Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
ptbhanh78@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0902 996 278
Địa chỉ: 7K Cư Xá Phan Đăng lưu, Đường Phan Đăng Lưu,P.03 Quận Bình Thạnh
Đăng ký nhận tin

Váy, Đầm

s ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2814-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG THẮT NƠ NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE CỔ VUÔNG THẮT NƠ NGỰC

Mã sản phẩm: GT2813-T340
Giá bán: 460.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÚP NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY CÚP NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2812-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA LY KẾT HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HOA LY KẾT HẠT

Mã sản phẩm: GT2811-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE BỐ HOA TAY RỚT

ĐẦM XÒE BỐ HOA TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2810-T370
Giá bán: 490.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY VOAN NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY VOAN NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2809-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ THUYỀN TAY DÚN EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ THUYỀN TAY DÚN EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2808-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ EO KẾT HOA ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ EO KẾT HOA ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2807-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2806-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY TAY PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY TAY PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI

Mã sản phẩm: GT2805-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XÉO VAI ĐÍNH HOA 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ TÀ XÉO VAI ĐÍNH HOA 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2804-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ VUÔNG DÚN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ VUÔNG DÚN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2803-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY ĐÍNH HẠT DÚN VAI EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ TAY ĐÍNH HẠT DÚN VAI EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2802-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN EO ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ THUYỀN EO ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT27802-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ VUÔNG CHÂN VÁY ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ VUÔNG CHÂN VÁY ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2801-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 1 BÊN VAI NƠ VÀ 1 BÊN VAI DÂY TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 1 BÊN VAI NƠ VÀ 1 BÊN VAI DÂY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2800-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ DÚN NƠ NGỰC MÀU TÍM

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ DÚN NƠ NGỰC MÀU TÍM

Mã sản phẩm: GT2799-T320
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI REN SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI REN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2798-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG EO THẮT DÂY

ĐẦM XÒE GẤM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2797-T330
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HỌA TIẾT HOA CÚC TAY RÚT DÂY

ĐẦM XÒE HỌA TIẾT HOA CÚC TAY RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GT2796-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH HOA NGỰC

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH HOA NGỰC

Mã sản phẩm: GT2795-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH NƠ TO Ở NGỰC

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ ĐÍNH NƠ TO Ở NGỰC

Mã sản phẩm: GT2794-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY XẾP LY LAI ĐẮP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TAY XẾP LY LAI ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2793-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY ĐÍNH HOA TO Ở NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY ĐÍNH HOA TO Ở NGỰC

Mã sản phẩm: GT2792-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ MÀU HỒNG 1 DÂY ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ MÀU HỒNG 1 DÂY ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2791-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ JENNIFER PHỐI NƠ VOAN

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ JENNIFER PHỐI NƠ VOAN

Mã sản phẩm: GT2790-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU HỒNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU HỒNG

Mã sản phẩm: GT2789-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY THUN NHŨ LAI NHÚN XÉO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY THUN NHŨ LAI NHÚN XÉO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2788-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY SÁT NÁCH NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ TAY SÁT NÁCH NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2787-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ VAI LƯỚI CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2786-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XẾP LY EO TAY NHÚN

ĐẦM THIẾT KẾ XẾP LY EO TAY NHÚN

Mã sản phẩm: GT2785-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÉO VAI 1 BÊN VAI NHÚN

ĐẦM THIẾT KẾ XÉO VAI 1 BÊN VAI NHÚN

Mã sản phẩm: GT2784-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VOAN KIẾNG PHỐI CỔ LƯỚI THẮT NƠ EO

ĐẦM THIẾT KẾ VOAN KIẾNG PHỐI CỔ LƯỚI THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2783-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU VÀNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2782-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT LAI XẺ CAO

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT LAI XẺ CAO

Mã sản phẩm: GT2781-T490
Giá bán: 620.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LƯỚI TAY RỚT

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LƯỚI TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2780-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHÚN LI LAI XẺ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHÚN LI LAI XẺ

Mã sản phẩm: GT2779-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI ĐÍNH HOA VẢI EO THẮT DÂY RUYBANG

ĐẦM THIẾT KẾ VAI ĐÍNH HOA VẢI EO THẮT DÂY RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2778-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG 2 DÂY NHÚN THUN NGỰC

ĐẦM SUÔNG 2 DÂY NHÚN THUN NGỰC

Mã sản phẩm: GT2777-T250
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CARO CỔ YẾM TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CARO CỔ YẾM TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2776-T220
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HẠT KÈM NỊT VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐÍNH HẠT KÈM NỊT VẢI

Mã sản phẩm: GT2775-T320
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI BỤNG

ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI BỤNG

Mã sản phẩm: GT2774-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ SỌC TRẮNG ĐEN HỞ VAI

ĐẦM THIẾT KẾ SỌC TRẮNG ĐEN HỞ VAI

Mã sản phẩm: GT2773-T260
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2772-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XÒE THÊU HOA CỔ TIM

ĐẦM THIẾT KẾ XÒE THÊU HOA CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT2771-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG NHÚN LI

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG NHÚN LI

Mã sản phẩm: GT2770-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NHUNG CỔ VUÔNG TAY LƯỚI BÈO

ĐẦM THIẾT KẾ NHUNG CỔ VUÔNG TAY LƯỚI BÈO

Mã sản phẩm: GT2769-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI EO ĐÍNH HẠT SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI EO ĐÍNH HẠT SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2768-T440
Giá bán: 570.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN VAI ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN VAI ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2767-T310
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2766-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ RỚT VAI 1 BÊN LAI XÉO NHỌN

ĐẦM THIẾT KẾ RỚT VAI 1 BÊN LAI XÉO NHỌN

Mã sản phẩm: GT2765-T300
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY VAI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY VAI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2764-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT HẠT TAY RỚT

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT HẠT TAY RỚT

Mã sản phẩm: GT2763-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ TRƯỚC VÀ SAU LƯNG

ĐẦM DẠ HỘI CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ TRƯỚC VÀ SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT2762-T350
Giá bán: 480.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT CƯỜM XẺ TÀ

ĐẦM DẠ HỘI PHỐI LƯỚI KẾT CƯỜM XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2761-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐÍNH HOA HỒNG VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐÍNH HOA HỒNG VẢI

Mã sản phẩm: GT2760-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI 2 HÀNG NÚT XẺ TÀ CỞ ĐẮP CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI 2 HÀNG NÚT XẺ TÀ CỞ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2759-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ NGỰC TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ NGỰC TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2758-T310
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ CỔ PHỐI LƯỚI EO ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY ĐUÔI CÁ CỔ PHỐI LƯỚI EO ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2757-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CARO TAY BÈO XINH XẮN

ĐẦM SUÔNG CARO TAY BÈO XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT2756-T210
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM THIẾT KẾ DÚN LI NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2755-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ TO TRƯỚC NGỰC

ĐẦM THIẾT KẾ LỆCH VAI PHỐI NƠ TO TRƯỚC NGỰC

Mã sản phẩm: GT2754-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ XẾP LI EO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ XẾP LI EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2753-T280
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CỔ VUÔNG NGỰC ĐÍNH NƠ TO

ĐẦM SUÔNG CỔ VUÔNG NGỰC ĐÍNH NƠ TO

Mã sản phẩm: GT2752-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 6 MẢNH 2 TÚI HÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ 6 MẢNH 2 TÚI HÔNG

Mã sản phẩm: GT2751-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ GẤM NỔI NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ GẤM NỔI NGỰC ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2750-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHI IN CHỮ TRỄ VAI ĐÍNH NƠ 2 BÊN

ĐẦM SUÔNG PHI IN CHỮ TRỄ VAI ĐÍNH NƠ 2 BÊN

Mã sản phẩm: GT2749-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 1 BÊN TAY BÈO EO DÚN PHỐI VIỀN

ĐẦM THIẾT KẾ 1 BÊN TAY BÈO EO DÚN PHỐI VIỀN

Mã sản phẩm: GT2748-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO 1 BÊN EO NHÚN LI ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO 1 BÊN EO NHÚN LI ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2747-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI 1 BÊN VAI PHỐI VOAN NGỰC ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI 1 BÊN VAI PHỐI VOAN NGỰC ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2746-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2745-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ PHỐI LƯỚI LAI BÚP SEN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ PHỐI LƯỚI LAI BÚP SEN

Mã sản phẩm: GT2744-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ KIM SA

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CỔ LƯỚI ĐÍNH ĐÁ KIM SA

Mã sản phẩm: GT2743-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TAY RỚT VAI CỔ PHỐI VOAN NHÚN MỘT BÊN EO

ĐẦM THIẾT KẾ TAY RỚT VAI CỔ PHỐI VOAN NHÚN MỘT BÊN EO

Mã sản phẩm: GT2742-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI RỚT VAI MỘT BÊN ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ

ĐẦM DẠ HỘI RỚT VAI MỘT BÊN ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2741-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM DẠ HỘI TAY RỚT ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ SANG TRỌNG

ĐẦM DẠ HỘI TAY RỚT ĐÍNH CƯỜM XẺ TÀ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2740-T460
Giá bán: 580.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐÍNH HẠT TAY SÁT NÁCH

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐÍNH HẠT TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2739-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO XOẮN EO PHỐI BÈO

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO XOẮN EO PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2739A-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2738-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ XẺ TÀ ĐÍNH NƠ EO KẾT CƯỜM

ĐẦM THIẾT KẾ XẺ TÀ ĐÍNH NƠ EO KẾT CƯỜM

Mã sản phẩm: GT2737-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DẠ HỘI ĐÍNH CƯỜM CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ DẠ HỘI ĐÍNH CƯỜM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2736-T490
Giá bán: 590.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO BÊN VAI ĐÍNH NƠ CƯỜM

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ XÉO BÊN VAI ĐÍNH NƠ CƯỜM

Mã sản phẩm: GT2735-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG

ĐẦM THIẾT KẾ CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2734-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO VÀ CỔ ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THIẾT KẾ EO VÀ CỔ ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2733-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHŨ KIM TUYẾN VAI KẾT HẠT TÀ XẺ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY NHŨ KIM TUYẾN VAI KẾT HẠT TÀ XẺ

Mã sản phẩm: GT2731-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC ĐUÔI CÁ KẾT REN HOA TAY LƯỚI

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC ĐUÔI CÁ KẾT REN HOA TAY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2730-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ VUÔNG ĐÍNH CƯỜM SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2729-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THUN SUÔNG TAY PHỒNG 2 TÚI HÔNG

ĐẦM THUN SUÔNG TAY PHỒNG 2 TÚI HÔNG

Mã sản phẩm: GT2728-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC CỔ XÉO ( KO KÈM NỊT)

ĐẦM THIẾT KẾ DỰ TIỆC CỔ XÉO ( KO KÈM NỊT)

Mã sản phẩm: GT2727-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH HOA TO EO MÀU ĐEN

ĐẦM THIẾT KẾ ĐÍNH HOA TO EO MÀU ĐEN

Mã sản phẩm: GT2726-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VAI BẸT CỔ ĐÍNH KHOEN NHÚN EO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ VAI BẸT CỔ ĐÍNH KHOEN NHÚN EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2725-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐAN CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ TRỄ VAI CỔ ĐAN CHÉO

Mã sản phẩm: GT2724-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN NHŨ LAI XẺ BÚP SEN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN NHŨ LAI XẺ BÚP SEN

Mã sản phẩm: GT2723-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ KIM SA TAY RỚT VAI CỔ LƯỚI

ĐẦM BODY THIẾT KẾ KIM SA TAY RỚT VAI CỔ LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2722-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUỒNG ĐÍNH NGỌC TRAI

ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUỒNG ĐÍNH NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2721-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ NGỰC ĐÍH HOA VẢI EO NHÚN LI

ĐẦM THIẾT KẾ NGỰC ĐÍH HOA VẢI EO NHÚN LI

Mã sản phẩm: GT2720-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THUN BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM THUN BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2719-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN 1 BÊN EO XẾP LY

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN 1 BÊN EO XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2718-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THUN GÂN RÚT DÂY

ĐẦM BODY THUN GÂN RÚT DÂY

Mã sản phẩm: GT2717-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ EO ĐÍNH HOA THANH LỊCH

ĐẦM THIẾT KẾ EO ĐÍNH HOA THANH LỊCH

Mã sản phẩm: GT2716-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY EO ĐÍNH HOA TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY EO ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2715-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ NGỰC ĐÍNH HOA TO

ĐẦM THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ NGỰC ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2714-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ KẾT CƯỜM TÀ XÉO

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ KẾT CƯỜM TÀ XÉO

Mã sản phẩm: GT2713-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ 2 DÂY PEPLUM ĐÍNH HOA TO

ĐẦM BODY THIẾT KẾ 2 DÂY PEPLUM ĐÍNH HOA TO

Mã sản phẩm: GT2712-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

ĐẦM BODY THIẾT KẾ CỔ PHỐI LƯỚI ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2711-340
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE EO ĐÍNH HOA TO DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE EO ĐÍNH HOA TO DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2710-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN KIM TUYẾN CỔ V ( KO KÈM NỊT)

ĐẦM BODY THIẾT KẾ THUN KIM TUYẾN CỔ V ( KO KÈM NỊT)

Mã sản phẩm: GT2709-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ NGỰC ĐÍNH CƯỜM LAI NHỌN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ NGỰC ĐÍNH CƯỜM LAI NHỌN

