẮT NƠ TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE TAY THẮT NƠ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2181-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM XÒE XẾP LY CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE XẾP LY CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2180-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DEMIN TAY PHỐI REN TUA RUA KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DEMIN TAY PHỐI REN TUA RUA KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2179-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA KIỂU SƠ MI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA KIỂU SƠ MI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2177-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG PHỐI TÀ KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG PHỐI TÀ KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2175-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2174-T275
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HỌA TIẾT EO PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HỌA TIẾT EO PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2173-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ V ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ V ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2172-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ TRỤ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ TRỤ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2171-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI CHẤM BI VAI CUTOUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI CHẤM BI VAI CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2170-T300
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA TAY KẾT HẠT CUTOUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA TAY KẾT HẠT CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2169-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE ZIZAC EO THẮT DÂY NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE ZIZAC EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT2168-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THUN IN HỌA TIẾT VOI CON

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THUN IN HỌA TIẾT VOI CON

Mã sản phẩm: GT2167-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI TẦNG TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI TẦNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2166 - T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ TAY CUTOUT

ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ TAY CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2165 - T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2164 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐÂM BODY NHÚN EO CỔ ĐẮP CHÉO

ĐÂM BODY NHÚN EO CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2163 - T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2162 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI LƯỚI HÌNH CÂY DÙ

ĐẦM SUÔNG PHỐI LƯỚI HÌNH CÂY DÙ

Mã sản phẩm: GT2161 - T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2160-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH HOA + CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH HOA + CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2156-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO VIỀN ĐEN + CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO VIỀN ĐEN + CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: GT2153-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM XÒE CỔ ĐÍNH HẠT KÈM ÁO KHOÁC VOAN

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM XÒE CỔ ĐÍNH HẠT KÈM ÁO KHOÁC VOAN

Mã sản phẩm: GT2152-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM 2 MÓN ÁO THUN + CHÂN VÁY XẾP LY IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM 2 MÓN ÁO THUN + CHÂN VÁY XẾP LY IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2147-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN BƯỚM 3D

ĐẦM BODY IN BƯỚM 3D

Mã sản phẩm: GT2146 - T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN CỔ &TAY VIỀN MÀU TRẮNG

ĐẦM XÒE VOAN CỔ &TAY VIỀN MÀU TRẮNG

Mã sản phẩm: GT2145 - T215
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ V TAY LOE

ĐẦM XÒE HOA CỔ V TAY LOE

Mã sản phẩm: GT2144 - T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ BODY REN

ĐẦM CÔNG SỞ BODY REN

Mã sản phẩm: GT2143 - T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ VUÔNG EO ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM XÒE HOA CỔ VUÔNG EO ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2142 - T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHÂN VÁY PHỐI REN TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CHÂN VÁY PHỐI REN TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2141 - T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2140 - T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT CHIẾC LÁ

ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2139 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ NHÚN BÈO PHỐI NÚT

ĐẦM XÒE CỔ NHÚN BÈO PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT2138 - T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY KÈM ÁO KHOÁC REN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY KÈM ÁO KHOÁC REN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2137-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM ĐƠN GIẢN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM ĐƠN GIẢN

Mã sản phẩm: GT2134-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY TẦNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY TẦNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2132-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA CỔ THẮT NƠ TIỂU THƯ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA CỔ THẮT NƠ TIỂU THƯ

Mã sản phẩm: GT2130-T275
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO TRỄ VAI + CHÂN VÁY LƯỚI THÊU

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO TRỄ VAI + CHÂN VÁY LƯỚI THÊU

Mã sản phẩm: GT2128-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHẤM BI PHỐI BÈO DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHẤM BI PHỐI BÈO DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2127-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI LƯỚI TAY TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI LƯỚI TAY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2126-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY CÁNH TIÊN EO BO THUN THÊU ZICZAC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY CÁNH TIÊN EO BO THUN THÊU ZICZAC

Mã sản phẩm: GT2123 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT (KÈM ĐẦM THUN 2 DÂY)

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT (KÈM ĐẦM THUN 2 DÂY)

Mã sản phẩm: GT2121 - T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM MAXI IN HOA NHÍ

ĐẦM MAXI IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2120-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT SỌC TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT SỌC TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2119-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM VOL HOA THẮT NƠ CỔ

ĐẦM VOL HOA THẮT NƠ CỔ

Mã sản phẩm: GT2116-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO TẦNG

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO TẦNG

Mã sản phẩm: GT2115-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOL HOA PHỐI BÈO CHÂN