Mã sản phẩm: GT2708-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ DÚN BÈO 1 BÊN XẺ TÀ

ĐẦM BODY THIẾT KẾ DÚN BÈO 1 BÊN XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2707-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUÔNG ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ 2 TẦNG CỔ VUÔNG ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2706-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY VAI ĐỖ CỔ KẾT CHÉO

ĐẦM THIẾT KẾ 2 DÂY VAI ĐỖ CỔ KẾT CHÉO

Mã sản phẩm: GT2705-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY VAI ĐỖ NGỰC ĐÍNH NƠ

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY VAI ĐỖ NGỰC ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT2704-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ CỔ TIM ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM ĐUÔI CÁ CỔ TIM ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2703-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ VIỀN REN

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ VIỀN REN

Mã sản phẩm: GT2702-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ PHỐI REN LƯỚI ĐÍNH HẠT

ĐẦM BODY THIẾT KẾ ĐUÔI CÁ PHỐI REN LƯỚI ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2701-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

ĐẦM THIẾT KẾ BODY 2 DÂY EO ĐÍNH HOA VẢI

Mã sản phẩm: GT2700-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ LỆCH VAI ĐÍNH HẠT LAI NHỌN

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ LỆCH VAI ĐÍNH HẠT LAI NHỌN

Mã sản phẩm: GT2699-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY CÚP NGỰC ĐÍNH NƠ TO

ĐẦM THIẾT KẾ BODY CÚP NGỰC ĐÍNH NƠ TO

Mã sản phẩm: GT2697-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI NGỰC ĐÍNH HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHỐI VOAN LƯỚI NGỰC ĐÍNH HOA

Mã sản phẩm: GT2696-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI BÊN VOAN TAY BÈO 1 BÊN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY PHỐI BÊN VOAN TAY BÈO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2695-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI ĐÍNH KHOEN EO DÚN

ĐẦM THIẾT KẾ BODY LỆCH VAI ĐÍNH KHOEN EO DÚN

Mã sản phẩm: GT2694-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ LAI NHỌN 1 BÊN ĐÍNH HẠT

ĐẦM THIẾT KẾ LAI NHỌN 1 BÊN ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2682-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM VOAN ĐUÔI CÁ NHÚN KẾT NÚT

ĐẦM VOAN ĐUÔI CÁ NHÚN KẾT NÚT

Mã sản phẩm: GT2579-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA TÀ CHÉO TAY SÁT NÁCH

ĐẦM XÒE VOAN HOA TÀ CHÉO TAY SÁT NÁCH

Mã sản phẩm: GT2578-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ

ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2577-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY VOAN HOA CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

ĐẦM BODY VOAN HOA CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2561-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY CHÂN VÁY REN ĐUÔI CÁ

ĐẦM BODY CHÂN VÁY REN ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2560-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI NƠ CỔ LAI ĐÍNH REN

ĐẦM SUÔNG PHỐI NƠ CỔ LAI ĐÍNH REN

Mã sản phẩm: GT2559-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO VÀ CHÂN VÁY LỤA IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO VÀ CHÂN VÁY LỤA IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2345-T355
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC BÈO ĐÍNH HẠT CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC BÈO ĐÍNH HẠT CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2344-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2343-T355
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN XÒE HỌA TIẾT VẰN VỆT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN XÒE HỌA TIẾT VẰN VỆT

Mã sản phẩm: GT2342-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ THẮT NƠ PHỐI CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ THẮT NƠ PHỐI CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: GT2341-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG XÒE IN HỌA TIẾT PHỤNG CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG XÒE IN HỌA TIẾT PHỤNG CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2340-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY BỐ TÚI GIẢ

HÀNG NHẬP - ĐẦM LEN CHÂN VÁY BỐ TÚI GIẢ

Mã sản phẩm: GT2339-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ TIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ TIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2338-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN XÒE CHÂN VÁY IN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN XÒE CHÂN VÁY IN HOA

Mã sản phẩm: GT2337-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN TÀ CHÉO + CHÂN VÁY LƯỚI XẾP LY

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO LEN TÀ CHÉO + CHÂN VÁY LƯỚI XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2335-T345
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BỐ VIỀN ĐÍNH HẠT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BỐ VIỀN ĐÍNH HẠT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2334-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CÔNG SỞ CỔ KHOÉT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CÔNG SỞ CỔ KHOÉT

Mã sản phẩm: GT2333-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2332-T370
Giá bán: 470.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO LỆCH TÀ KÈM NỊT CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - SÉT BỘ ÁO LỆCH TÀ KÈM NỊT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GS453-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT VẠT NHỌN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT VẠT NHỌN

Mã sản phẩm: GT2330-T330
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2329-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE LỤA IN HỌA TIẾT CỔ V

Mã sản phẩm: GT2328-T325
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2327-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ TRỤ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ TRỤ

Mã sản phẩm: GT2325-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO BẸT VAI + CHÂN VÁY HOA PHỐI JEAN

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO BẸT VAI + CHÂN VÁY HOA PHỐI JEAN

Mã sản phẩm: GT2322-T355
Giá bán: 465.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA NỔI CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA NỔI CỔ V

Mã sản phẩm: GT2321-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT VERSACE

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT VERSACE

Mã sản phẩm: GT2320-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE BỐ ĐÍNH NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE BỐ ĐÍNH NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2319-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO CỔ TRỤ KÈM PHỤ KIỆN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CARO CỔ TRỤ KÈM PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT2318-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2317-T290
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2316-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN PHỐI MÀU HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN PHỐI MÀU HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2315-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY HỌA TIẾT LÁ CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY HỌA TIẾT LÁ CỔ V

Mã sản phẩm: GT2306-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA CỔ SƠ MI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA CỔ SƠ MI

Mã sản phẩm: GT2310-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG 3 TẦNG 2 DÂY THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG 3 TẦNG 2 DÂY THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2309-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ THẮT NƠ VIỀN ĐỎ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA CỔ THẮT NƠ VIỀN ĐỎ

Mã sản phẩm: GT2308-T355
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ THẮT NƠ TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ THẮT NƠ TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT2307-T340
Giá bán: 445.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA TRẮNG TAY LỠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA TRẮNG TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT2306-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN CỔ BẺ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN CỔ BẺ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2305-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG DÀI REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG DÀI REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2304-T340
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2303-T405
Giá bán: 495.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY GẤM HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY GẤM HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2302-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA VÀ CHIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA VÀ CHIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2292-T380
Giá bán: 485.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI CHẤM BI CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI CHẤM BI CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GT2291-T235
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI REN DỰ TIỆC

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI REN DỰ TIỆC

Mã sản phẩm: GT2290-T250
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ V KẾT NÚT BỌC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ V KẾT NÚT BỌC

Mã sản phẩm: GT2289-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT2288-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA BẸT VAI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA BẸT VAI

Mã sản phẩm: GT2285-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2284-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA HỒNG NGỰC CÀI NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA HỒNG NGỰC CÀI NÚT

Mã sản phẩm: GT2283-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ BẺ 1 BÊN KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ BẺ 1 BÊN KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2282-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ ĐẮP CHÉO TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA CỔ ĐẮP CHÉO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2281-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ TRỤ TAY DÀI PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ TRỤ TAY DÀI PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2280-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY CÁNH TIÊN + CHÂN VÁY EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY CÁNH TIÊN + CHÂN VÁY EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2277-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HỌA TIẾT BEO CỔ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HỌA TIẾT BEO CỔ V

Mã sản phẩm: GT2275-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN NGỰC THÊU HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN NGỰC THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2273-T285
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2270-T275
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT ĐỘNG VẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT ĐỘNG VẠT

Mã sản phẩm: GT2269-T245
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI REN HOA NỔI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI REN HOA NỔI

Mã sản phẩm: GT2268-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ SỌC CHỮ V

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CỔ SỌC CHỮ V

Mã sản phẩm: GT2267-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 1 BÊN CARO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 1 BÊN CARO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2266-T270
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU 1 BÊN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU 1 BÊN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2265-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI TÀ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI TÀ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2264-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CARO ĐUÔI CÁ CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CARO ĐUÔI CÁ CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2263-T245
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM YẾM SỌC + ÁO THUN LƯỚI KIM TUYẾN

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM YẾM SỌC + ÁO THUN LƯỚI KIM TUYẾN

Mã sản phẩm: GT2262-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN KIM TUYẾN KẾT REN TRẮNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN KIM TUYẾN KẾT REN TRẮNG

Mã sản phẩm: GT2261-T250
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CHẤM BI CỔ THẮT NƠ RUYBANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CHẤM BI CỔ THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2260-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CỔ THẮT NƠ RUYBANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE PHỐI VOAN CỔ THẮT NƠ RUYBANG

Mã sản phẩm: GT2259-T270
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE CỔ VÀ TAY PHỐI VOAN ĐÍNH NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE CỔ VÀ TAY PHỐI VOAN ĐÍNH NÚT

Mã sản phẩm: GT2259-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2258-T280
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE TAY VOAN PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE TAY VOAN PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2257-T255
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY ĐÍNH NÚT BỌC + CHÂN VÁY XÒE REN HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO TAY ĐÍNH NÚT BỌC + CHÂN VÁY XÒE REN HOA

Mã sản phẩm: GT2256-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ VÀ EO BO THUN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA CỔ VÀ EO BO THUN

Mã sản phẩm: GT2255-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ VÀ TAY REN EO THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ VÀ TAY REN EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2254-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2253-T285
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM ĐẦM BODY MÙA THU CỔ LỌ PHỐI TAY VOAN

ĐẦM ĐẦM BODY MÙA THU CỔ LỌ PHỐI TAY VOAN

Mã sản phẩm: GT2252-T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2251-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2250-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG SƠ MI THÊU HỌA TIẾT DÂY THẮT EO

ĐẦM SUÔNG SƠ MI THÊU HỌA TIẾT DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT2249-T185
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THIẾT KẾ NHÚN EO 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THIẾT KẾ NHÚN EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2248-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THU ĐÔNG PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM THU ĐÔNG PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2247-T335
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY PHỐI REN KÈM BELT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY PHỐI REN KÈM BELT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2246-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MÙA THU HỌA TIẾT CÂY KHÔ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MÙA THU HỌA TIẾT CÂY KHÔ

Mã sản phẩm: GT2245-T320
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ TRÚC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ TRÚC

Mã sản phẩm: GT2243-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE SỌC THÊU HOA CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE SỌC THÊU HOA CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2242-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT NGỰA CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT NGỰA CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2241-T325
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN LƯỚI CỔ VEST 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN LƯỚI CỔ VEST 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT2240-T310
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2239-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2238-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2237-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA NHÍ DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE HOA NHÍ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2236 -T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT NGỌC TRAI

ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2235 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT NƠ

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2234 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN CỔ TIM TAY CUT OUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN CỔ TIM TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT2233 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2232 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY JEAN THÊU HOA(KÈM BELT)

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY JEAN THÊU HOA(KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT2231 - T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2230-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2229-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2228-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN HOA 3D CỔ GỢN SỐNG

ĐẦM BODY IN HOA 3D CỔ GỢN SỐNG

Mã sản phẩm: GT2227-T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY CHẤM BI IN HOA 3D

ĐẦM BODY CHẤM BI IN HOA 3D

Mã sản phẩm: GT2226 - T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN 3D HOA HỒNG DÂY

ĐẦM BODY IN 3D HOA HỒNG DÂY

Mã sản phẩm: GT2225 - T205
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN CHIẾC LÁ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2224 - T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY LOE CỔ THẮT NƠ (KÈM BELT)

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY LOE CỔ THẮT NƠ (KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT2223 -T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP-ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ

HÀNG NHẬP-ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO XẺ TÀ

Mã sản phẩm: GT2222 - T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM XÒE BO EO THẮT DÂY NƠ

ĐẦM XÒE BO EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT2221-T155
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA NHÚN EO VÀ MÔNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA NHÚN EO VÀ MÔNG

Mã sản phẩm: GT2220-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO THÊU + CHÂN VÁY DEMIN THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO THÊU + CHÂN VÁY DEMIN THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2219-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN THÊU CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN THÊU CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2218-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 2 MÀU KÈM DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI 2 MÀU KÈM DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT2217-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2216-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA ĐUÔI CÁ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VOAN HOA ĐUÔI CÁ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2215-T285
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY CARO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY CARO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2214-T305
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG TAY SÁT NÁCH KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG TAY SÁT NÁCH KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2213-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY HOA MÀU HỒNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY HOA MÀU HỒNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2212-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI REN THÊU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI REN THÊU

Mã sản phẩm: GT2211-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ÁO THUN + CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT2210-T270
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT TRẮNG ĐEN VẠT XẺ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY IN HỌA TIẾT TRẮNG ĐEN VẠT XẺ

Mã sản phẩm: GT2209-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHỐI TAY CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHỐI TAY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2207-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI REN DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE PHỐI REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2206 - T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY CÁNH TIÊN (Kèm belt)

ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY CÁNH TIÊN (Kèm belt)

Mã sản phẩm: GT2205 - T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC

Mã sản phẩm: GT2204-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG IN HỌA TIẾT MÈO KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG IN HỌA TIẾT MÈO KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2203-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CỔ V + CV IN HOA 3D

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CỔ V + CV IN HOA 3D

Mã sản phẩm: GT2201-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2200-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY KÈM ĐẦM THUN TRONG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA EO THẮT DÂY KÈM ĐẦM THUN TRONG

Mã sản phẩm: GT2199-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY KHÔ

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY KHÔ

Mã sản phẩm: GT2197-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VERSACE CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VERSACE CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT2195-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI HOA 1 BÊN EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI HOA 1 BÊN EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2189-255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CHẤM BI + CHÂN VÁY XÒE ĐỎ KÈM BELT

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO CHẤM BI + CHÂN VÁY XÒE ĐỎ KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2188-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA KÈM ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2187-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA DÀI EO XẾP LY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA DÀI EO XẾP LY

Mã sản phẩm: GT2186-T260
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM XÒE SUÔNG PHỐI TÚI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM XÒE SUÔNG PHỐI TÚI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT2185-200
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM XÒE ĐUÔI TÔM IN 3D

ĐẦM XÒE ĐUÔI TÔM IN 3D

Mã sản phẩm: GT2183-T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ IN HÌNH CHAI NƯỚC HOA

ĐẦM ĐUÔI CÁ IN HÌNH CHAI NƯỚC HOA

Mã sản phẩm: GT2184-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOẠ TIẾT LÁ&HOA

ĐẦM XÒE IN HOẠ TIẾT LÁ&HOA

Mã sản phẩm: GT2182-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY THẮT NƠ TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE TAY THẮT NƠ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2181-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM XÒE XẾP LY CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE XẾP LY CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2180-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DEMIN TAY PHỐI REN TUA RUA KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DEMIN TAY PHỐI REN TUA RUA KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT2179-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA KIỂU SƠ MI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA KIỂU SƠ MI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2177-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG PHỐI TÀ KÈM NỊT

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG PHỐI TÀ KÈM NỊT

Mã sản phẩm: GT2175-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2174-T275
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HỌA TIẾT EO PHỐI REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HỌA TIẾT EO PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT2173-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ V ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM CHẤM BI ĐUÔI CÁ CỔ V ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2172-T300
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ TRỤ IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ TRỤ IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2171-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI CHẤM BI VAI CUTOUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI CHẤM BI VAI CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2170-T300
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA TAY KẾT HẠT CUTOUT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA TAY KẾT HẠT CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2169-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE ZIZAC EO THẮT DÂY NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE ZIZAC EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT2168-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THUN IN HỌA TIẾT VOI CON

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THUN IN HỌA TIẾT VOI CON

Mã sản phẩm: GT2167-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI TẦNG TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI TẦNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2166 - T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ TAY CUTOUT

ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ TAY CUTOUT

Mã sản phẩm: GT2165 - T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2164 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐÂM BODY NHÚN EO CỔ ĐẮP CHÉO

ĐÂM BODY NHÚN EO CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2163 - T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2162 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI LƯỚI HÌNH CÂY DÙ

ĐẦM SUÔNG PHỐI LƯỚI HÌNH CÂY DÙ

Mã sản phẩm: GT2161 - T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2160-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH HOA + CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH HOA + CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2156-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO VIỀN ĐEN + CHÂN VÁY CARO

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO VIỀN ĐEN + CHÂN VÁY CARO

Mã sản phẩm: GT2153-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM XÒE CỔ ĐÍNH HẠT KÈM ÁO KHOÁC VOAN

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM XÒE CỔ ĐÍNH HẠT KÈM ÁO KHOÁC VOAN

Mã sản phẩm: GT2152-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM 2 MÓN ÁO THUN + CHÂN VÁY XẾP LY IN HỌA TIẾT

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM 2 MÓN ÁO THUN + CHÂN VÁY XẾP LY IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2147-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM BODY IN BƯỚM 3D

ĐẦM BODY IN BƯỚM 3D

Mã sản phẩm: GT2146 - T210
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN CỔ &TAY VIỀN MÀU TRẮNG

ĐẦM XÒE VOAN CỔ &TAY VIỀN MÀU TRẮNG

Mã sản phẩm: GT2145 - T215
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ V TAY LOE

ĐẦM XÒE HOA CỔ V TAY LOE

Mã sản phẩm: GT2144 - T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ BODY REN

ĐẦM CÔNG SỞ BODY REN

Mã sản phẩm: GT2143 - T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ VUÔNG EO ĐÍNH HOA HỒNG

ĐẦM XÒE HOA CỔ VUÔNG EO ĐÍNH HOA HỒNG

Mã sản phẩm: GT2142 - T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHÂN VÁY PHỐI REN TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG CHÂN VÁY PHỐI REN TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2141 - T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

ĐẦM XÒE CỔ V IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2140 - T205
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT CHIẾC LÁ

ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2139 - T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ NHÚN BÈO PHỐI NÚT

ĐẦM XÒE CỔ NHÚN BÈO PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT2138 - T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY KÈM ÁO KHOÁC REN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY KÈM ÁO KHOÁC REN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2137-T305
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM ĐƠN GIẢN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM ĐƠN GIẢN

Mã sản phẩm: GT2134-T265
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY TẦNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO ĐÍNH NÚT + CHÂN VÁY TẦNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2132-T320
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA CỔ THẮT NƠ TIỂU THƯ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA CỔ THẮT NƠ TIỂU THƯ

Mã sản phẩm: GT2130-T275
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO TRỄ VAI + CHÂN VÁY LƯỚI THÊU

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM ÁO TRỄ VAI + CHÂN VÁY LƯỚI THÊU

Mã sản phẩm: GT2128-T280
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHẤM BI PHỐI BÈO DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHẤM BI PHỐI BÈO DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2127-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI LƯỚI TAY TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU PHỐI LƯỚI TAY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2126-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY CÁNH TIÊN EO BO THUN THÊU ZICZAC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY CÁNH TIÊN EO BO THUN THÊU ZICZAC

Mã sản phẩm: GT2123 - T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT (KÈM ĐẦM THUN 2 DÂY)

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HỌA TIẾT (KÈM ĐẦM THUN 2 DÂY)

Mã sản phẩm: GT2121 - T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM MAXI IN HOA NHÍ

ĐẦM MAXI IN HOA NHÍ

Mã sản phẩm: GT2120-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT SỌC TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT SỌC TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2119-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM VOL HOA THẮT NƠ CỔ

ĐẦM VOL HOA THẮT NƠ CỔ

Mã sản phẩm: GT2116-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO TẦNG

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO TẦNG

Mã sản phẩm: GT2115-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOL HOA PHỐI BÈO CHÂN

ĐẦM MAXI VOL HOA PHỐI BÈO CHÂN

Mã sản phẩm: GT2113-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY LOE PHỐI REN HOA XINH XẮN

ĐẦM XÒE TAY LOE PHỐI REN HOA XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT2112-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ CÁCH ĐIỆU+KÈM BETL NGỌC TRAI

ĐẦM BODY CỔ CÁCH ĐIỆU+KÈM BETL NGỌC TRAI

Mã sản phẩm: GT2111-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT CÁ TÍNH

ĐẦM SUÔNG ĐÍNH HẠT CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT2110-T215
Giá bán: 315.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2108-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI THÊU CHIẾC LÁ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI THÊU CHIẾC LÁ

Mã sản phẩm: GT2106-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2105-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY BI ĐUÔI CÁ + ÁO LEN THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY BI ĐUÔI CÁ + ÁO LEN THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT2104-T315
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ THẮT DÂY DỄ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ THẮT DÂY DỄ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2100-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY CÀI NÚT + ÁO THÊU HOA

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY CÀI NÚT + ÁO THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT2095-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE CHẤM BI THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2092-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TIM PHỐI REN DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE CỔ TIM PHỐI REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2090-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY KIM SA + ÁO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM CHÂN VÁY KIM SA + ÁO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT2088-T300
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ YẾM TRẺ TRUNG PHONG CÁCH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ YẾM TRẺ TRUNG PHONG CÁCH

Mã sản phẩm: GT2086-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI PHỐI LƯỚI CỔ VÀ TAY TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHẤM BI PHỐI LƯỚI CỔ VÀ TAY TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2084-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT TRẺ TRUNG

ĐẦM SUÔNG ÉP HẠT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2081-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s ĐẦM REN ÔM ĐUÔI CÁ

ĐẦM REN ÔM ĐUÔI CÁ

Mã sản phẩm: GT2080-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT2072-1T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN CHẤM BI ĐUÔI CÁ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN CHẤM BI ĐUÔI CÁ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2069-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOL HOA CỔ VUÔNG

ĐẦM XÒE VOL HOA CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT2067-T180
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOL HOA THẮT NƠ EO

ĐẦM MAXI VOL HOA THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT2066-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM

ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT2065-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2064-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN THÊU HOA PHỐI CHÂN VÁY LƯỚI

Mã sản phẩm: GT2062-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO BO THUN + ĐẦM TRONG 2 DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO BO THUN + ĐẦM TRONG 2 DÂY

Mã sản phẩm: GT2061-T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT ĐẦU HƯƠU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT ĐẦU HƯƠU

Mã sản phẩm: GT2060-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY VẠT XÉO NHÚN EO PHỐI NÚT

ĐẦM BODY VẠT XÉO NHÚN EO PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT2058-T200
Giá bán: 299.000 vnđ
s DẦM MAXI IN HOA CỔ YẾM CHÂN VÁY PHỐI BÈO

DẦM MAXI IN HOA CỔ YẾM CHÂN VÁY PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT2057-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG TAY LOE THÊU TRÁI TIM

ĐẦM SUÔNG TAY LOE THÊU TRÁI TIM

Mã sản phẩm: GT2056-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC DÀI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - SÉT ĐẦM VOAN HOA KÈM ÁO KHOÁC DÀI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2055-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT CỔ TIM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2051-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM PHỐI REN TAY LÕ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM PHỐI REN TAY LÕ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT2053 - T295
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHONG CẢNH VẠT XÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT PHONG CẢNH VẠT XÉO

Mã sản phẩm: GT2047-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA VÀ HƯƠU DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA VÀ HƯƠU DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2046-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2045-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT PHỐI NÚT BỌC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT PHỐI NÚT BỌC

Mã sản phẩm: GT2044-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỰC XINH

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỰC XINH

Mã sản phẩm: GT2043-T235
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2041-T230
Giá bán: 330.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT LẠ MẮT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT LẠ MẮT

Mã sản phẩm: GT2040-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2039-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI REN THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT2038-T315
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2037-T235
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY MÀU VÀNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CÂY MÀU VÀNG

Mã sản phẩm: GT2036-T255
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHOM DÀI IN HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHOM DÀI IN HỌA TIẾT HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: GT2033-T225
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA CỔ ĐÍNH CƯỜM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT HOA CỔ ĐÍNH CƯỜM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2029-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA PHỐI REN LƯỚI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA PHỐI REN LƯỚI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2028-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT EO THẮT DÂY DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2027-T265
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA TULIP DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA TULIP DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2025-T285
Giá bán: 420.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI TAY VOAN CỔ ĐÍNH HẠT

ĐẦM BODY PHỐI TAY VOAN CỔ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT2024-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ TIM

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT2023-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY VÀ LAI PHỐI REN EO ĐÍNH PHỤ KIỆN

ĐẦM BODY TAY VÀ LAI PHỐI REN EO ĐÍNH PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT2022-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ VOAN HOA LAI NHÚN BÈO TRẺ TRUNG

ĐẦM THIẾT KẾ VOAN HOA LAI NHÚN BÈO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2021-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s ĐẦM VOL PHỐI BÈO IN HỌA TIẾT

ĐẦM VOL PHỐI BÈO IN HỌA TIẾT

Mã sản phẩm: GT2020-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2018-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2014-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2012-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM MÀU ĐỎ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CHÂN VÁY IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM MÀU ĐỎ

Mã sản phẩm: GT2011-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ TRÒN PHỐI SỌC XANH ĐEN

ĐẦM XÒE CỔ TRÒN PHỐI SỌC XANH ĐEN

Mã sản phẩm: GT2010-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG IN 3D HỌA TIẾT HOA

ĐẦM SUÔNG IN 3D HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT2009-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM HOA PHỐI LƯỚI TAY VÀ CỔ TRẺ TRUNG

ĐẦM HOA PHỐI LƯỚI TAY VÀ CỔ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2007-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO CỔ SƠ MI EO THẮT DÂY

ĐẦM XÒE CARO CỔ SƠ MI EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT2006-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HOA VAI PHỐI LƯỚI DUYÊN DÁNG

ĐẦM VOAN HOA VAI PHỐI LƯỚI DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2005-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HỌA TIẾT LÁ TAY RỚT VAI TRẺ TRUNG

ĐẦM VOAN HỌA TIẾT LÁ TAY RỚT VAI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT2004-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT2002-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN THÊU HOA NỔI TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN THÊU HOA NỔI TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1997-T240
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA ĐỎ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1996-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA HỒNG TAY LOE CỰC SANG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE DÀI IN HOA HỒNG TAY LOE CỰC SANG

Mã sản phẩm: GT1994-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MULLET IN HỌA TIẾT CHIM DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE MULLET IN HỌA TIẾT CHIM DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1992-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA TULIP ĐỎ CỔ BẺ TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HOA TULIP ĐỎ CỔ BẺ TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1990-T295
Giá bán: 435.000 vnđ
s ĐẦM CARO ĐUÔI CÁ PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