ĐẦM MAXI VOL HOA PHỐI BÈO CHÂN

Mã sản phẩm: GT2113-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY LOE PHỐI REN HOA XINH XẮN

ĐẦM XÒE TAY LOE PHỐI REN HOA XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT2112-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ CÁCH ĐIỆU+KÈM BETL NGỌC TRAI

ĐẦM BODY CỔ CÁCH ĐIỆU+KÈM BETL NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2111-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT CÁ TÍNH

ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2110-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2108-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI THÊU CHIẾC LÁ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI THÊU CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2106-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2105-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY BI ĐUÔI CÁ + ÁO LEN THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY BI ĐUÔI CÁ + ÁO LEN THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2104-T315
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ THẮT DÂY DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ THẮT DÂY DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2100-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY CÀI NÚT + ÁO THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY CÀI NÚT + ÁO THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2095-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE CHẤM BI THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2092-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TIM PHỐI REN DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE CỔ TIM PHỐI REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2090-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY KIM SA + ÁO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY KIM SA + ÁO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT2088-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ YẾM TRẺ TRUNG PHONG CÁCH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ YẾM TRẺ TRUNG PHONG CÁCH

Mã sản phẩm: GT2086-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI PHỐI LƯỚI CỔ VÀ TAY TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI PHỐI LƯỚI CỔ VÀ TAY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2084-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2081-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM REN ÔM ĐUÔI CÁ

ĐẦM REN ÔM ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2080-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2072-1T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN CHẤM BI ĐUÔI CÁ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN CHẤM BI ĐUÔI CÁ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2069-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOL HOA CỔ VUÔNG

ĐẦM XÒE VOL HOA CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2067-T180
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOL HOA THẮT NƠ EO

ĐẦM MAXI VOL HOA THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2066-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM

ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT2065-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2064-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2062-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO BO THUN + ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO BO THUN + ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2061-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT ĐẦU HƯƠU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT ĐẦU HƯƠU

Mã sản phẩm: GT2060-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY VẠT XÉO NHÚN EO PHỐI NÚT

ĐẦM BODY VẠT XÉO NHÚN EO PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT2058-T200
Giá bán: 299.000 vnđ
s DẦM MAXI IN HOA CỔ YẾM CHÂN VÁY PHỐI BÈO

DẦM MAXI IN HOA CỔ YẾM CHÂN VÁY PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2057-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG TAY LOE THÊU TRÁI TIM

ĐẦM SUÔNG TAY LOE THÊU TRÁI TIM

Mã sản phẩm: GT2056-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC DÀI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC DÀI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2055-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2051-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM PHỐI REN TAY LÕ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM PHỐI REN TAY LÕ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2053 - T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHONG CẢNH VẠT XÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHONG CẢNH VẠT XÉO

Mã sản phẩm: GT2047-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA VÀ HƯƠU DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA VÀ HƯƠU DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2046-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2045-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT PHỐI NÚT BỌC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT PHỐI NÚT BỌC

Mã sản phẩm: GT2044-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỰC XINH

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỰC XINH

Mã sản phẩm: GT2043-T235
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2041-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT LẠ MẮT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT LẠ MẮT

Mã sản phẩm: GT2040-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2039-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2038-T315
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2037-T235
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY MÀU VÀNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2036-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHOM DÀI IN HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHOM DÀI IN HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2033-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA CỔ ĐÍNH CƯỜM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA CỔ ĐÍNH CƯỜM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2029-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA PHỐI REN LƯỚI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA PHỐI REN LƯỚI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2028-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2027-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA TULIP DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA TULIP DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2025-T285
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI TAY VOAN CỔ ĐÍNH HẠT

ĐẦM BODY PHỐI TAY VOAN CỔ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2024-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ TIM

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT2023-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY VÀ LAI PHỐI REN EO ĐÍNH PHỤ KIỆN

ĐẦM BODY TAY VÀ LAI PHỐI REN EO ĐÍNH PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT2022-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VOAN HOA LAI NHÚN BÈO TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ VOAN HOA LAI NHÚN BÈO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2021-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s ĐẦM VOL PHỐI BÈO IN HỌA TIẾT

ĐẦM VOL PHỐI BÈO IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2020-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2018-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2014-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2012-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM MÀU ĐỎ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM MÀU ĐỎ

Mã sản phẩm: GT2011-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TRÒN PHỐI SỌC XANH ĐEN

ĐẦM XÒE CỔ TRÒN PHỐI SỌC XANH ĐEN

Mã sản phẩm: GT2010-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG IN 3D HỌA TIẾT HOA