ĐẦM CARO ĐUÔI CÁ PHỐI NÚT TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1988-T210
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA SEN TAY CÁNH TIÊN

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN HOA SEN TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GT1987-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN CHIM CÔNG TAY CÁNH TIÊN

ĐẦM SUÔNG CHỮ A IN CHIM CÔNG TAY CÁNH TIÊN

Mã sản phẩm: GT1986-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ PHỐI CARO

ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ PHỐI CARO

Mã sản phẩm: GT1985-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN PHỐI SỌC CỔ ĐẮP CHÉO

ĐẦM XÒE VOAN PHỐI SỌC CỔ ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT1983-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT 3D (Không kèm nịt)

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT 3D (Không kèm nịt)

Mã sản phẩm: GT1981-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1970-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU HOA TULIP CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU HOA TULIP CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1958-T290
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM DỰ TIỆC THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM ÔM DỰ TIỆC THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1957-T305
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI 2 MÀU TAY LOE CỔ TIM

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY PHỐI 2 MÀU TAY LOE CỔ TIM

Mã sản phẩm: GT1952-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HỌA TIẾT LÔNG CÔNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HỌA TIẾT LÔNG CÔNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1946-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ V ĐẮP CHÉO TAY VÀ EO VIỀN REN

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE CỔ V ĐẮP CHÉO TAY VÀ EO VIỀN REN

Mã sản phẩm: GT1948-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY LỠ DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1942-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ V LAI ĐUÔI CÁ LỆCH

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY CỔ V LAI ĐUÔI CÁ LỆCH

Mã sản phẩm: GT1936-T305
Giá bán: 435.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA ĐUÔI CÁ SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA ĐUÔI CÁ SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1935-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN KIM TUYẾN PHỐI MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN KIM TUYẾN PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: GT1934-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG REN LAI BÈO KÈM KHĂN QUÀNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG REN LAI BÈO KÈM KHĂN QUÀNG

Mã sản phẩm: GT1933-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU TRẮNG ĐEN CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU TRẮNG ĐEN CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1923-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN ĐÍNH KIM SA

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN ĐÍNH KIM SA

Mã sản phẩm: GT1917-T275
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC BURBERRY

ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC BURBERRY

Mã sản phẩm: GT1916-T140
Giá bán: 270.000 vnđ
s ĐẦM BODY CÔNG SỞ IN HOA CAO CẤP

ĐẦM BODY CÔNG SỞ IN HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1913-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP ( THÊM MÀU MỚI)

ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP ( THÊM MÀU MỚI)

Mã sản phẩm: GT1912-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ SỌC CỔ V PHỐI 2 TÚI

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ SỌC CỔ V PHỐI 2 TÚI

Mã sản phẩm: GT1910-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM LIỀN CÔNG SỞ BODY PHỐI SỌC CỔ THẮT NƠ

ĐẦM LIỀN CÔNG SỞ BODY PHỐI SỌC CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1909-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM MAXI HOA ĐƠN GIẢN EO BO THUN

ĐẦM MAXI HOA ĐƠN GIẢN EO BO THUN

Mã sản phẩm: GT1908-T175
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM XÒE 2 TẦNG HOA DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE 2 TẦNG HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1907-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ CHÍT EO TAY ĐÍNH NÚT PHỤ KIẸN

ĐẦM CÔNG SỞ CHÍT EO TAY ĐÍNH NÚT PHỤ KIẸN

Mã sản phẩm: GT1906-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ EO PHỐI BO THUN VIỀN TAY LỠ

ĐẦM ĐUÔI CÁ EO PHỐI BO THUN VIỀN TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1905-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM BODY REN ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG

ĐẦM BODY REN ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1904-T185
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM CÔNG SỞ XẾP LY NGỰC PHỐI MÀU DUYÊN DÁNG

ĐẦM CÔNG SỞ XẾP LY NGỰC PHỐI MÀU DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1903-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN THẮT DÂY EO

ĐẦM XÒE HOA THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT1902-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM XÒE THIẾT KẾ 2 TẦNG DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE THIẾT KẾ 2 TẦNG DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1901-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI VOAN LƯỚI

ĐẦM XÒE PHỐI VOAN LƯỚI

Mã sản phẩm: GT1900-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN IN HOA TAY LOE PHỐI LƯỚI CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN IN HOA TAY LOE PHỐI LƯỚI CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1894-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE TAY REN DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1893-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO EO THẮT DÂY NƠ

ĐẦM BODY CỔ ĐẮP CHÉO EO THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT1891-T200
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY DÀI CỔ BÈO SANG TRỌNG

ĐẦM BODY TAY DÀI CỔ BÈO SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1890-T215
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ CỔ ĐẮP CHÉO VAI ĐÍNH ĐÁ

ĐẦM THIẾT KẾ CỔ ĐẮP CHÉO VAI ĐÍNH ĐÁ

Mã sản phẩm: GT1889-T215
Giá bán: 345.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI TAY LƯỚI DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE PHỐI TAY LƯỚI DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1888-T200
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY TAY LẬT XẺ TÀ ( KHÔNG KÈM BELT)

ĐẦM BODY TAY LẬT XẺ TÀ ( KHÔNG KÈM BELT)

Mã sản phẩm: GT1886-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI VIỀN REN DẾ THƯƠNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI VIỀN REN DẾ THƯƠNG

Mã sản phẩm: GT1880-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI MÀU ĐỎ ĐEN CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1879-T245
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HOA TIẾT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG LỤA IN HOA TIẾT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1876-T315
Giá bán: 445.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI SỌC THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE PHỐI SỌC THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1872-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN ĐUÔI CÁ DỰ TIỆC CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY REN ĐUÔI CÁ DỰ TIỆC CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1871-T325
Giá bán: 455.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU BƯỚM XINH XẮN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG THÊU BƯỚM XINH XẮN

Mã sản phẩm: GT1870-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHOM DÀI IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHOM DÀI IN HỌA TIẾT LÔNG CHIM CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1865-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ CHÉO KÈM PHỤ KIỆN EO

ĐẦM XÒE CỔ CHÉO KÈM PHỤ KIỆN EO

Mã sản phẩm: GT1862-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG PHỐI VOAN LƯỚI CỖ ĐÍNH REN HOA SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM NHUNG PHỐI VOAN LƯỚI CỖ ĐÍNH REN HOA SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1860-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA TAY DÀI SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE THÊU HOA TAY DÀI SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1855-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN GỢN SÓNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN GỢN SÓNG

Mã sản phẩm: GT1854-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE GIẢ ÁO KHOÁC TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG XÒE GIẢ ÁO KHOÁC TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT1852-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG TAY PHỐI NƠ

ĐẦM SUÔNG TAY PHỐI NƠ

Mã sản phẩm: GT1850-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI REN EO

ĐẦM BODY PHỐI REN EO

Mã sản phẩm: GT1849-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM SỌC CỔ TIM PHỐI 2 TÚI

ĐẦM SỌC CỔ TIM PHỐI 2 TÚI

Mã sản phẩm: GT1848-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM CỔ V TAY PHỐI REN THẮT NƠ EO

ĐẦM CỔ V TAY PHỐI REN THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1847-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN SUÔNG CỖ THUN VIỀN SANG TRỌNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN SUÔNG CỖ THUN VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1845-T285
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHỮ A CHẤM BI TO TAY DÀI PHỐI LƯỚI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG CHỮ A CHẤM BI TO TAY DÀI PHỐI LƯỚI

Mã sản phẩm: GT1842-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG NHUNG PHỐI KIM TUYẾN CỔ CAO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG NHUNG PHỐI KIM TUYẾN CỔ CAO

Mã sản phẩm: GT1841-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỔ CAO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT CỔ CAO

Mã sản phẩm: GT1839-T275
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE GẤM HỌA TIẾT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE GẤM HỌA TIẾT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1836-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN IN HOA 3D CỔ THẮT NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY THUN IN HOA 3D CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1831-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI SỌC VÀNG KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE NHUNG PHỐI SỌC VÀNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1828-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM HOA NHÍ CỔ THẮT NƠ

ĐẦM HOA NHÍ CỔ THẮT NƠ

Mã sản phẩm: GT1826-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM VOL HOA TAY LỠ PHỐI REN

ĐẦM VOL HOA TAY LỠ PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT1825-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA CỔ V

ĐẦM XÒE IN HOA CỔ V

Mã sản phẩm: GT1824-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC TAY DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI SỌC TAY DÀI

Mã sản phẩm: GT1822-T225
Giá bán: 355.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA TAY LỠ CỔ VIỀN BÈO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA TAY LỠ CỔ VIỀN BÈO

Mã sản phẩm: GT1820-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HOA CỔ V THẮT DÂY

ĐẦM XÒE HOA CỔ V THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1816-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO

ĐẦM XÒE IN HOA PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT1815-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA TAY PHỐI REN

ĐẦM XÒE IN HOA TAY PHỐI REN

Mã sản phẩm: GT1814-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ PHOM SUÔNG THÊU HOA

ĐẦM THIẾT KẾ PHOM SUÔNG THÊU HOA

Mã sản phẩm: GT1813-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM TAY CUT OUT

ĐẦM THIẾT KẾ HỌA TIẾT THỔ CẨM TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT1812-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM REN BODY PHỐI BÈO

ĐẦM REN BODY PHỐI BÈO

Mã sản phẩm: GT1811-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TAY CUT OUT

ĐẦM XÒE TAY CUT OUT

Mã sản phẩm: GT1810-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM REN XÒE DỰ TIỆC

ĐẦM REN XÒE DỰ TIỆC

Mã sản phẩm: GT1809-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE HỌA TIẾT LẬP THỂ IN 3D

ĐẦM XÒE HỌA TIẾT LẬP THỂ IN 3D

Mã sản phẩm: GT1808-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

ĐẦM REN PHỐI NÚT THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1807-T210
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN REN

ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN REN

Mã sản phẩm: GT1805-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM HOA CỔ V PHỐI TẦNG CÁCH ĐIỆU

ĐẦM HOA CỔ V PHỐI TẦNG CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1804-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE IN HOA THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1803-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO PHỐI NƠ TAY

ĐẦM XÒE CARO PHỐI NƠ TAY

Mã sản phẩm: GT1802-T175
Giá bán: 305.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ SƠMI PHỐI NÚT(Không kèm bell)

ĐẦM XÒE CỔ SƠMI PHỐI NÚT(Không kèm bell)

Mã sản phẩm: GT1794-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE CARO TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1793-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN BODY HOA CỔ ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN BODY HOA CỔ ĐẮP CHÉO THẮT DÂY EO

Mã sản phẩm: GT1791-T270
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN DỰ TIỆC LAI PHỐI REN ĐUÔI CÁ CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN DỰ TIỆC LAI PHỐI REN ĐUÔI CÁ CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1785-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE TRỄ VAI PHỐI NÚT

ĐẦM XÒE TRỄ VAI PHỐI NÚT

Mã sản phẩm: GT1781-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI MÀU TAY REN CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY DỰ TIỆC PHỐI MÀU TAY REN CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1778-T295
Giá bán: 430.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN HOA XÒE TAY CUT OUT MÀU HỒNG TRẺ TRUNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN HOA XÒE TAY CUT OUT MÀU HỒNG TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1776-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM XÒE PHỐI NÚT EO

ĐẦM XÒE PHỐI NÚT EO

Mã sản phẩm: GT1773-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY PHỐI VIỀN TRẮNG ĐÍNH NÚT CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY PHỐI VIỀN TRẮNG ĐÍNH NÚT CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1771-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA HÀN QUỐC CỔ VUÔNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY HOA HÀN QUỐC CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1768-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP

ĐẦM XÒE REN HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1767-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CỔ BẺ KÈM BELT VẢI

ĐẦM SUÔNG CỔ BẺ KÈM BELT VẢI

Mã sản phẩm: GT1766-T205
Giá bán: 335.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN TAY CUT OUT CỒ ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN TAY CUT OUT CỒ ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT1761-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN BODY ĐUÔI CÁ KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1756-T325
Giá bán: 465.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

HÀNG NHẬP - ĐẦM REN LƯỚI THÊU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1755-T340
Giá bán: 470.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA LY DUYÊN DÁNG

ĐẦM XÒE IN HOA LY DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1750-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CHẤM BI XANH CỔ KHOÉT TAM GIÁC

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CHẤM BI XANH CỔ KHOÉT TAM GIÁC

Mã sản phẩm: GT1747-T245
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT VOI CỔ THUN VIỀN MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT VOI CỔ THUN VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1746-T235
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA 2 TÀ BAY CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HOA 2 TÀ BAY CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1742-T255
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN 2 MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI REN 2 MÀU

Mã sản phẩm: GT1739-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY KHOÉT ĐÍNH HẠT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA TAY KHOÉT ĐÍNH HẠT

Mã sản phẩm: GT1738-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM SỌC PHỐI BO EO VIỀN

ĐẦM SỌC PHỐI BO EO VIỀN

Mã sản phẩm: GT1736-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY BÈO

ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY BÈO

Mã sản phẩm: GT1735-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM VOAN TÀ PHỐI BÈO CÁCH ĐIỆU CỔ ĐÍNH DÂY PHỤ KIỆN

ĐẦM VOAN TÀ PHỐI BÈO CÁCH ĐIỆU CỔ ĐÍNH DÂY PHỤ KIỆN

Mã sản phẩm: GT1734-T180
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY RỚT VAI

ĐẦM BODY PHỐI VOAN HOA TAY RỚT VAI

Mã sản phẩm: GT1733-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM VOAN XÒE PHỐI BÈO HOA CỰC XINH

ĐẦM VOAN XÒE PHỐI BÈO HOA CỰC XINH

Mã sản phẩm: GT1732-T195
Giá bán: 325.000 vnđ
s ĐẦM 2 DÂY KÈM ÁO KHOÁC

ĐẦM 2 DÂY KÈM ÁO KHOÁC

Mã sản phẩm: GT1731-T230
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT LÁ PHÔI BÈO CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT LÁ PHÔI BÈO CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1728-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VOAN HOA KÈM BELT VẢI

ĐẦM XÒE VOAN HOA KÈM BELT VẢI

Mã sản phẩm: GT1719-T215
Giá bán: 350.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM HỌA TIẾT DÂY XÍCH EO THẮT DÂY SAU LƯNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM HỌA TIẾT DÂY XÍCH EO THẮT DÂY SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT1714-T240
Giá bán: 375.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG SỌC DÂY THẮT EO 1 BÊN

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG SỌC DÂY THẮT EO 1 BÊN

Mã sản phẩm: GT1710-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VIỀN MÀU CÁ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VIỀN MÀU CÁ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1708-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT SỌC DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG HỌA TIẾT SỌC DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT1705-T270
Giá bán: 400.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN SỌC CARO DÂY THẮT EO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN SỌC CARO DÂY THẮT EO

Mã sản phẩm: GT1701-T255
Giá bán: 385.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA ĐỎ CỔ TIM PHỐI 3 NÚT

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE REN HOA ĐỎ CỔ TIM PHỐI 3 NÚT

Mã sản phẩm: GT1695-T295
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XÒE VAI CUT OUT PHỐI BÈO THẮT NƠ EO

ĐẦM XÒE VAI CUT OUT PHỐI BÈO THẮT NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1693-T185
Giá bán: 315.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CARO CỔ SÔ MI PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

ĐẦM XÒE CARO CỔ SÔ MI PHỐI VIỀN SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1683-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM XÒE DÀI HỌA TIẾT LÁ CỔ VEST THANH LỊCH

ĐẦM XÒE DÀI HỌA TIẾT LÁ CỔ VEST THANH LỊCH

Mã sản phẩm: GT1682-T230
Giá bán: 370.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SỌC HỌA TIẾT THỔ CẨM PHỐI VOAN ĐEN SAU LƯNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM SỌC HỌA TIẾT THỔ CẨM PHỐI VOAN ĐEN SAU LƯNG

Mã sản phẩm: GT1671-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HỌA TIẾT TÀ XẺ 2 LỚP PHỐI MÀU

ĐẦM VOAN HỌA TIẾT TÀ XẺ 2 LỚP PHỐI MÀU

Mã sản phẩm: GT1614-T210
Giá bán: 340.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA ĐÍNH HẠT CỔ VIỀN ĐẮP CHÉO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE VOAN HOA ĐÍNH HẠT CỔ VIỀN ĐẮP CHÉO

Mã sản phẩm: GT1612-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CỔ V EO THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HỌA TIẾT CỔ V EO THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1610-T280
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE DỰ TIỆC SANG TRỌNG

ĐẦM XÒE DỰ TIỆC SANG TRỌNG

Mã sản phẩm: GT1604 -T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM THUN BODY PHỐI VIỀN MÀU

ĐẦM THUN BODY PHỐI VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1602-T130
Giá bán: 260.000 vnđ
s ĐẦM MAXI VOAN HOA CỔ YẾM

ĐẦM MAXI VOAN HOA CỔ YẾM

Mã sản phẩm: GT1601-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP

ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP

Mã sản phẩm: GT1600-T200
Giá bán: 340.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CỔ V TAY LOE

ĐẦM XÒE CỔ V TAY LOE

Mã sản phẩm: GT1593-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM XÒE RỚT VAI CỔ V

ĐẦM XÒE RỚT VAI CỔ V

Mã sản phẩm: GT1592-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA TAY LOE

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG VOAN HOA TAY LOE

Mã sản phẩm: GT1596-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ SANG TRỌNG KÈM BELT

ĐẦM XÒE IN HỌA TIẾT LÁ SANG TRỌNG KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1586-T210
Giá bán: 350.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI TAY LỠ CỔ V

ĐẦM XÒE CHẤM BI TAY LỠ CỔ V

Mã sản phẩm: GT1584 - T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM THUN ĐUÔI CÁ HỌA TIẾT LẬP THỂ

ĐẦM THUN ĐUÔI CÁ HỌA TIẾT LẬP THỂ

Mã sản phẩm: GT1583-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM CỔ PHỐI HẠT TAY VOAN

ĐẦM CỔ PHỐI HẠT TAY VOAN

Mã sản phẩm: GT1582-T170
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM THU SUÔNG MÙA HÈ IN HÌNH CÔ GÁI

ĐẦM THU SUÔNG MÙA HÈ IN HÌNH CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GT1581-T120
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG KÈM CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM THUN SUÔNG KÈM CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT1576-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG CHỮ A DẠO PHỐ IN HỌA TIẾT HOA

ĐẦM SUÔNG CHỮ A DẠO PHỐ IN HỌA TIẾT HOA

Mã sản phẩm: GT1571-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM LIỀN PHỐI REN CHÂN VÁY VOAN HOA

HÀNG NHẬP - ĐẦM LIỀN PHỐI REN CHÂN VÁY VOAN HOA

Mã sản phẩm: GT1570-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ THẮT NƠ VAI

ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ THẮT NƠ VAI

Mã sản phẩm: GT1559-T145
Giá bán: 295.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA PHỐI REN EO ĐÍNH NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE HOA PHỐI REN EO ĐÍNH NƠ

Mã sản phẩm: GT1556-T270
Giá bán: 400.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VAI CUTOUT KÈM BELT

HÀNG NHẬP - ĐẦM BODY VAI CUTOUT KÈM BELT

Mã sản phẩm: GT1555-T250
Giá bán: 380.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG HỌA TIẾT HOA CẨM TÚ CẦU

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG HỌA TIẾT HOA CẨM TÚ CẦU

Mã sản phẩm: GT1554-T250
Giá bán: 390.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM THÊU HOA TAY PHỐI LƯỚI CAO CẦP

HÀNG NHẬP - ĐẦM THÊU HOA TAY PHỐI LƯỚI CAO CẦP

Mã sản phẩm: GT1552-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ PHỐI TÀ CÁCH ĐIỆU

Mã sản phẩm: GT1547-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN HOA TAY LOE CỔ THẮT DÂY NƠ

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI VOAN HOA TAY LOE CỔ THẮT DÂY NƠ

Mã sản phẩm: GT1542-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA DUYÊN DÁNG

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI CHÂN VÁY HOA DUYÊN DÁNG

Mã sản phẩm: GT1541-T320
Giá bán: 450.000 vnđ
s ĐẦM SUÔNG IN HÌNH CÔ GÁI

ĐẦM SUÔNG IN HÌNH CÔ GÁI

Mã sản phẩm: GT1538-T120
Giá bán: 250.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA PHOM DÀI

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HOA PHOM DÀI

Mã sản phẩm: GT1532-T310
Giá bán: 440.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HOA VĂN CỔ VÀ LƯNG THẮT DÂY

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HOA VĂN CỔ VÀ LƯNG THẮT DÂY

Mã sản phẩm: GT1524-T295
Giá bán: 425.000 vnđ
s ĐẦM VOAN HOA HỒNG CỔ TRỤ TAY LỠ

ĐẦM VOAN HOA HỒNG CỔ TRỤ TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1522-T170
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HỌA TIẾT TAY LOE CHÂN VÁY DẬP LY

HÀNG NHẬP - ĐẦM MAXI HỌA TIẾT TAY LOE CHÂN VÁY DẬP LY

Mã sản phẩm: GT1519-T260
Giá bán: 395.000 vnđ
s ĐÀM XÒE CHẤM BI

ĐÀM XÒE CHẤM BI

Mã sản phẩm: GT1516-T170
Giá bán: 320.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG TAY LOE NỮ TÍNH

HÀNG NHẬP - ĐẦM VOAN SUÔNG TAY LOE NỮ TÍNH

Mã sản phẩm: GT1512-T285
Giá bán: 415.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI THỔ CẨM

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG PHỐI THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT1510-T235
Giá bán: 365.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ TAY DÀI HỌA TIẾT SẮC MÀU

HÀNG NHẬP - ĐẦM CÔNG SỞ TAY DÀI HỌA TIẾT SẮC MÀU

Mã sản phẩm: GT1499-T275
Giá bán: 395.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI THÊU HOA ĐÀO

HÀNG NHẬP - ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI THÊU HOA ĐÀO

Mã sản phẩm: GT1498-T290
Giá bán: 420.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT THỔ CẨM

HÀNG NHẬP - ĐẦM SUÔNG IN HỌA TIẾT THỔ CẨM

Mã sản phẩm: GT1497-T300
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM XOÈ VOAN HOA TAY LỠ

ĐẦM XOÈ VOAN HOA TAY LỠ

Mã sản phẩm: GT1492-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s ĐẦM ĐUÔI CÁ PHỐI REN VÀ NƠ EO

ĐẦM ĐUÔI CÁ PHỐI REN VÀ NƠ EO

Mã sản phẩm: GT1486-T230
Giá bán: 360.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP(không kèm belt)

ĐẦM XÒE IN HOA 3D CAO CẤP(không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT1457-T185
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM XÒE IN HOA TRẺ TRUNG

ĐẦM XÒE IN HOA TRẺ TRUNG

Mã sản phẩm: GT1446-T180
Giá bán: 300.000 vnđ
s ĐẦM BODY HOA XẾP LY EO

ĐẦM BODY HOA XẾP LY EO

Mã sản phẩm: GT1445-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM JEAN XÒE CỔ VUÔNG

ĐẦM JEAN XÒE CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1444-T185
Giá bán: 330.000 vnđ
s ĐẦM BODY HỌA TIẾT LẬP THỂ EO XẾP LI

ĐẦM BODY HỌA TIẾT LẬP THỂ EO XẾP LI

Mã sản phẩm: GT1443-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s ĐẦM THUN TAY DÀI IN GẤU MISA

ĐẦM THUN TAY DÀI IN GẤU MISA

Mã sản phẩm: GT1420-T130
Giá bán: 280.000 vnđ
s HÀNG NHẬP - SƯỜN XÁM GẤM HOA PHOM DÀI MÀU TÍM

HÀNG NHẬP - SƯỜN XÁM GẤM HOA PHOM DÀI MÀU TÍM

Mã sản phẩm: GT1406-T280
Giá bán: 430.000 vnđ
s ĐẦM THUN PHOM SUÔNG PHỐI VIỀN MÀU

ĐẦM THUN PHOM SUÔNG PHỐI VIỀN MÀU

Mã sản phẩm: GT1384-T120
Giá bán: 270.000 vnđ
s ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ VUÔNG

ĐẦM XÒE CHẤM BI CỔ VUÔNG

Mã sản phẩm: GT1383-T160
Giá bán: 320.000 vnđ
s ĐẦM REN CỔ TRỤ PHỐI NÚT KÈM THẮT LƯNG

ĐẦM REN CỔ TRỤ PHỐI NÚT KÈM THẮT LƯNG

Mã sản phẩm: GT1349 - T190
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm thun suông đính đá

Đầm thun suông đính đá

Mã sản phẩm: GT1311-T185
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe ren lưới dự tiêc

Đầm xòe ren lưới dự tiêc

Mã sản phẩm: Gt1283-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe ren ánh kim cổ V

Đầm xòe ren ánh kim cổ V

Mã sản phẩm: GT1279-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body sát nách cổ lọ

Đầm body sát nách cổ lọ

Mã sản phẩm: GT1253-T145
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hoa xòe vintage cổ chéo

Đầm hoa xòe vintage cổ chéo

Mã sản phẩm: GT1239-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan hoa tay cut out

Đầm voan hoa tay cut out

Mã sản phẩm: GT1238-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren đuôi cá cực xinh

Đầm ren đuôi cá cực xinh

Mã sản phẩm: GT1231-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe tay voan loe cổ chéo

Đầm xòe tay voan loe cổ chéo

Mã sản phẩm: GT1230-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm suông chữ A thêu hoa duyên dáng

Đầm suông chữ A thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT1214-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm voan hoa tà vạt cách điệu

Đầm voan hoa tà vạt cách điệu

Mã sản phẩm: GT1188-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm body đuôi cá phối ren

Đầm body đuôi cá phối ren

Mã sản phẩm: GT1174-T170
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe hoa cổ chéo tay lỡ

Đầm xòe hoa cổ chéo tay lỡ

Mã sản phẩm: GT1159-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm voan hoa xòe vai cut out

Đầm voan hoa xòe vai cut out

Mã sản phẩm: GT1158-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm sọc cổ sơ mi dây thắt eo

Đầm sọc cổ sơ mi dây thắt eo

Mã sản phẩm: GT1157-T165
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm voan in bướm lady

Đầm voan in bướm lady

Mã sản phẩm: GT1139-T165
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe voan họa tiết chuồn chuồn ( không kèm belt)

Đầm xòe voan họa tiết chuồn chuồn ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT1129-T165
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm voan 2 tà đính hoa hồng