ĐẦM SUÔNG IN 3D HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2009-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM HOA PHỐI LƯỚI TAY VÀ CỔ TRẺ TRUNG

ĐẦM HOA PHỐI LƯỚI TAY VÀ CỔ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2007-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO CỔ SƠ MI EO THẮT DÂY

ĐẦM XÒE CARO CỔ SƠ MI EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2006-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HOA VAI PHỐI LƯỚI DUYÊN DÁNG

ĐẦM VOAN HOA VAI PHỐI LƯỚI DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2005-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HỌA TIẾT LÁ TAY RỚT VAI TRẺ TRUNG

ĐẦM VOAN HỌA TIẾT LÁ TAY RỚT VAI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2004-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2002-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN THÊU HOA NỔI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN THÊU HOA NỔI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1997-T240
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1996-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA HỒNG TAY LOE CỰC SANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA HỒNG TAY LOE CỰC SANG

Mã sản phẩm: GT1994-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MULLET IN HỌA TIẾT CHIM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MULLET IN HỌA TIẾT CHIM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1992-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA TULIP ĐỎ CỔ BẺ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA TULIP ĐỎ CỔ BẺ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1990-T295
Giá bán: 435.000 vnđ
s ĐẦM CARO ĐUÔI CÁ PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

ĐẦM CARO ĐUÔI CÁ PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1988-T210
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA SEN TAY CÁNH TIÊN

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA SEN TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GT1987-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN CHIM CÔNG TAY CÁNH TIÊN

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN CHIM CÔNG TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GT1986-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ PHỐI CARO

ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ PHỐI CARO

Mã sản phẩm: GT1985-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN PHỐI SỌC CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE VOAN PHỐI SỌC CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT1983-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT 3D (Không kèm nịt)

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT 3D (Không kèm nịt)

Mã sản phẩm: GT1981-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1970-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU HOA TULIP CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU HOA TULIP CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1958-T290
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM DỰ TIỆC THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM DỰ TIỆC THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1957-T305
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI 2 MÀU TAY LOE CỔ TIM

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI 2 MÀU TAY LOE CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT1952-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HỌA TIẾT LÔNG CÔNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HỌA TIẾT LÔNG CÔNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1946-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ V ĐẮP CHÉO TAY VÀ EO VIỀN REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ V ĐẮP CHÉO TAY VÀ EO VIỀN REN

Mã sản phẩm: GT1948-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1942-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ V LAI ĐUÔI CÁ LỆCH

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ V LAI ĐUÔI CÁ LỆCH

Mã sản phẩm: GT1936-T305
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA ĐUÔI CÁ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA ĐUÔI CÁ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1935-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN KIM TUYẾN PHỐI MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN KIM TUYẾN PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: GT1934-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG REN LAI BÈO KÈM KHĂN QUÀNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG REN LAI BÈO KÈM KHĂN QUÀNG

Mã sản phẩm: GT1933-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU TRẮNG ĐEN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU TRẮNG ĐEN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1923-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN ĐÍNH KIM SA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN ĐÍNH KIM SA

Mã sản phẩm: GT1917-T275
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC BURBERRY

ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC BURBERRY

Mã sản phẩm: GT1916-T140
Giá bán: 270.000 vnđ
s ĐẦM BODY CÔNG SỞ IN HOA CAO CẤP

ĐẦM BODY CÔNG SỞ IN HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1913-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP ( THÊM MÀU MỚI)

ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP ( THÊM MÀU MỚI)

Mã sản phẩm: GT1912-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ SỌC CỔ V PHỐI 2 TÚI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ SỌC CỔ V PHỐI 2 TÚI

Mã sản phẩm: GT1910-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM LIỀN CÔNG SỞ BODY PHỐI SỌC CỔ THẮT NƠ

ĐẦM LIỀN CÔNG SỞ BODY PHỐI SỌC CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1909-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM MAXI HOA ĐƠN GIẢN EO BO THUN

ĐẦM MAXI HOA ĐƠN GIẢN EO BO THUN

Mã sản phẩm: GT1908-T175
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM XÒE 2 TẦNG HOA DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE 2 TẦNG HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1907-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ CHÍT EO TAY ĐÍNH NÚT PHỤ KIẸN

ĐẦM CÔNG SỞ CHÍT EO TAY ĐÍNH NÚT PHỤ KIẸN

Mã sản phẩm: GT1906-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ EO PHỐI BO THUN VIỀN TAY LỠ