Đầm voan 2 tà đính hoa hồng

Mã sản phẩm: GT1119-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm voan hoa lai phối bèo

Đầm voan hoa lai phối bèo

Mã sản phẩm: GT1101-T160
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm suông chữ A đính nơ 2 bên trẻ trung

Đầm suông chữ A đính nơ 2 bên trẻ trung

Mã sản phẩm: GT1072-T160
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm Oversize tay cut out

Đầm Oversize tay cut out

Mã sản phẩm: GT1071-T160
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren body đuôi cá xinh xắn

Đầm ren body đuôi cá xinh xắn

Mã sản phẩm: GT1069-T175
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm body rớt vai cổ vest

Đầm body rớt vai cổ vest

Mã sản phẩm: GT1068-T170
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body phối bèo cổ đính hạt

Đầm body phối bèo cổ đính hạt

Mã sản phẩm: GT1033-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe hoa cổ bèo thắt nơ

Đầm xòe hoa cổ bèo thắt nơ

Mã sản phẩm: GT1011-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm ren xòe vai cut out kèm nịt

Đầm ren xòe vai cut out kèm nịt

Mã sản phẩm: GT981-T195
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm gấm hoa thiết kế vạt xéo

Đầm gấm hoa thiết kế vạt xéo

Mã sản phẩm: GT966-T190
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm ren vai cut out + tùng rời đính hạt

Đầm ren vai cut out + tùng rời đính hạt

Mã sản phẩm: GT952-T220
Giá bán: 370.000 vnđ
s Đầm caro rớt vai trẻ trung

Đầm caro rớt vai trẻ trung

Mã sản phẩm: GT936-T175
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm body phối bèo xéo cách đệu

Đầm body phối bèo xéo cách đệu

Mã sản phẩm: GT935-T190
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm body dự tiệc phối bèo đính hạt

Đầm body dự tiệc phối bèo đính hạt

Mã sản phẩm: GT930-T195
Giá bán: 350.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm xòe ren lưới thêu hoa phối viền ngực

Hàng nhập - Đầm xòe ren lưới thêu hoa phối viền ngực

Mã sản phẩm: GT909-T260
Giá bán: 420.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm voan lưới thêu hoa vai cut out

Hàng nhập - Đầm voan lưới thêu hoa vai cut out

Mã sản phẩm: GT884-T260
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm xòe dập ly 3 tầng

Đầm xòe dập ly 3 tầng

Mã sản phẩm: GT883-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm xòe voan hoa màu vàng

Đầm xòe voan hoa màu vàng

Mã sản phẩm: GT860-T170
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm bèo phối viền kim sa cách điệu

Đầm bèo phối viền kim sa cách điệu

Mã sản phẩm: GT852-T200
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm xòe phối ren lưới xinh xắn

Đầm xòe phối ren lưới xinh xắn

Mã sản phẩm: GT825-T170
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm công sở đính hoa hồng ở ngực

Đầm công sở đính hoa hồng ở ngực

Mã sản phẩm: GT824-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan in hoa 2 lớp xẻ tà kèm dây lưng

Đầm voan in hoa 2 lớp xẻ tà kèm dây lưng

Mã sản phẩm: GT812-T165
Giá bán: 275.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm xòe hoa thêu tay cut out

Hàng nhập - Đầm xòe hoa thêu tay cut out

Mã sản phẩm: GT772-T270
Giá bán: 410.000 vnđ
s Đầm công sở phối 2 túi cổ V sau lưng

Đầm công sở phối 2 túi cổ V sau lưng

Mã sản phẩm: GT766-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe vai cut out lai phối ren

Đầm xòe vai cut out lai phối ren

Mã sản phẩm: GT740-170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hoa xòe tay lỡ phối ren màu xanh

Đầm hoa xòe tay lỡ phối ren màu xanh

Mã sản phẩm: GT733-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm body công sở phối ren

Đầm body công sở phối ren

Mã sản phẩm: GT731-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren suông tay loe

Đầm ren suông tay loe

Mã sản phẩm: GT730-T180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm voan hoa đuôi tôm lệch

Đầm voan hoa đuôi tôm lệch

Mã sản phẩm: GT729-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm voan xòe thắt nơ cách đệu

Đầm voan xòe thắt nơ cách đệu

Mã sản phẩm: GT728-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm maxi tay thắt nơ

Đầm maxi tay thắt nơ

Mã sản phẩm: GT723-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm suông hoa tay loe

Đầm suông hoa tay loe

Mã sản phẩm: GT721-T165
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm voan suông họa tiết vằn vệt

Đầm voan suông họa tiết vằn vệt

Mã sản phẩm: GT713-T165
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm sọc trắng đen vạt xéo đính hoa

Đầm sọc trắng đen vạt xéo đính hoa

Mã sản phẩm: GT712-T170
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm suông phối viền trắng tay voan

Đầm suông phối viền trắng tay voan

Mã sản phẩm: GT710-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm voan hoa 3 tầng thanh lịch

Đầm voan hoa 3 tầng thanh lịch

Mã sản phẩm: GT706-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm body ren lady

Đầm body ren lady

Mã sản phẩm: GT704-T180
Giá bán: 310.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm body thêu hoa cao cấp

Hàng nhập - Đầm body thêu hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT697-T370
Giá bán: 510.000 vnđ
s Đầm xòe phối ren tay lỡ

Đầm xòe phối ren tay lỡ

Mã sản phẩm: GT690-T175
Giá bán: 290.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm voan hoa đuôi cá

Hàng nhập - Đầm voan hoa đuôi cá

Mã sản phẩm: GT681-T310
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm voan suông phối nút cách điệu

Đầm voan suông phối nút cách điệu

Mã sản phẩm: GT679-T160
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe sát nách phối ren ngực

Đầm xòe sát nách phối ren ngực

Mã sản phẩm: GT678-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren body cách điệu

Đầm ren body cách điệu

Mã sản phẩm: GT662-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng nhập - Sét Đầm suông + áo 2 dây kèm nơ rời

Hàng nhập - Sét Đầm suông + áo 2 dây kèm nơ rời

Mã sản phẩm: GT655-T315
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm cổ đính hạt phối dây kéo

Đầm cổ đính hạt phối dây kéo

Mã sản phẩm: GT652-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Hàng nhập - Đầm suông caro kèm phụ kiện

Hàng nhập - Đầm suông caro kèm phụ kiện

Mã sản phẩm: GT641-T280
Giá bán: 420.000 vnđ
s Đầm maxi 2 dây Lisa

Đầm maxi 2 dây Lisa

Mã sản phẩm: GT639-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe caro đỏ đen

Đầm xòe caro đỏ đen

Mã sản phẩm: GT618-T155
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm phom suông in hoa hồng

Đầm phom suông in hoa hồng

Mã sản phẩm: GT606-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm in hoa 3D chim và hoa sen ( còn M)

Đầm in hoa 3D chim và hoa sen ( còn M)

Mã sản phẩm: GT597-180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm Suông chữ A in hoa 3D

Đầm Suông chữ A in hoa 3D

Mã sản phẩm: GT576-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm voan lụa hoa phối nút eo

Hàng Nhâp - Đầm voan lụa hoa phối nút eo

Mã sản phẩm: GT570-T275
Giá bán: 420.000 vnđ
s Đầm body sọc phối ren lai

Đầm body sọc phối ren lai

Mã sản phẩm: GT568-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm voan Mulet tay cánh tiên

Đầm voan Mulet tay cánh tiên

Mã sản phẩm: GT567-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm thân liền tay phối dây kéo

Đầm thân liền tay phối dây kéo

Mã sản phẩm: GT566-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm nhung body tay ren dài

Hàng Nhâp - Đầm nhung body tay ren dài

Mã sản phẩm: GT565-T305
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm body viền cá tính

Đầm body viền cá tính

Mã sản phẩm: GT561-T170
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm body rớt vai phối voan

Đầm body rớt vai phối voan

Mã sản phẩm: GT560-T175
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm Lisa phối nút bọc sau lưng ( không kèm belt)

Đầm Lisa phối nút bọc sau lưng ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT559-T170
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm phom rộng tay voan dài

Đầm phom rộng tay voan dài

Mã sản phẩm: GT558-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm body lệch vai cổ bèo

Đầm body lệch vai cổ bèo

Mã sản phẩm: GT557-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe trễ vai xinh xắn

Đầm xòe trễ vai xinh xắn

Mã sản phẩm: GT556-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở tay ren dài ( Không kèm belt)

Đầm công sở tay ren dài ( Không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT555-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm voan xòe kiểu Vintage ( còn đen )

Đầm voan xòe kiểu Vintage ( còn đen )

Mã sản phẩm: GT553-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm body dự tiệc thêu hoa cao cấp

Đầm body dự tiệc thêu hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT551-T200
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm công sở sọc nhuyễn cổ trụ ( không kèm belt)

Đầm công sở sọc nhuyễn cổ trụ ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT547-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm đuôi cá trễ vai cực xinh

Đầm đuôi cá trễ vai cực xinh

Mã sản phẩm: GT528-T180
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm ren xòe cổ vòng đính hạt

Đầm ren xòe cổ vòng đính hạt

Mã sản phẩm: GT529-T185
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm thu đông đính nút ngực

Đầm thu đông đính nút ngực

Mã sản phẩm: GT519-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm body dự tiệc thêu hoa ( Còn xanh)

Đầm body dự tiệc thêu hoa ( Còn xanh)

Mã sản phẩm: GT517-T200
Giá bán: 340.000 vnđ
s Đầm suông thêu hoa duyên dáng

Đầm suông thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT515-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm voan xòe cổ rời ( không kèm belt)

Đầm voan xòe cổ rời ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT508-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm công sở peplum caro

Đầm công sở peplum caro

Mã sản phẩm: GT503-T195
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xòe ren lỗ đính hoa

Đầm xòe ren lỗ đính hoa

Mã sản phẩm: GT499-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông peplum

Đầm công sở thu đông peplum

Mã sản phẩm: GT497-T195
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm voan đuôi tôm phối ren

Đầm voan đuôi tôm phối ren

Mã sản phẩm: GT491-T190
Giá bán: 295.000 vnđ
s Hàng Nhâp - Đầm Denim kèm phụ kiện

Hàng Nhâp - Đầm Denim kèm phụ kiện

Mã sản phẩm: GT488-T265
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm phối ren hoa mai (hết trắng)

Đầm phối ren hoa mai (hết trắng)

Mã sản phẩm: GT487-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm oversize đính bướm xinh

Đầm oversize đính bướm xinh

Mã sản phẩm: GT486-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông thêu hoa lan

Đầm công sở thu đông thêu hoa lan

Mã sản phẩm: GT485-T210
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm body đính hoa ngực ( còn đen, Xám)

Đầm body đính hoa ngực ( còn đen, Xám)

Mã sản phẩm: GT483-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm suông chữ A tay loe

Đầm suông chữ A tay loe

Mã sản phẩm: GT473-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm xòe tay cánh tiên

Đầm xòe tay cánh tiên

Mã sản phẩm: GT472-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm thắt nơ chéo helen

Đầm thắt nơ chéo helen

Mã sản phẩm: GT467-165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan cổ tim thắt nơ eo

Đầm voan cổ tim thắt nơ eo

Mã sản phẩm: GT463-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe xếp ly trước

Đầm xòe xếp ly trước

Mã sản phẩm: GT461-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe xếp ly eo cột nơ

Đầm xòe xếp ly eo cột nơ

Mã sản phẩm: GT460-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm Vintage phối ren

Đầm Vintage phối ren

Mã sản phẩm: GT458-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe hở vai đính đá

Đầm xòe hở vai đính đá

Mã sản phẩm: GT456-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm cổ viền cách điệu ( không kèm belt)

Đầm cổ viền cách điệu ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT455-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm eo bo thun sọc phối màu

Đầm eo bo thun sọc phối màu

Mã sản phẩm: GT448-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xoè phối lưới cổ và tay

Đầm xoè phối lưới cổ và tay

Mã sản phẩm: GT447-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm rút dây eo cổ tim

Đầm rút dây eo cổ tim

Mã sản phẩm: GT445-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm 2 tà cách đệu

Đầm 2 tà cách đệu

Mã sản phẩm: GT444-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm suông chữ A tay bèo

Đầm suông chữ A tay bèo

Mã sản phẩm: GT443-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm ren lỗ suông chữ A ( còn Tím)

Đầm ren lỗ suông chữ A ( còn Tím)

Mã sản phẩm: GT441-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm body kết nơ cổ kèm belt

Đầm body kết nơ cổ kèm belt

Mã sản phẩm: GT440-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm phối nút phối túi giả ( không kèm belt)

Đầm phối nút phối túi giả ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT435-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm voan dài phối bèo ở eo ( không kèm belt)

Đầm voan dài phối bèo ở eo ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT434-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm xoè phối viền sọc eo

Đầm xoè phối viền sọc eo

Mã sản phẩm: GT433-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm xoè thêu hoa hồng ( còn M)

Đầm xoè thêu hoa hồng ( còn M)

Mã sản phẩm: GT430-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm cổ trụ phối 2 túi ( không kèm belt)

Đầm cổ trụ phối 2 túi ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT429-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm vai cut out vai phối nút bên hông (Còn Hồng)

Đầm vai cut out vai phối nút bên hông (Còn Hồng)

Mã sản phẩm: GT428-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm cut out vai phối lưới

Đầm cut out vai phối lưới

Mã sản phẩm: GT427-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm đuôi cá phối nút

Đầm đuôi cá phối nút

Mã sản phẩm: GT426-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan xoè tay đan lưới ( còn Hồng)

Đầm voan xoè tay đan lưới ( còn Hồng)

Mã sản phẩm: GT425-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Sét áo + chân váy sọc nhiều màu

Sét áo + chân váy sọc nhiều màu

Mã sản phẩm: GT423-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm suông phối lai cao thấp

Đầm suông phối lai cao thấp

Mã sản phẩm: GT419-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm Voan đuôi cá tay phồng

Đầm Voan đuôi cá tay phồng

Mã sản phẩm: GT418-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xoè phi lụa hoa phượng

Đầm xoè phi lụa hoa phượng

Mã sản phẩm: GT417-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xoè sọc ngũ sắc

Đầm xoè sọc ngũ sắc

Mã sản phẩm: GT416-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe cổ vòng kèm dây cột nơ

Đầm xòe cổ vòng kèm dây cột nơ

Mã sản phẩm: GT412-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm body nhún eo vạt xéo

Đầm body nhún eo vạt xéo

Mã sản phẩm: GT411-T180
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xòe phối nút bọc kèm dây nơ

Đầm xòe phối nút bọc kèm dây nơ

Mã sản phẩm: GT410-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm maxi voan hoa cách điệu

Đầm maxi voan hoa cách điệu

Mã sản phẩm: GT405-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đẩm cổ sọc phối tay ren

Đẩm cổ sọc phối tay ren

Mã sản phẩm: GT401-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm kate sọc cổ tim thắt nơ

Đầm kate sọc cổ tim thắt nơ

Mã sản phẩm: GT400-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét áo sơ mi + chân váy vạt xéo

Sét áo sơ mi + chân váy vạt xéo

Mã sản phẩm: GT399-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa phối lưới sọc - mẫu 7

Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa phối lưới sọc - mẫu 7

Mã sản phẩm: GT398-T250
Giá bán: 360.000 vnđ
s Đầm cổ V thắt nơ eo tay búp măng

Đầm cổ V thắt nơ eo tay búp măng

Mã sản phẩm: GT395-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa bi

Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa bi

Mã sản phẩm: GT393-T265
Giá bán: 380.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa trắng

Hàng Nhập - Đầm xòe quý bà họa tiết hoa trắng

Mã sản phẩm: GT392-T265
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm tà chéo thắt nơ 1 bên

Đầm tà chéo thắt nơ 1 bên

Mã sản phẩm: GT389-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe cổ tim phối tay voan

Đầm xòe cổ tim phối tay voan

Mã sản phẩm: GT383-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm cổ sơ mi phối 4 túi

Đầm cổ sơ mi phối 4 túi

Mã sản phẩm: GT381-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe cổ trụ phối nút kèm thắt lưng

Đầm xòe cổ trụ phối nút kèm thắt lưng

Mã sản phẩm: GT379-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm đuôi cá phối viền trắng

Đầm đuôi cá phối viền trắng

Mã sản phẩm: GT378-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm suông tay cách điệu giồng Lê Khánh

Đầm suông tay cách điệu giồng Lê Khánh

Mã sản phẩm: GT377-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe kèm nịt duyên dáng

Đầm xòe kèm nịt duyên dáng

Mã sản phẩm: GT376-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đẩm oversize vạt bầu cổ sơ mi

Đẩm oversize vạt bầu cổ sơ mi

Mã sản phẩm: GT375-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm xòe 8 mãnh thắt nơ cổ

Đầm xòe 8 mãnh thắt nơ cổ

Mã sản phẩm: GT374-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét áo chấm bi + chân váy đuôi cá

Sét áo chấm bi + chân váy đuôi cá

Mã sản phẩm: GT372-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa 3D cổ thêu hoa ( còn hồng)

Hàng Nhập - Đầm quý bà in hoa 3D cổ thêu hoa ( còn hồng)

Mã sản phẩm: GT369-T240
Giá bán: 360.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm voan lụa hoa đuôi tôm

Hàng Nhập - Đầm voan lụa hoa đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT365-T330
Giá bán: 430.000 vnđ
s Đầm xòe phối màu cổ tim

Đầm xòe phối màu cổ tim

Mã sản phẩm: GT364-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe in hoa cổ tim

Đầm xòe in hoa cổ tim

Mã sản phẩm: GT360-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm hoa 3D kết đá cổ ( hết tím)

Hàng Nhập - Đầm hoa 3D kết đá cổ ( hết tím)

Mã sản phẩm: GT356-T275
Giá bán: 375.000 vnđ
s Đầm peplum công sở thắt nơ

Đầm peplum công sở thắt nơ

Mã sản phẩm: GT355-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm thun sọc mùa hè

Đầm thun sọc mùa hè

Mã sản phẩm: GT353-T115
Giá bán: 190.000 vnđ
s Đầm xoè gấm hoa nổi

Đầm xoè gấm hoa nổi

Mã sản phẩm: GT347-T220
Giá bán: 320.000 vnđ
s đầm hoa phối ren lai

đầm hoa phối ren lai

Mã sản phẩm: GT341-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm dài hở eo cá tính

Đầm dài hở eo cá tính

Mã sản phẩm: GT335-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm maxi xếp ly eo

Đầm maxi xếp ly eo

Mã sản phẩm: GT333-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm công sở chấm bi nơ eo

Đầm công sở chấm bi nơ eo

Mã sản phẩm: GT331-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s đầm công sở đuôi cá kèm belt

đầm công sở đuôi cá kèm belt

Mã sản phẩm: GT324-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe cổ tim tay lỡ

Đầm xòe cổ tim tay lỡ

Mã sản phẩm: GT322-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm suông tay voan phối 2 túi

Đầm suông tay voan phối 2 túi

Mã sản phẩm: GT321-T155
Giá bán: 255.000 vnđ
s Đầm xoè phom chữ A phối nút bọc ( hết đỏ, đen)

Đầm xoè phom chữ A phối nút bọc ( hết đỏ, đen)

Mã sản phẩm: GT317-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm xoè phi bóng hoa cao cấp

Đầm xoè phi bóng hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT313-T240
Giá bán: 340.000 vnđ
s Đầm chữ A phối voan dập ly cách điệu

Đầm chữ A phối voan dập ly cách điệu

Mã sản phẩm: GT312-T165
Giá bán: 270.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm Maxi cổ yếm kèm belt ( hết xanh)

Hàng Nhập - Đầm Maxi cổ yếm kèm belt ( hết xanh)

Mã sản phẩm: GT306-T285
Giá bán: 385.000 vnđ
s Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết biển ( hết hồng)

Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết biển ( hết hồng)

Mã sản phẩm: GT305-T280
Giá bán: 380.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm maxi hoạ tiết chim công xanh lá - kèm belt

Hàng Nhập - Đầm maxi hoạ tiết chim công xanh lá - kèm belt

Mã sản phẩm: GT303-T270
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm maxi xẻ hông

Đầm maxi xẻ hông

Mã sản phẩm: GT302-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết da beo ( kèm belt)

Hàng Nhập - Maxi hoạ tiết da beo ( kèm belt)

Mã sản phẩm: GT300-T270
Giá bán: 370.000 vnđ
s Hàng Nhập - Đầm maxi hoa xanh,đỏ

Hàng Nhập - Đầm maxi hoa xanh,đỏ

Mã sản phẩm: Gt297-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm ren gợn sóng cổ nơ cao cấp

Đầm thiết kế - Đầm ren gợn sóng cổ nơ cao cấp

Mã sản phẩm: GT290-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm chữ A lai phối ren cột nơ eo - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm chữ A lai phối ren cột nơ eo - Hình thật

Mã sản phẩm: GT289-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm suông 2 túi chân váy xếp ly - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm suông 2 túi chân váy xếp ly - Hình thật

Mã sản phẩm: GT285-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm Peplum kèm belt

Đầm Peplum kèm belt

Mã sản phẩm: GT284-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm body chấm bi công sở

Đầm body chấm bi công sở

Mã sản phẩm: GT283-175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm ren hoa cổ đính hạt cao cấp - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm ren hoa cổ đính hạt cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT280-T310
Giá bán: 410.000 vnđ
s Đầm tim trắng đen đuôi tôm

Đầm tim trắng đen đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT278-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm tim ngũ sắc đuôi tôm

Đầm tim ngũ sắc đuôi tôm

Mã sản phẩm: GT277-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm thiết kế - Đầm xòe phối ren đính hạt - Hình thật

Đầm thiết kế - Đầm xòe phối ren đính hạt - Hình thật

Mã sản phẩm: GT276-T350
Giá bán: 450.000 vnđ
s Đầm gấm hoa cổ tim cao cấp - Hình thật

Đầm gấm hoa cổ tim cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT274-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm gấm cổ đắp chéo cao cấp - Hình thật

Đầm gấm cổ đắp chéo cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT273-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm suông đắp ren vai cao cấp - Hình thật

Đầm suông đắp ren vai cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT272-T250
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm suông ren lưới cao cấp - Hình thật

Đầm suông ren lưới cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT271-T260
Giá bán: 360.000 vnđ
s Đầm gấm suông cao cấp - Hình thật

Đầm gấm suông cao cấp - Hình thật

Mã sản phẩm: GT270-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm body phối sọc xẻ tà

Đầm body phối sọc xẻ tà

Mã sản phẩm: GT266-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm sọc xòe kèm belt duyên dáng

Đầm sọc xòe kèm belt duyên dáng

Mã sản phẩm: GT262-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm ôm phối lưới

Đầm ôm phối lưới

Mã sản phẩm: GT260-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo ( thêm 3 màu mới)

Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo ( thêm 3 màu mới)

Mã sản phẩm: GT259-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ôm body dự tiệc hở vai

Đầm ôm body dự tiệc hở vai

Mã sản phẩm: GT258-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm công sở sọc trắng đen ( còn M)

Đầm công sở sọc trắng đen ( còn M)

Mã sản phẩm: GT257-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm thu đông phối ren cổ đính cườm

Đầm thu đông phối ren cổ đính cườm

Mã sản phẩm: GT256-T200
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm tay lỡ cổ đính đá July

Đầm tay lỡ cổ đính đá July

Mã sản phẩm: GT255-T175
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm công sở chấm bi ( không kèm belt)

Đầm công sở chấm bi ( không kèm belt)

Mã sản phẩm: GT253-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm sọc thắt nơ eo duyên dáng

Đầm sọc thắt nơ eo duyên dáng

Mã sản phẩm: GT251-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe phối viền voan

Đầm xòe phối viền voan

Mã sản phẩm: GT250-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm suông thu đông thêu hoa anh đào

Đầm suông thu đông thêu hoa anh đào

Mã sản phẩm: GT248-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm xòe phối tay ren dài cao cấp

Đầm xòe phối tay ren dài cao cấp

Mã sản phẩm: GT244-T200
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm in 3D họa tiết lạ mắt

Đầm in 3D họa tiết lạ mắt

Mã sản phẩm: GT240-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm xòe tay loe phối ren

Đầm xòe tay loe phối ren

Mã sản phẩm: GT236-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm jean suông in chữ

Đầm jean suông in chữ

Mã sản phẩm: GT234-T170
Giá bán: 275.000 vnđ
s Đầm họa tiết phối bèo 2 bên

Đầm họa tiết phối bèo 2 bên

Mã sản phẩm: GT232-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm xòe đinh đá tay lỡ

Đầm xòe đinh đá tay lỡ

Mã sản phẩm: GT231-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Sét đầm xòe + áo khoác

Sét đầm xòe + áo khoác

Mã sản phẩm: GT225-T225
Giá bán: 330.000 vnđ
s Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo

Đầm xòe đuôi tôm giống hoa hậu thu thảo

Mã sản phẩm: GT224-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm xòe tay lỡ cổ vuông

Đầm xòe tay lỡ cổ vuông

Mã sản phẩm: GT220-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm sọc body cách điệu

Đầm sọc body cách điệu

Mã sản phẩm: GT219-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xòe dự tiệc đính đá

Đầm xòe dự tiệc đính đá

Mã sản phẩm: GT218-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm thun hoa hải đường

Đầm thun hoa hải đường

Mã sản phẩm: GT217-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông thêu hoa duyên dáng

Đầm công sở thu đông thêu hoa duyên dáng

Mã sản phẩm: GT216-T185
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm xòe tay lỡ linda

Đầm xòe tay lỡ linda

Mã sản phẩm: GT215-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm voan nhúng bèo

Đầm voan nhúng bèo

Mã sản phẩm: GT214-T165
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm công sở màu đen phối viền trắng

Đầm công sở màu đen phối viền trắng

Mã sản phẩm: GT209-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s chân váy xòe xếp ly phối lai cách điệu

chân váy xòe xếp ly phối lai cách điệu

Mã sản phẩm: CV01-T130
Giá bán: 230.000 vnđ
s Đầm suông phối 2 túi duyên dáng ( hết màu xanh)

Đầm suông phối 2 túi duyên dáng ( hết màu xanh)

Mã sản phẩm: GT208-T150
Giá bán: 250.000 vnđ
s Đầm suông cổ sen đính nơ

Đầm suông cổ sen đính nơ

Mã sản phẩm: GT207-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm xòe phối nút bọc Lyta ( không kèm thắt lưng)