ĐẦM ĐUÔI CÁ EO PHỐI BO THUN VIỀN TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1905-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY REN ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG

ĐẦM BODY REN ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1904-T185
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ XẾP LY NGỰC PHỐI MÀU DUYÊN DÁNG

ĐẦM CÔNG SỞ XẾP LY NGỰC PHỐI MÀU DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1903-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN THẮT DÂY EO

ĐẦM XÒE HOA THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT1902-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ 2 TẦNG DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ 2 TẦNG DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1901-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI VOAN LƯỚI

ĐẦM XÒE PHỐI VOAN LƯỚI

Mã sản phẩm: GT1900-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN IN HOA TAY LOE PHỐI LƯỚI CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN IN HOA TAY LOE PHỐI LƯỚI CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1894-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1893-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO EO THẮT DÂY NƠ

ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT1891-T200
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY DÀI CỔ BÈO SANG TRỌNG

ĐẦM BODY TAY DÀI CỔ BÈO SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1890-T215
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ ĐẮP CHÉO VAI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ ĐẮP CHÉO VAI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT1889-T215
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI TAY LƯỚI DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE PHỐI TAY LƯỚI DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1888-T200
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY LẬT XẺ TÀ ( KHÔNG KÈM BELT)

ĐẦM BODY TAY LẬT XẺ TÀ ( KHÔNG KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT1886-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI VIỀN REN DẾ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI VIỀN REN DẾ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT1880-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1879-T245
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HOA TIẾT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HOA TIẾT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1876-T315
Giá bán: 445.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI SỌC THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE PHỐI SỌC THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1872-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN ĐUÔI CÁ DỰ TIỆC CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN ĐUÔI CÁ DỰ TIỆC CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1871-T325
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU BƯỚM XINH XẮN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU BƯỚM XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT1870-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHOM DÀI IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHOM DÀI IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1865-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ CHÉO KÈM PHỤ KIỆN EO

ĐẦM XÒE CỔ CHÉO KÈM PHỤ KIỆN EO

Mã sản phẩm: GT1862-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG PHỐI VOAN LƯỚI CỖ ĐÍNH REN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG PHỐI VOAN LƯỚI CỖ ĐÍNH REN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1860-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA TAY DÀI SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA TAY DÀI SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1855-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN GỢN SÓNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN GỢN SÓNG

Mã sản phẩm: GT1854-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE GIẢ ÁO KHOÁC TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE GIẢ ÁO KHOÁC TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT1852-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG TAY PHỐI NƠ

ĐẦM SUÔNG TAY PHỐI NƠ

Mã sản phẩm: GT1850-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI REN EO

ĐẦM BODY PHỐI REN EO

Mã sản phẩm: GT1849-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM SỌC CỔ TIM PHỐI 2 TÚI

ĐẦM SỌC CỔ TIM PHỐI 2 TÚI

Mã sản phẩm: GT1848-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM CỔ V TAY PHỐI REN THẮT NƠ EO

ĐẦM CỔ V TAY PHỐI REN THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1847-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN SUÔNG CỖ THUN VIỀN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN SUÔNG CỖ THUN VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1845-T285
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHỮ A CHẤM BI TO TAY DÀI PHỐI LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHỮ A CHẤM BI TO TAY DÀI PHỐI LƯỚI

Mã sản phẩm: GT1842-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG NHUNG PHỐI KIM TUYẾN CỔ CAO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG NHUNG PHỐI KIM TUYẾN CỔ CAO

Mã sản phẩm: GT1841-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỔ CAO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỔ CAO

Mã sản phẩm: GT1839-T275
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE GẤM HỌA TIẾT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE GẤM HỌA TIẾT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1836-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN IN HOA 3D CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN IN HOA 3D CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1831-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI SỌC VÀNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI SỌC VÀNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1828-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM HOA NHÍ CỔ THẮT NƠ

ĐẦM HOA NHÍ CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1826-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOL HOA TAY LỠ PHỐI REN

ĐẦM VOL HOA TAY LỠ PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT1825-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA CỔ V

ĐẦM XÒE IN HOA CỔ V

Mã sản phẩm: GT1824-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT1822-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA TAY LỠ CỔ VIỀN BÈO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA TAY LỠ CỔ VIỀN BÈO

Mã sản phẩm: GT1820-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ V THẮT DÂY

ĐẦM XÒE HOA CỔ V THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1816-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT1815-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA TAY PHỐI REN

ĐẦM XÒE IN HOA TAY PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT1814-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHOM SUÔNG THÊU HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHOM SUÔNG THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT1813-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM TAY CUT OUT

ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT1812-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM REN BODY PHỐI BÈO

ĐẦM REN BODY PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT1811-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY CUT OUT

ĐẦM XÒE TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT1810-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM REN XÒE DỰ TIỆC

ĐẦM REN XÒE DỰ TIỆC

Mã sản phẩm: GT1809-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HỌA TIẾT LẬP THỂ IN 3D

ĐẦM XÒE HỌA TIẾT LẬP THỂ IN 3D

Mã sản phẩm: GT1808-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1807-T210
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN REN

ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN REN

Mã sản phẩm: GT1805-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM HOA CỔ V PHỐI TẦNG CÁCH ĐIỆU

ĐẦM HOA CỔ V PHỐI TẦNG CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1804-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE IN HOA THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1803-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO PHỐI NƠ TAY

ĐẦM XÒE CARO PHỐI NƠ TAY

Mã sản phẩm: GT1802-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ SƠMI PHỐI NÚT(Không kèm bell)

ĐẦM XÒE CỔ SƠMI PHỐI NÚT(Không kèm bell)

Mã sản phẩm: GT1794-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE CARO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1793-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN BODY HOA CỔ ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN BODY HOA CỔ ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT1791-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN DỰ TIỆC LAI PHỐI REN ĐUÔI CÁ CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN DỰ TIỆC LAI PHỐI REN ĐUÔI CÁ CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1785-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TRỄ VAI PHỐI NÚT

ĐẦM XÒE TRỄ VAI PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT1781-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI MÀU TAY REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI MÀU TAY REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1778-T295
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN HOA XÒE TAY CUT OUT MÀU HỒNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN HOA XÒE TAY CUT OUT MÀU HỒNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1776-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI NÚT EO

ĐẦM XÒE PHỐI NÚT EO

Mã sản phẩm: GT1773-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY PHỐI VIỀN TRẮNG ĐÍNH NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY PHỐI VIỀN TRẮNG ĐÍNH NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1771-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA HÀN QUỐC CỔ VUÔNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA HÀN QUỐC CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1768-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP

ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1767-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CỔ BẺ KÈM BELT VẢI

ĐẦM SUÔNG CỔ BẺ KÈM BELT VẢI

Mã sản phẩm: GT1766-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN TAY CUT OUT CỒ ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN TAY CUT OUT CỒ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT1761-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1756-T325
Giá bán: 465.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1755-T340
Giá bán: 470.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA LY DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE IN HOA LY DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1750-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CHẤM BI XANH CỔ KHOÉT TAM GIÁC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CHẤM BI XANH CỔ KHOÉT TAM GIÁC

Mã sản phẩm: GT1747-T245
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT VOI CỔ THUN VIỀN MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT VOI CỔ THUN VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1746-T235
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA 2 TÀ BAY CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA 2 TÀ BAY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1742-T255
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN 2 MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN 2 MÀU

Mã sản phẩm: GT1739-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY KHOÉT ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY KHOÉT ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT1738-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM SỌC PHỐI BO EO VIỀN

ĐẦM SỌC PHỐI BO EO VIỀN

Mã sản phẩm: GT1736-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY BÈO

ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY BÈO

Mã sản phẩm: GT1735-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM VOAN TÀ PHỐI BÈO CÁCH ĐIỆU CỔ ĐÍNH DÂY PHỤ KIỆN

ĐẦM VOAN TÀ PHỐI BÈO CÁCH ĐIỆU CỔ ĐÍNH DÂY PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT1734-T180
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY RỚT VAI

ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY RỚT VAI

Mã sản phẩm: GT1733-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM VOAN XÒE PHỐI BÈO HOA CỰC XINH

ĐẦM VOAN XÒE PHỐI BÈO HOA CỰC XINH

Mã sản phẩm: GT1732-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM 2 DÂY KÈM ÁO KHOÁC

ĐẦM 2 DÂY KÈM ÁO KHOÁC

Mã sản phẩm: GT1731-T230
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT LÁ PHÔI BÈO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT LÁ PHÔI BÈO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1728-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA KÈM BELT VẢI

ĐẦM XÒE VOAN HOA KÈM BELT VẢI

Mã sản phẩm: GT1719-T215
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM HỌA TIẾT DÂY XÍCH EO THẮT DÂY SAU LƯNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM HỌA TIẾT DÂY XÍCH EO THẮT DÂY SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT1714-T240
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG SỌC DÂY THẮT EO 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG SỌC DÂY THẮT EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT1710-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VIỀN MÀU CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VIỀN MÀU CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1708-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT SỌC DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT SỌC DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT1705-T270
Giá bán: 400.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN SỌC CARO DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN SỌC CARO DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT1701-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA ĐỎ CỔ TIM PHỐI 3 NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA ĐỎ CỔ TIM PHỐI 3 NÚT

Mã sản phẩm: GT1695-T295
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VAI CUT OUT PHỐI BÈO THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE VAI CUT OUT PHỐI BÈO THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1693-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO CỔ SÔ MI PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

ĐẦM XÒE CARO CỔ SÔ MI PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1683-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM XÒE DÀI HỌA TIẾT LÁ CỔ VEST THANH LỊCH

ĐẦM XÒE DÀI HỌA TIẾT LÁ CỔ VEST THANH LỊCH

Mã sản phẩm: GT1682-T230
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SỌC HỌA TIẾT THỔ CẨM PHỐI VOAN ĐEN SAU LƯNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SỌC HỌA TIẾT THỔ CẨM PHỐI VOAN ĐEN SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT1671-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HỌA TIẾT TÀ XẺ 2 LỚP PHỐI MÀU

ĐẦM VOAN HỌA TIẾT TÀ XẺ 2 LỚP PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: GT1614-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA ĐÍNH HẠT CỔ VIỀN ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA ĐÍNH HẠT CỔ VIỀN ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT1612-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CỔ V EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CỔ V EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1610-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE DỰ TIỆC SANG TRỌNG

ĐẦM XÒE DỰ TIỆC SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1604 -T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM THUN BODY PHỐI VIỀN MÀU

ĐẦM THUN BODY PHỐI VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1602-T130
Giá bán: 260.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOAN HOA CỔ YẾM

ĐẦM MAXI VOAN HOA CỔ YẾM

Mã sản phẩm: GT1601-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP

ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1600-T200
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V TAY LOE

ĐẦM XÒE CỔ V TAY LOE

Mã sản phẩm: GT1593-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM XÒE RỚT VAI CỔ V

ĐẦM XÒE RỚT VAI CỔ V

Mã sản phẩm: GT1592-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA TAY LOE

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA TAY LOE

Mã sản phẩm: GT1596-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ SANG TRỌNG KÈM BELT

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ SANG TRỌNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1586-T210
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI TAY LỠ CỔ V

ĐẦM XÒE CHẤM BI TAY LỠ CỔ V

Mã sản phẩm: GT1584 - T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM THUN ĐUÔI CÁ HỌA TIẾT LẬP THỂ

ĐẦM THUN ĐUÔI CÁ HỌA TIẾT LẬP THỂ

Mã sản phẩm: GT1583-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM CỔ PHỐI HẠT TAY VOAN

ĐẦM CỔ PHỐI HẠT TAY VOAN

Mã sản phẩm: GT1582-T170
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM THU SUÔNG MÙA HÈ IN HÌNH CÔ GÁI

ĐẦM THU SUÔNG MÙA HÈ IN HÌNH CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GT1581-T120
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG KÈM CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG KÈM CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT1576-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A DẠO PHỐ IN HỌA TIẾT HOA

ĐẦM SUÔNG CHỮ A DẠO PHỐ IN HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT1571-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LIỀN PHỐI REN CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM LIỀN PHỐI REN CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT1570-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ THẮT NƠ VAI

ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ THẮT NƠ VAI

Mã sản phẩm: GT1559-T145
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA PHỐI REN EO ĐÍNH NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA PHỐI REN EO ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT1556-T270
Giá bán: 400.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VAI CUTOUT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VAI CUTOUT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1555-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG HỌA TIẾT HOA CẨM TÚ CẦU

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG HỌA TIẾT HOA CẨM TÚ CẦU

Mã sản phẩm: GT1554-T250
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THÊU HOA TAY PHỐI LƯỚI CAO CẦP

HÀNG NHẬP - ĐẦM THÊU HOA TAY PHỐI LƯỚI CAO CẦP

Mã sản phẩm: GT1552-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1547-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN HOA TAY LOE CỔ THẮT DÂY NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN HOA TAY LOE CỔ THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT1542-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1541-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG IN HÌNH CÔ GÁI

ĐẦM SUÔNG IN HÌNH CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GT1538-T120
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA PHOM DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA PHOM DÀI

Mã sản phẩm: GT1532-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HOA VĂN CỔ VÀ LƯNG THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HOA VĂN CỔ VÀ LƯNG THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1524-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HOA HỒNG CỔ TRỤ TAY LỠ