Đầm xòe phối nút bọc Lyta ( không kèm thắt lưng)

Mã sản phẩm: GT206-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm công sở thêu hoa

Đầm công sở thêu hoa

Mã sản phẩm: GT205-T170
Giá bán: 270.000 vnđ
s Đầm công sở kẻ sọc tay ren dài

Đầm công sở kẻ sọc tay ren dài

Mã sản phẩm: GT203-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa nổi cao cấp

Đầm ren hoa nổi cao cấp

Mã sản phẩm: GT202-T290
Giá bán: 390.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông cổ phối V màu đen

Đầm công sở thu đông cổ phối V màu đen

Mã sản phẩm: GT201-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông cổ phối V màu tím

Đầm công sở thu đông cổ phối V màu tím

Mã sản phẩm: GT200-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông phối cổ V màu xanh coban

Đầm công sở thu đông phối cổ V màu xanh coban

Mã sản phẩm: GT199-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu xanh

Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu xanh

Mã sản phẩm: GT198-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu hồng

Đầm ren hoa nổi in 3d cao cấp màu hồng

Mã sản phẩm: GT197-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm tay lỡ phối ren cao cấp cổ đính đá (còn S,M)

Đầm tay lỡ phối ren cao cấp cổ đính đá (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT188-T295
Giá bán: 410.000 vnđ
s đầm công sở peplum tay dài màu đỏ

đầm công sở peplum tay dài màu đỏ

Mã sản phẩm: GT187-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s đầm công sở peplum tay dài màu tím

đầm công sở peplum tay dài màu tím

Mã sản phẩm: GT186-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm xếp ly eo tay ren dài ( còn đỏ)

Đầm xếp ly eo tay ren dài ( còn đỏ)

Mã sản phẩm: GT185-180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ren lưới cao cấp trễ vai Phương Trinh

Đầm ren lưới cao cấp trễ vai Phương Trinh

Mã sản phẩm: GT184-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm ren dự tiệc nhũ vàng màu xanh bích ( chỉ size M)

Đầm ren dự tiệc nhũ vàng màu xanh bích ( chỉ size M)

Mã sản phẩm: GT183-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm công sở tay dài màu Đỏ

Đầm công sở tay dài màu Đỏ

Mã sản phẩm: GT182-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở tay dài màu xanh

Đầm công sở tay dài màu xanh

Mã sản phẩm: GT181-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm công sở in hoa hồng - Có size XXL

Đầm công sở in hoa hồng - Có size XXL

Mã sản phẩm: GT176-T150
Giá bán: 260.000 vnđ
s Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu tím cao cấp

Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu tím cao cấp

Mã sản phẩm: GT175-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu xanh cao cấp

Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu xanh cao cấp

Mã sản phẩm: GT174-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu hồng cao cấp

Sét áo in họa tiết chiếc giầy + chân váy ren màu hồng cao cấp

Mã sản phẩm: GT173-T240
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm công sở phối ren eo ( chỉ còn size S,M)

Đầm công sở phối ren eo ( chỉ còn size S,M)

Mã sản phẩm: GT172-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm công sở xếp ly duyên dáng ( hết hồng)

Đầm công sở xếp ly duyên dáng ( hết hồng)

Mã sản phẩm: GT169-T160
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm voan dập ly 2 dây kèm áo khoác ren ( còn trắng)

Đầm voan dập ly 2 dây kèm áo khoác ren ( còn trắng)

Mã sản phẩm: GT168-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm body phối 3 màu cách điệu

Đầm body phối 3 màu cách điệu

Mã sản phẩm: GT166-T155
Giá bán: 260.000 vnđ
s Đầm in 3D hoa 2 mặt duyên dáng

Đầm in 3D hoa 2 mặt duyên dáng

Mã sản phẩm: GT165-205
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm voan hoa cao cấp ( còn M)

Đầm voan hoa cao cấp ( còn M)

Mã sản phẩm: GT164-T215
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm body cúp ngực hở eo in hoa lá

Đầm body cúp ngực hở eo in hoa lá

Mã sản phẩm: GT161-T150
Giá bán: 245.000 vnđ
s Đầm bút chì hoa mẫu đơn

Đầm bút chì hoa mẫu đơn

Mã sản phẩm: GT149-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm hoa bút chì black rose

Đầm hoa bút chì black rose

Mã sản phẩm: GT147-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm suông cắt laze màu hồng cánh sen

Đầm suông cắt laze màu hồng cánh sen

Mã sản phẩm: GT144-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm suông cắt laze màu trắng

Đầm suông cắt laze màu trắng

Mã sản phẩm: GT141-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm Peplum xếp ly màu tím duyên dáng ( chỉ còn XL)

Đầm Peplum xếp ly màu tím duyên dáng ( chỉ còn XL)

Mã sản phẩm: GT137-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm Peplum xếp ly duyên dáng ( còn XL)

Đầm Peplum xếp ly duyên dáng ( còn XL)

Mã sản phẩm: GT134-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Set áo cổ trụ + chân váy bút chì

Set áo cổ trụ + chân váy bút chì

Mã sản phẩm: GT122-T160
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm dạ hội phối ren màu tím hoa sim cao cấp ( còn M,XL)

Đầm dạ hội phối ren màu tím hoa sim cao cấp ( còn M,XL)

Mã sản phẩm: GT119-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm dạ hội phối ren màu tím huế cao cấp ( còn L)

Đầm dạ hội phối ren màu tím huế cao cấp ( còn L)

Mã sản phẩm: GT118-T260
Giá bán: 380.000 vnđ
s Đầm xoè lưới hoa chân váy cao cấp

Đầm xoè lưới hoa chân váy cao cấp

Mã sản phẩm: GT117-T360
Giá bán: 465.000 vnđ
s Sét áo chấm bi + chân váy xoè cao cấp

Sét áo chấm bi + chân váy xoè cao cấp

Mã sản phẩm: GT116-T245
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm xoè dự tiệc phối ren cao cấp ( còn S,XL))

Đầm xoè dự tiệc phối ren cao cấp ( còn S,XL))

Mã sản phẩm: GT109-T205
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm in 3D 2 mặt hoa cúc xanh cao cấp ( còn S,M,L)

Đầm in 3D 2 mặt hoa cúc xanh cao cấp ( còn S,M,L)

Mã sản phẩm: GT108-T190
Giá bán: 319.000 vnđ
s Đầm in 3D 2 mặt hoa hồng xanh cao cấp

Đầm in 3D 2 mặt hoa hồng xanh cao cấp

Mã sản phẩm: GT106-T190
Giá bán: 319.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu hồng cánh sen ( còn S)

Đầm ren hoa duyên dáng màu hồng cánh sen ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0103-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu vàng

Đầm ren hoa duyên dáng màu vàng

Mã sản phẩm: GT0102-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm maxi voan hồng dự tiệc cao cấp

Đầm maxi voan hồng dự tiệc cao cấp

Mã sản phẩm: GT0101-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm maxi voan xanh dự tiệc cao cấp

Đầm maxi voan xanh dự tiệc cao cấp

Mã sản phẩm: GT100-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm maxi voan tím dự tiệc cao cấp

Đầm maxi voan tím dự tiệc cao cấp

Mã sản phẩm: GT0099-T195
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm ren hoa lài đen cao cấp ( còn S)

Đầm ren hoa lài đen cao cấp ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0098-T255
Giá bán: 369.000 vnđ
s Đầm ren hoa lài trắng cao cấp

Đầm ren hoa lài trắng cao cấp

Mã sản phẩm: GT0097-T255
Giá bán: 369.000 vnđ
s Đầm ren hoa lài vàng cao cấp ( còn S)

Đầm ren hoa lài vàng cao cấp ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0096-T255
Giá bán: 369.000 vnđ
s Đầm hồng phối ren ngực duyên dáng

Đầm hồng phối ren ngực duyên dáng

Mã sản phẩm: GT0095-T165
Giá bán: 269.000 vnđ
s Đầm suông phối màu hồng chữ U ( còn S,M)

Đầm suông phối màu hồng chữ U ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0094-T150
Giá bán: 265.000 vnđ
s Đầm đỏ bướm nhũ vàng thu thảo ( hết L)

Đầm đỏ bướm nhũ vàng thu thảo ( hết L)

Mã sản phẩm: GT0093-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ren hoa vàng thắt nơ eo cao cấp

Đầm ren hoa vàng thắt nơ eo cao cấp

Mã sản phẩm: GT0092-T250
Giá bán: 365.000 vnđ
s Đầm ren hoa xanh thắt nơ eo cao cấp

Đầm ren hoa xanh thắt nơ eo cao cấp

Mã sản phẩm: GT0090-T250
Giá bán: 365.000 vnđ
s Đầm đen đính đá cổ phối túi sang trọng (còn S,M)

Đầm đen đính đá cổ phối túi sang trọng (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0089-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm hồng đính đá cổ phối túi sang trọng ( con S,M)

Đầm hồng đính đá cổ phối túi sang trọng ( con S,M)

Mã sản phẩm: GT0088-T180
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ôm tay con cắt laze màu xanh (còn S,M)

Đầm ôm tay con cắt laze màu xanh (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0086-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ màu đỏ (còn S,M)

Đầm ren tay lỡ màu đỏ (còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0084-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ màu tím ( Còn S,M)

Đầm ren tay lỡ màu tím ( Còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0082-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren đỏ cao cấp ( còn S,M)

Đầm ren đỏ cao cấp ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0081-T250
Giá bán: 379.000 vnđ
s Đầm ren xanh cao cấp ( còn S,M)

Đầm ren xanh cao cấp ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0080-T250
Giá bán: 379.000 vnđ
s Đầm ren vàng cao cấp

Đầm ren vàng cao cấp

Mã sản phẩm: GT0079-T250
Giá bán: 379.000 vnđ
s Đầm ren phối voan ba tầng màu đen

Đầm ren phối voan ba tầng màu đen

Mã sản phẩm: GT0077-T245
Giá bán: 359.000 vnđ
s Đầm ren phối voan ba tầng màu trắng

Đầm ren phối voan ba tầng màu trắng

Mã sản phẩm: GT0076-T245
Giá bán: 359.000 vnđ
s Đầm xếp ly ngực màu hồng

Đầm xếp ly ngực màu hồng

Mã sản phẩm: GT0066-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu tím ( còn L)

Đầm ren hoa duyên dáng màu tím ( còn L)

Mã sản phẩm: GT0064-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm ren hoa duyên dáng màu trắng ( còn M)

Đầm ren hoa duyên dáng màu trắng ( còn M)

Mã sản phẩm: GT0063-T190
Giá bán: 290.000 vnđ
s Đầm xếp ly eo đính đá ( còn S,M)

Đầm xếp ly eo đính đá ( còn S,M)

Mã sản phẩm: GT0062-T185
Giá bán: 319.000 vnđ
s Đầm suông phối màu cam chữ U ( còn S)

Đầm suông phối màu cam chữ U ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0059-T150
Giá bán: 235.000 vnđ
s Đầm ren hoa tiểu thư màu Xanh ( còn M)

Đầm ren hoa tiểu thư màu Xanh ( còn M)

Mã sản phẩm: GT0057-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm ren hoa tiểu thư màu trắng ( còn L)

Đầm ren hoa tiểu thư màu trắng ( còn L)

Mã sản phẩm: GT0056-T240
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm maxi dự tiệc màu xanh

Đầm maxi dự tiệc màu xanh

Mã sản phẩm: GT0050-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm maxi dự tiệc màu vàng

Đầm maxi dự tiệc màu vàng

Mã sản phẩm: GT0048-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm ren phối viền trắng ( còn S)

Đầm ren phối viền trắng ( còn S)

Mã sản phẩm: GT0034-T210
Giá bán: 345.000 vnđ
s Đầm công sở thu đông phối ren hoa cao cấp

Đầm công sở thu đông phối ren hoa cao cấp

Mã sản phẩm: GT0031-T220
Giá bán: 350.000 vnđ
s Đầm công sở xếp ly ngực màu vàng ( Còn S)

Đầm công sở xếp ly ngực màu vàng ( Còn S)

Mã sản phẩm: GT0030-T175
Giá bán: 285.000 vnđ
s Đầm kim sa nhũ ánh kim màu nâu đỏ

Đầm kim sa nhũ ánh kim màu nâu đỏ

Mã sản phẩm: GT0029-T210
Giá bán: 310.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ cao cấp màu trắng

Đầm ren tay lỡ cao cấp màu trắng

Mã sản phẩm: GT0027-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren tay lỡ cao cấp màu đen ( còn M)

Đầm ren tay lỡ cao cấp màu đen ( còn M)

Mã sản phẩm: GT0026-T180
Giá bán: 280.000 vnđ
s Đầm ren đen móc câu

Đầm ren đen móc câu

Mã sản phẩm: GT0018-T190
Giá bán: 320.000 vnđ
s Đầm ren body tay con

Đầm ren body tay con

Mã sản phẩm: GT0015 - T145
Giá bán: 245.000 vnđ
s Đầm công sở ngực kết hoa hồng

Đầm công sở ngực kết hoa hồng

Mã sản phẩm: GT0011-T175
Giá bán: 295.000 vnđ
s Đầm ôm in họa tiết 3D Ngọc Trinh

Đầm ôm in họa tiết 3D Ngọc Trinh

Mã sản phẩm: GT0006-T160
Giá bán: 265.000 vnđ