ĐẦM VOAN HOA HỒNG CỔ TRỤ TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1522-T170
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HỌA TIẾT TAY LOE CHÂN VÁY DẬP LY

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HỌA TIẾT TAY LOE CHÂN VÁY DẬP LY

Mã sản phẩm: GT1519-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐÀM XÒE CHẤM BI

ĐÀM XÒE CHẤM BI

Mã sản phẩm: GT1516-T170
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG TAY LOE NỮ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG TAY LOE NỮ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1512-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI THỔ CẨM

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT1510-T235
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ TAY DÀI HỌA TIẾT SẮC MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ TAY DÀI HỌA TIẾT SẮC MÀU

Mã sản phẩm: GT1499-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI THÊU HOA ĐÀO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI THÊU HOA ĐÀO

Mã sản phẩm: GT1498-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT THỔ CẨM

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT1497-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XOÈ VOAN HOA TAY LỠ

ĐẦM XOÈ VOAN HOA TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1492-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ PHỐI REN VÀ NƠ EO

ĐẦM ĐUÔI CÁ PHỐI REN VÀ NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1486-T230
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP(không kèm belt)

ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP(không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT1457-T185
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm body sát nách cổ lọ

Đầm body sát nách cổ lọ

Mã sản phẩm: GT1253-T145
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hoa xòe vintage cổ chéo

Đầm hoa xòe vintage cổ chéo

Mã sản phẩm: GT1239-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan hoa tay cut out

Đầm voan hoa tay cut out

Mã sản phẩm: GT1238-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren đuôi cá cực xinh

Đầm ren đuôi cá cực xinh

Mã sản phẩm: GT1231-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm suông chữ A thêu hoa duyên dáng

Đầm suông chữ A thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT1214-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm voan hoa tà vạt cách điệu

Đầm voan hoa tà vạt cách điệu

Mã sản phẩm: GT1188-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm body đuôi cá phối ren

Đầm body đuôi cá phối ren

Mã sản phẩm: GT1174-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm voan lưới thêu hoa vai cut out

Hàng nhập - Đầm voan lưới thêu hoa vai cut out

Mã sản phẩm: GT884-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm xòe dập ly 3 tầng

Đầm xòe dập ly 3 tầng

Mã sản phẩm: GT883-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm xòe voan hoa màu vàng

Đầm xòe voan hoa màu vàng

Mã sản phẩm: GT860-T170
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm bèo phối viền kim sa cách điệu

Đầm bèo phối viền kim sa cách điệu

Mã sản phẩm: GT852-T200
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm xòe phối ren lưới xinh xắn

Đầm xòe phối ren lưới xinh xắn

Mã sản phẩm: GT825-T170
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm công sở đính hoa hồng ở ngực

Đầm công sở đính hoa hồng ở ngực

Mã sản phẩm: GT824-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan in hoa 2 lớp xẻ tà kèm dây lưng

Đầm voan in hoa 2 lớp xẻ tà kèm dây lưng

Mã sản phẩm: GT812-T165
Giá bán: 275.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm xòe hoa thêu tay cut out

Hàng nhập - Đầm xòe hoa thêu tay cut out

Mã sản phẩm: GT772-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s Đầm công sở phối 2 túi cổ V sau lưng

Đầm công sở phối 2 túi cổ V sau lưng

Mã sản phẩm: GT766-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe vai cut out lai phối ren

Đầm xòe vai cut out lai phối ren

Mã sản phẩm: GT740-170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hoa xòe tay lỡ phối ren màu xanh

Đầm hoa xòe tay lỡ phối ren màu xanh

Mã sản phẩm: GT733-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm body công sở phối ren

Đầm body công sở phối ren

Mã sản phẩm: GT731-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren suông tay loe

Đầm ren suông tay loe

Mã sản phẩm: GT730-T180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm voan hoa đuôi tôm lệch

Đầm voan hoa đuôi tôm lệch

Mã sản phẩm: GT729-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan xòe thắt nơ cách đệu

Đầm voan xòe thắt nơ cách đệu

Mã sản phẩm: GT728-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm maxi tay thắt nơ

Đầm maxi tay thắt nơ

Mã sản phẩm: GT723-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm suông hoa tay loe

Đầm suông hoa tay loe

Mã sản phẩm: GT721-T165
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm voan suông họa tiết vằn vệt

Đầm voan suông họa tiết vằn vệt

Mã sản phẩm: GT713-T165
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm sọc trắng đen vạt xéo đính hoa

Đầm sọc trắng đen vạt xéo đính hoa

Mã sản phẩm: GT712-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm suông phối viền trắng tay voan

Đầm suông phối viền trắng tay voan

Mã sản phẩm: GT710-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm voan hoa đuôi cá

Hàng nhập - Đầm voan hoa đuôi cá

Mã sản phẩm: GT681-T310
Giá bán: 450.000 vnđ
s Hàng nhập - Sét Đầm suông + áo 2 dây kèm nơ rời

Hàng nhập - Sét Đầm suông + áo 2 dây kèm nơ rời

Mã sản phẩm: GT655-T315
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm cổ đính hạt phối dây kéo

Đầm cổ đính hạt phối dây kéo

Mã sản phẩm: GT652-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm suông caro kèm phụ kiện

Hàng nhập - Đầm suông caro kèm phụ kiện

Mã sản phẩm: GT641-T280
Giá bán: 420.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm denmin phối lưới thêu hoa

Hàng Nhâp - Đầm denmin phối lưới thêu hoa

Mã sản phẩm: GT623-T380
Giá bán: 510.000 vnđ
s Đầm thân liền tay phối dây kéo

Đầm thân liền tay phối dây kéo

Mã sản phẩm: GT566-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm nhung body tay ren dài

Hàng Nhâp - Đầm nhung body tay ren dài

Mã sản phẩm: GT565-T305
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm body viền cá tính

Đầm body viền cá tính

Mã sản phẩm: GT561-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm body rớt vai phối voan

Đầm body rớt vai phối voan

Mã sản phẩm: GT560-T175
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm Lisa phối nút bọc sau lưng ( không kèm belt)

Đầm Lisa phối nút bọc sau lưng ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT559-T170
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm phom rộng tay voan dài

Đầm phom rộng tay voan dài

Mã sản phẩm: GT558-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm body lệch vai cổ bèo

Đầm body lệch vai cổ bèo

Mã sản phẩm: GT557-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe trễ vai xinh xắn

Đầm xòe trễ vai xinh xắn

Mã sản phẩm: GT556-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm vai cut out vai phối nút bên hông (Còn Hồng)

Đầm vai cut out vai phối nút bên hông (Còn Hồng)

Mã sản phẩm: GT428-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm cut out vai phối lưới

Đầm cut out vai phối lưới

Mã sản phẩm: GT427-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm đuôi cá phối nút

Đầm đuôi cá phối nút

Mã sản phẩm: GT426-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan xoè tay đan lưới ( còn Hồng)

Đầm voan xoè tay đan lưới ( còn Hồng)

Mã sản phẩm: GT425-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Sét áo + chân váy sọc nhiều màu

Sét áo + chân váy sọc nhiều màu

Mã sản phẩm: GT423-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm suông phối lai cao thấp

Đầm suông phối lai cao thấp

Mã sản phẩm: GT419-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm Voan đuôi cá tay phồng

Đầm Voan đuôi cá tay phồng

Mã sản phẩm: GT418-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xoè phi lụa hoa phượng

Đầm xoè phi lụa hoa phượng

Mã sản phẩm: GT417-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xoè sọc ngũ sắc

Đầm xoè sọc ngũ sắc

Mã sản phẩm: GT416-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe cổ vòng kèm dây cột nơ

Đầm xòe cổ vòng kèm dây cột nơ

Mã sản phẩm: GT412-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm body nhún eo vạt xéo

Đầm body nhún eo vạt xéo

Mã sản phẩm: GT411-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe phối nút bọc kèm dây nơ

Đầm xòe phối nút bọc kèm dây nơ

Mã sản phẩm: GT410-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm voan lụa hoa đuôi tôm

Hàng Nhập - Đầm voan lụa hoa đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT365-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm Maxi cổ yếm kèm belt ( hết xanh)

Hàng Nhập - Đầm Maxi cổ yếm kèm belt ( hết xanh)

Mã sản phẩm: GT306-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết biển ( hết hồng)

Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết biển ( hết hồng)

Mã sản phẩm: GT305-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm maxi hoạ tiết chim công xanh lá - kèm belt

Hàng Nhập - Đầm maxi hoạ tiết chim công xanh lá - kèm belt

Mã sản phẩm: GT303-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết da beo ( kèm belt)

Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết da beo ( kèm belt)

Mã sản phẩm: GT300-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm maxi hoa xanh,đỏ

Hàng Nhập - Đầm maxi hoa xanh,đỏ

Mã sản phẩm: Gt297-T170
Giá bán: 270.000 vnđ